Adam Słomka (urodzony 23 listopada 1964 w Cieszynie), polski polityk. Poseł na Sejm RP I, II i III kadencji (1991-2001), okręg wyborczy Katowice, były polski przedstawiciel w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Stasburgu (3 kadencje), były członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, więzień polityczny w PRL-u, b. członek Komisji Integracji Europejskiej Sejmu RP, b. przewodniczący Rady Politycznej KPN, jeden z liderów KPN-Obóz Patriotyczny. Działalność w NN rozpoczynał od organizacji młodzieżowej KPN w 1981 r. Lider śląskiego KPN. Wykształcenie wyższe pedagogiczne (WSP Częstochowa).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.