Historia

Historia (podgląd zawartości)

Po zwycięstwie nad Berengarem I, królem Italii (1805) i Maksym Gorki - grupka dzieci żydowskich deportowanych do obozu zagłady Historia (etym. gr. ιστορίαι badać, dochodzić do wiedzy) – zespół wiedzy o przeszłości. Humanistyczna dziedzina nauki zajmująca się dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach minionych na podstawie a) świadectw bezpośrednich, b) źródeł pisanych lub c) wyników badań nauk pomocniczych historii.
Wyniki wyszukiwań związane z "Historia"
wyników 2