Absorpcja (fizyka, chemia) (łac. absorbere, wchłaniać) to zjawisko oraz proces pochłaniania substancji gazowej w całą objętość substancji ciekłej lub stałej, lub też substancji ciekłej w całą objętość substancji stałej. Procesem odwrotnym do absorpcji jest desorpcja. Absorpcję zaliczamy do procesów jednostkowych. Nie należy jej mylić z adsorpcją oznaczajacą zjawisko związane z powierzchnią oddzielajacą 2 fazy. Adsorpcja i absorpcja bardzo często zachodzą razem. W takiej sytuacji (a także gdy nie możemy określić charakteru zjawiska) mówimy o sorpcji.
Mechanizmem absorpcji jest podział pomiędzy dwie fazy (ośrodki) objętościowe. Zjawisko to opisuje prawo podziału Nernsta, a w szczególnym przypadku równowagi gaz/ciecz prawo Henry'ego.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.