Terminem adoracja określamy oddawanie najwyższej czci, szacunku, hołdu Bogu należnej tylko Jemu.
W religii katolickiej adoruje się Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie wystawionego w monstrancji lub w okrytej puszce z Najświętszym Sakramentem, lub też w tabernakulum. Adoracja w sensie religijnym nie przysługuje świętym, relikwiom, przedmiotom. W języku polskim mówi się wprawdzie o "adoracji" krzyża, co ma miejsce w Wielki Piątek. Wierni podchodzą i całują wtedy krzyż oddając w ten sposób cześć krzyżowi na którym Jezus Chrystus umarł i odkupił ludzkie grzech. Nie jest to jednak taka sama cześć jak ta którą oddaje się Najświętszemu Sakramentowi. W języku angielskim jest to lepiej oddane (rozróżnione) adoration - adoracja (w sensie religijnym) dotyczy Boga; natomiast cześć oddawana przedmiotom i świętym określana jest mianem veneration. Dlatego katolicy anglojęzyczni mówią o "Veneration of the Cross" w Wielki Piątek.
Potocznie adoracją określa się uwielbienie, przejawy czci skierowane do osoby lub przedmiotu. Można być także przedmiotem adoracji. Zwykle mówi się, że kobiety są adorowane przez mężczyzn (mężczyznę), gdy ci nie odstępują ich na krok i starają się spełniać wszystkie ich pragnienia.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.