Abwehra (niem. Abwehr) - nazwa niemieckiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w latach 1921-1944.

Utworzenie Abwehry

Abwehra powstała w 1921 roku jako departament Reichswehrministerium. Nazwa wywodzi się od centrali Abwehrgruppe der Reichswehr, utworzonej w styczniu 1921 r. pod kierownictwem mjr. Friedricha Gemppa i zakonspirowanej w Oddziale Statystyki Urzędu Wojskowego.

Zakazy traktatu wersalskiego

Po zakończeniu I wojny światowej Niemcom, zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego, zabroniono prowadzenia wywiadu o charakterze ofensywnym, służba ta więc miała m.in. zwalczać obce szpiegostwo, sabotaż, a także chronić wojsko przed próbami zamachów i agitacją wywrotową.

Zadania

Oprócz zadań kontrwywiadowczych Abwehrze przypadła w udziale istotna funkcja prowadzenia wywiadu ofensywnego przeciwko Polsce i Czechosłowacji, natomiast wobec Wielkiej Brytanii, Francji i Belgii ograniczono się do defensywy.

Struktura Abwehry

Abwehrguppe obejmowała 2 referaty: Ost i West, w których działały 3 piony:

Działania przeciwko Polsce

Spośród 8 ekspozytur terenowych aż 5 prowadziło wywiad wojskowy przeciwko Polsce, były to:

Działania przeciwko Zachodowi

Do rozpracowania Francji, Belgii i Holandii wykorzystywano na zachodzie Europy tylko dwie ekspozytury:

Utworzenie OKW, i reorganizacja

W 1938 roku zlikwidowano Ministerstwo Wojny, które zastąpiło Oberkommando der Wehrmacht (OKW), w tym samym roku ówczesny szef Abwehry kmdr. Wilhelm Canaris dokonał znacznej reorganizacji w strukturach Abwehry, które wyglądały następująco:

Struktura po 1938 roku

 • Wydział zagraniczny
 • Wydział ogólny
 • Wydział I - Wywiad
  • Grupy:
   • G - fałszywe dokumenty
   • H West - armie zachodnie - wywiad na Stany Zjednoczone i Wlk. Brytanię
   • H Ost - armie wschodnie - wywiad na ZSRR
   • Ht - technika wojskowa i łączność
   • L - lotnictwo
   • M - marynarka
   • T/Lw - technika sił lotniczych
   • Wi - gospodarka
 • Wydział II - sabotaż
 • Wydział III - kontrwywiad

Przyłączenie do SS

18 lutego 1944 roku Adolf Hitler podpisał dekret powołujący do życia jednolitą niemiecką służbę wywiadowczą, pod kierownictwem szefa SS, Heinricha Himmlera, wywiad wojskowy został wcielony do SS. Canaris został zdymisjonowany, a wielu oficerów Abwehry zostało aresztowanych pod zarzutem spisku antyhitlerowskiego.

Szefowie Abwehry

płk. Friedrich Gempp1921 - 1927
mjr. Gunther Schwantes1927 - 1929
ppłk Ferdinand von Bredow 1930 - 1932
kontradm. Conrad Patzing1932 - 1934
adm. Wilhelm Canaris1935 - 1944

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.