Aba, ród węgierski.
Ród możnowładczy z północy Węgier historycznych (obecnie Słowacji). Wywodzi się według legendy od króla Węgier Aby. W XII, a szczególnie w XIII w. (okres rozdrobnienia feudalnego na Węgrzech) posiadali wielkie posiadłości praktycznie niezależne od władzy centralnej. Pokonani zostali przez króla Karola Roberta w bitwie pod Rozgony w 1312, która stanowiła początek likwidacji niezależności węgierskich oligarchów.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.