Święty - określenie człowieka o najwyższej ocenie w kategoriach religijnych, stosowane w wielu religiach.
W Biblii (a także w protestantyzmie) pojęcie "święty" często odnoszone jest do żyjącej osoby, która postępuje zgodnie z naukami Boga - por. np. Kpł 11:44 oraz 2Kor 1:1.
W Kościele katolickim, 1. osoba zmarła, która po śmierci przebywa w raju. 2. osoba kanonizowana (tytuł) - ogłoszona świętą - pozwala się na jej powszechny kult w całym Kościele Katolickim. Obecnie kanonizacja poprzedzona jest procesem kanonizacyjnym, który rozpoczyna się dopiero po beatyfikacji danej osoby. Za jego przyczyną musiał się wydarzyć cud (czyli zjawisko o charakterze nadprzyrodzonym) uznany przez Kościół. We wczesnym chrześcijaństwie świętość przypisywana była przez tradycję religijną np. wszyscy męczennicy od razu po śmierci byli uznawani za świętych.
Do świętych zaliczani są również aniołowie (np. św. Michał). Kościół katolicki nie zna imion wszystkich świętych (1.) (wszyscy święci, znani i nieznani, wspominani są w uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada). Cnoty świętych przedstawiane są jako przykład do naśladowania. Święci są pośrednikami i orędownikami u Boga, patronami zawodów, miast, grup społecznych. Znane są liczne sanktuaria ku czci świętych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.