Święty Adrian z Canterbury, Urodzony w Afryce, był mnichem benedyktyńskim w klasztorze pod Neapolem. Wyszkolony w Piśmie Świętym, biegły w nauce Ojców Kościoła, władał dobrze greką i łaciną . Wyznaczony przez papieża św. Witaliana na stanowisko arcybiskupa Canterbury. Wymówił się od tej godności, uważając się za niegodnego, zaproponował na to miejsce Św. Teodora z Tarsu. Papież zgodził się, pod warunkiem że Św. Adrian będzie doradcą Św. Teodora. Wyruszyli do Brytanii w 668 roku. Podczas podróży Św. Adrian został uwięziony przez Ebroina, burmistrza Neustrii we Francji, jako wysłannik wschodniego cesarza. Św. Teodor ruszył w dalsza drogę sam. Po uwolnieniu Św. Adrian dotarł do Brytanii i został mianowany opatem w klasztorze Św. Piotra i Pawła w Canterbury. Pod rządami Św. Adriana szkoła klasztorna zdobyła sławę przyciągając wielu studentów z za granicy. Św. Adrian umarł 9 stycznia 710 roku.
Jego święto przypada na 9 stycznia.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.