Ału Ałchanow (ur. 20 stycznia 1957 w Kazachstanie) - czeczeński polityk; minister spraw wewnętrznych, w wyborach prezydenckich 29 sierpnia 2004 wybrany, jako kandydat popierany przez Kreml, prezydentem Czeczenii.
Ałchanow to lojalny wobec Moskwy oficer milicji, który po ukończeniu szkoły wstąpił do Armii Czerwonej, a w 1983 do milicji, kończąc wyższą szkołę milicyjną w Rostowie nad Donem. Całe swoje dorosłe życie spędził pracując w rosyjskich służbach bezpieczeństwa. Zajmował wysokie stanowiska w ministerstwach spraw wewnętrznych różnych krajów Północnego Kaukazu, w latach 80. także w Czeczenii. Współpracował z Rosjanami w czasie pierwszej wojny czeczeńskiej (1994-1996). Później pracował w milicji w południoworosyjskim obwodzie rostowskim. Wrócił do Czeczenii po objęciu władzy przez prorosyjskiego Achmada Kadyrowa, otrzymując stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Odtąd jest uważany za lojalnego współpracownika rodziny Kadyrowów.
W wyborach 29 sierpnia 2004 wg oficjalnych wyników otrzymał 73,48% głosów przy niemal 85% frekwencji. Czeczeńscy separatyści poddają w wątpliwość uczciwy przebieg wyborów i kwestionują wysokość stwierdzonej oficjalnie frekwencji. 5 października 2004 został zaprzysiężony jako prezydent republiki.
Jest żonaty, ma troje dzieci.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.