prof. Adam Daniel Rotfeld ur. 4 marca 1938 roku w Przemyślanach koło Lwowa, polski polityk, minister spraw zagranicznych od 5 stycznia 2005.

Wykształcenie

Jest absolwentem Wydziału Dyplomatyczno-Konsularnego Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra z zakresu międzynarodowego prawa publicznego (1955-1960), następnie studium dziennikarskie Uniwersytetu Warszawskiego(1960 - 1962). W 1969 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych Wydziału Prawa Uniwerystetu Jagiellońskiego. W roku 1990 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych, a w 2001 tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Działalność zawodowa

W latach 1961-1989 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie, gdzie początkowo zajmował stanowisko redaktora (1961-1962), następnie jako sekretarz redakcji miesięcznika Sprawy Międzynarodowe (1962-1968) i od roku 1964 również jako zastępca redaktora naczelnego Redakcji Wydawnictw PISM. Mianowany adiunktem w Zakładzie Bezpieczeństwa Europejskiego PISM w 1969. W roku 1978 został mianowany kierownikiem w Zakładzie Bezpieczeństwa Europejskiego PISM. Brał udział w pracach II fazy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jako członek polskiej delegacji w 1973 oraz w Spotkaniach KBWE w Belgradzie, Madrycie oraz Wiedniu. W 1989 roku został kierownikiem projektu badawczego w Sztokholmskim Międzynarodowym Instytucie Badań nad Pokojem , gdzie w 1991 został wybrany na 5-letnią kadencję dyrektorską oraz powtórnie na następną kadencję przedłużoną do czerwca 2002 roku. W latach 1992-1993 został osobistym przedstawicielem przewodniczącego KBWE ds. politycznego rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu, a wynikiem jego pracy było przyjęcie końcowego raportu dającego podstawy do pokojowego rozstrzygnięcia konfliktu. W roku 2000 został mianowany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego na członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W czerwcu 2002 został mianowany na stanowisko podsekretarza stanu w ministerstwie spraw zagranicznych w rządzie Leszka Millera. Od czerwca 2003 objął stanowisko sekretarza stanu w tymże ministerstwie. 5 stycznia 2005 roku, po objęciu funkcji marszałka Sejmu przez Włodzimierza Cimoszewicza, objął on funkcję ministra spraw zagranicznych.

Działalność społeczna

W latach 1962-1964 pełnił funkcję przewodniczącego Studenckiego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ w Polsce. W 1962 został członkiem Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), a w 1992 - Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS) w Londynie. W 1995 roku został wybrany członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań nad Pokojem i Polityką Bezpieczeństwa przy Uniwersytecie Hamburskim, a w 1996 - członkiem Szwedzkiej Królewskiej Akademii Wiedzy Wojskowej. Członek PZPR od 1965.

Dorobek naukowy

Adam Daniel Rotfeld napisał ponad 300 publikacji naukowych, w tym 10 książek, 12 monografii współautorskich, ponad 50 rozdziałów w pracach zbiorowych oraz ponad 200 artykułów. Trzy z jego monografii uzyskały nagrody prezesa Polskiej Akademii Nauk i ministra spraw zagranicznych.

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.