W funkcjonalizmie Talcotta Parsonsa każdy system społeczny, aby przetrwać, musi realizować cztery podstawowe funkcje. Są to kolejno:
  • A adaptation, czyli adaptacja,
  • G goals, czyli osiąganie celów,
  • I integration, czyli integracja,
  • L latency, co tłumaczy się jako system podtrzymywania wzorów i napięć.
Systemy społeczne w koncepcji Parsonsa są systemami otwartymi, dokonującymi wymiany z otoczeniem. Każdy poziom systemu wykształca swoje podsystemy.
  • A - to system ekonomiczny,
  • G - to system polityczny,
  • I - to system społecznej wspólnoty,
  • L - to system kulturowy.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.