Aba lub Owo, Owon, Ouban (Samuel), król węgierski (panował 1040-1044).
Szwagier króla węgierskiego Szczepana I, przywódca stronnictwa "panów węgierskich" przeciwników króla Piotra Orseolo, opierającego się w swych rządach na przybyłych z nim Niemcach i Włochach. Po wypędzeniu z kraju dotychczasowego władcy, obrany został przez swe zwycięskie stronnictwo królem w 1040 i spustoszył Austrię i Bawarię, w której zchronił się król Piotr. Rychło stracił poparcie możnowładztwa, zrażonego jego okrucieństwami. Wtedy podjął próbę oparcia się na bezrolnym chłopstwie i pasterzach, podejmując próbę likwidacji własności prywatnej i wprowadzenia wspólnego władania ziemią. Został pobity w 1044 nad rzeką Babą (na polach Ménfö w pobliżu Györ) przez cesarza Henryka III, dostał się do niewoli i został ścięty z rozkazu króla Piotra.
Od króla Aby wywodzony jest możnowładczy ród węgierski Aba z Górnych Węgier (Słowacji).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.