Z abstrakcją mamy do czynienia, gdy wychodząc od rzeczy jednostkowych, konkretnych i indywidualnych dochodzimy, przez proces uogólniania, sprowadzania do wspólnego mianownika i poszukiwania cech stałych i wspólnych, do pojęcia tak ogólnego, że w swej ogólności wręcz absurdalnego, gdyż nieposiadającego żadnej konkretnej cechy. Na drodze abstrahowania dochodzimy do pojęć tego typu co byt, czyli coś co jest i nic ponadto, bo określenie, czym "byt" jest wykracza już poza pojęcie ogólne, czyli wyabstrahowane, z uwagi na to, że odnosić się może jedynie do bytów indywidualnych, konkretnych, posiadających swą własną charakterystykę.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.