Żylina - miasto na północy Słowacji, gospodarcze i kulturalne centrum średniego Poważa. Zamieszkuje je ok. 87 tys. osób.

Historia

Miejscowość lokowano w 1208 r. Należała wówczas do dóbr zamku w Varinie (Starym Hradzie). W okolicy odnaleziono ślady osadnictwa z paleolitu i żarowe cmentarzysko kultury łużyckiej (młodsza epoka brązu), a z późniejszych epok fundamenty romańskiego kościoła z XII w. Od 1405 Żylina jest wolnym miastem królewskim. Powstała tu w 1473 tzw. Żylińska księga jest najstarszym pomnikiem słowackiego prawa.
W czasach współczesnych to właśnie w Żylinie ogłoszono 6 października 1938 autonomię Słowacji po układzie monachijskim.

Zabytki

Historyczne centrum miasta zostało objęte w 1987 r. ochroną prawną. Spotkamy tu wiele zabytków:
  • domy mieszczańskie - renesansowe i barokowe
  • kościół św. Stefana na Zawodziu, pierwotnie romański z ok. 1250 r. został w XVI-XVIII w. znacznie przebudowany (fragmenty XVI-wiecznych fresków)
  • farny kościół św. Trójcy, początkowo gotycki z ok. 1400 został w 1540 obwarowany, potem kilkukrotnie przebudowywany; przy kościele wolnostojąca renesansowa dzwonnica z 1530 r., wewnątrz świątyni obrazy J. B. Klemensa
  • kościół i klasztor franciszkański z 1 poł. XVIII w. bez wieży
  • kościół i klasztor jezuitów z 1743 r. z dwuwieżową fasadą i XVIII-wiecznym wyposażeniem
  • kościół ewangelicki proj. M. Harminca z 1936 r.
  • renesansowy zamek w Budziatynie - obecnie dzielnicy miasta

Gospodarka

Żylina stanowi ważny węzeł drogowy i kolejowy Słowacji. Rozwinął się tu także przemysł, głównie odzieżowy, chemiczny, papierniczy, tekstylny i spożywczy.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.