Abolicja - doraźne (jednorazowe) uchylenie karalności czynu zabronionego pod groźbą kary (zwłaszcza przestępstwa lub wykroczenia). Skutkiem abolicji jest zakaz wszczęcia postępowania karnego o czyn danego rodzaju i nakaz umorzenia postępowania już się toczącego. W odróżnieniu od amnestii abolicja nie ma wpływu na wykonanie kar już orzeczonych i wykonywanych, jednak jest regułą, że ustawa zawierająca normy abolicyjne przewiduje również amnestię. Typowym dla prawa polskiego sformułowaniem abolicyjnym jest "przebacza się i puszcza w niepamięć". Abolicja może być uzależniona od spełnienia przez sprawcę czynu pewnych warunków, w szczególności dotyczących zmiany trybu życia albo denuncjacji lub autodenuncjacji.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.