śródmózgowie -
śródmózgowie -
.
2. Wodociąg mózgu.
3. Istota szara środkowa .
4. Przestrzeń międzyodnogowa.
5. Bruzda boczna.
6. Istota czarna.
7. Jądro czerwienne nakrywki.
8. Nerw okoruchowy.
a. Wstęga (na niebiesko) z a’ wstęgą przyśrodkową i a" – wstęgą boczną.
b. Pęczek podłużny przyśrodkowy.
c. Szew mózgu.
d. Włókna skroniowo-mostowe.
e. Część wstęgi przyśrodkowej, która biegnie do jądra soczewkowatego i wyspy.
f. Włókna mózgowo-rdzeniowe (piramidowe).
g. Włókna czołowo-mostowe
Śródmózgowie (łac.mesencephalon) – środkowa część mózgowia u kręgowców, w której znajduje się tzw. wodociąg mózgu zwany też wodociągiem Sylwiusza łączący III i IV komorę mózgu. Śródmózgowie łączy się z móżdżkiem i rdzeniem przedłużonym oraz z międzymózgowiem. U ssaków część grzbietowa śródmózgowia utworzona jest przez blaszkę czworaczą (lamina quadrigemina), w której wyróżnia się wzgórki przednie i tylne lub pokrywę wzrokową zróżnicowaną na ciałka bliźniacze (corpora bigemina), czyli płaty wzrokowe (lobi optici) u pozostałych kręgowców.
Śródmózgowie jest ośrodkiem wzrokowym, a u niższych kręgowców (ryby, płazy) jest także ośrodkiem integracji bodźców zmysłowych. U ssaków jest tylko ośrodkiem odruchowym zmysłów wzroku i słuchu.

Budowa

Śródmózgowie złożone jest z pokrywy (tectum), nakrywki (tegmentum) oraz odnóg mózgu (crura cerebri). Na przekroju poprzecznym płaszczyzna pozioma poprowadzona przez wodociąg mózgu jest granicą między pokrywą a nakrywką. Granicę między nakrywką a odnogą mózgu stanowią bruzdy: przyśrodkowa i boczna odnogi mózgu (sulcus medialis et lateralis cruris cerebri) oraz istota czarna (substantia nigra). Nakrywka i odnoga mózgu łącznie nazywa się konarem mózgu (pedunculus cerebri).

Pokrywa

Pokrywa śródmózgowia składa się przede wszystkim z blaszki pokrywy (lamina tecti), która zbudowana jest z:
 • wzgórków górnych (colliculi superiores) – składają się z trzech warstw istoty szarej i czterech istoty białej; pełnią rolę ośrodka odruchów wzrokowych,
 • wzgórków dolnych (colliculi inferiores) – pełnią rolę odruchowego ośrodka słuchowego,
 • okolicy przedpokrywowej (regio pretectalis) – zawiera drobne jądra przedpokrywowe, do których dochodzi część łuku odruchu źrenicy na światło.

Nakrywka

Istotę szarą nakrywki śródmózgowia reprezentują jądra własne oraz jądra nerwów czaszkowych.
 • Do jąder własnych należą:
  • istota czarna (substantia nigra),
  • istota szara środkowa (substantia grisea centralis),
  • jądra tworu siatkowatego (nuclei formationis reticularis),
  • jądro czerwienne (nucleus ruber).
 • Do jąder nerwów czaszkowych należą:
  • jądro ruchowe nerwu bloczkowego (nucleus motorius nervi trochlearis),
  • jądro śródmózgowiowe nerwu trójdzielnego (nucleus mesencephalicus nervi trigemini),
  • jądro główne nerwu okoruchowego (nucleus principalis nervi oculomotorii),
  • jądro środkowe nerwu okoruchowego (nucleus centralis nervi oculomotorii seu Perli),
  • jądro ogonowe środkowe nerwu okoruchowego (jądro Tschidy, nucleus caudalis centralis nervi oculomotorii seu Tschidi),
  • jądro dodatkowe nerwu okoruchowego (nucleus accessorius seu autonomicus nervi oculomotorii seu Westphal-Edinegeri).
Istota biała nakrywki utworzona jest przez włókna:
 • wstęgi przyśrodkowej,
 • wstęgi bocznej,
 • drogi rdzeniowo-pokrywowej,
 • drogi móżdżkowo-czerwiennej,
 • drogi rdzeniowo-siatkowej,
 • drogi móżdżkowo-wzgórzowej,
 • drogi pokrywowo-rdzeniowej,
 • drogi czerwienno-rdzeniowej,
 • drogi siatkowo-rdzeniowej,
 • drogi pokrywowo-jądrowej,
 • drogi czerwienno-jądrowej,
 • drogi siatkowo-jądrowej,
 • drogi suteczkowo-międzykonarowej,
 • drogi uzdeczkowo-międzykonarowej,
 • pęczka podłużnego przyśrodkowego,
 • pęczka podłużnego grzbietowego.

Odnoga mózgu

Odnoga mózgu jest parzysta i zbudowana jest w całości z istoty białej, czyli włókien nerwowych przechodzących z torebki wewnętrznej do części brzusznej mostu.

Bibliografia

ئوتتۇرا مېڭە
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.