Łódź

Łódź (podgląd zawartości)

Miasto województwo Pochodzenie nazwy miasta (a przedtem wsi) nie jest wyjaśnione. Dawniejsze hipotezy, że miała się ona wywodzić od nazwiska rodowego "Łodzic", od "łozy" (wierzby), od nazwy rzeki "Łódka", od "łódki" (środka komunikacji) czy wreszcie od imienia "Włodzisław" w świetle nowszych badań okazały się nieprawdziwe. Położenie geograficzne Łódź leży na wysokości od 162 Neru poniżej Grupowej Oczyszczalni Ścieków) do 278 Garbu Łódzkiego.
Wyniki wyszukiwań związane z "Łódź"
wyników 47