Wyślij / drukuj
str 1
Praeanthropus tugenensis (Orrorin
tugenensis)

Praeanthropus tugenensis (Orrorin
tugenensis)
str 2
RAMAPITHECUS
Rodzaj kopalnych małp człekokształtnych
żyjących w epoce miocenu
Hipotetyczny najwcześniejszy rodzaj
hominidae
Miał silną żuchwę
Mógł od czasu do czasu przyjmować pionową
postawę ciała

RAMAPITHECUS
Rodzaj kopalnych małp człekokształtnych
żyjących w epoce miocenu
Hipotetyczny najwcześniejszy rodzaj
hominidae
Miał silną żuchwę
Mógł od czasu do czasu przyjmować pionową
postawę ciała
str 3
POCHODZENIE GATUNKU
HOMO SAPIENS
Gr. Anthropos-człowiek
Genesis-pochodzenie

POCHODZENIE GATUNKU
HOMO SAPIENS
Gr. Anthropos-człowiek
Genesis-pochodzenie
str 4
AUSTRALOPITEK- Australopithecus
„małpolud”

AUSTRALOPITEK- Australopithecus
„małpolud”
str 5
Sahelanthropus tchadensis

Sahelanthropus tchadensis
str 6
ARDIPITEK- Ardipithecus

ARDIPITEK- Ardipithecus
str 7
ZNE:
Powiększyło się
mózgowie
Czynniki hominizacji
BIOLOGIC
(uczłowieczenie człowieka)
Zmieniły się proporcje
czaszki;skróciła się
twarzoczaszka,
zwiększeniu uległa
część mózgowa
Zmieniła się wielkość i
liczba zębów
SPOŁECZNO -
KULTUROWE
Wykształcenie
mowy, zaczęto się
porozumiewać
Wytworzyło się
pismo
Produkcja narzędzi,
broni, odzieży,
biżuterii, domostw

ZNE:
Powiększyło się
mózgowie
Czynniki hominizacji
BIOLOGIC
(uczłowieczenie człowieka)
Zmieniły się proporcje
czaszki;skróciła się
twarzoczaszka,
zwiększeniu uległa
część mózgowa
Zmieniła się wielkość i
liczba zębów
SPOŁECZNO -
KULTUROWE
Wykształcenie
mowy, zaczęto się
porozumiewać
Wytworzyło się
pismo
Produkcja narzędzi,
broni, odzieży,
biżuterii, domostw
str 8
HOMO HABILIS

HOMO HABILIS
str 9
HOMO
ERECTUS-
Pithecahthropus

HOMO
ERECTUS-
Pithecahthropus
str 11
Systemy klasyfikacji
Karol Linneusz
- człowieka zaliczył do rzędu naczelnych
(Prymatów- goryl, szympans). Zaproponował nazwę
gatunkową –
HOMO SAPIENS
Jean Baptiste Lamarck-
starał się wyjaśnić ukształtowanie
cech tj. wyprostowana [[postawa]] ciała, rozwój mózgowia,
mowy, psychiki, rozwój kultury
Karol Darwin
– [[teoria]] ewolucji, [[praca]] „O pochodzeniu
człowieka”

Systemy klasyfikacji
Karol Linneusz
- człowieka zaliczył do rzędu naczelnych
(Prymatów- goryl, szympans). Zaproponował nazwę
gatunkową –
HOMO SAPIENS
Jean Baptiste Lamarck-
starał się wyjaśnić ukształtowanie
cech tj. wyprostowana Postawa ciała, rozwój mózgowia,
mowy, psychiki, rozwój kultury
Karol Darwin
Teoria ewolucji, Praca „O pochodzeniu
człowieka”
str 12
Pochodzenie człowieka
Od momentu, w którym nastąpił rozkwit nauk biologicznych
istniało przekonanie, że [[człowiek]] został stworzony przez Boga
Wg kolejnych wierzeń [[człowiek]] został stworzony z ziemskiego
prochu, natomiast jego [[dusza]] miała pozaziemski charakter
Niektórzy filozofowie katoliccy twierdzą, że akt stworzenia
człowieka- mógł być nadaniem człowiekowi duszy
Biolodzy ewolucyjni udowodnili i wyjaśnili, iż człowiek
pochodzi od zwierzęcia

Pochodzenie człowieka
Od momentu, w którym nastąpił rozkwit nauk biologicznych
istniało przekonanie, że Człowiek został stworzony przez Boga
Wg kolejnych wierzeń Człowiek został stworzony z ziemskiego
prochu, natomiast jego Dusza miała pozaziemski charakter
Niektórzy filozofowie katoliccy twierdzą, że akt stworzenia
człowieka- mógł być nadaniem człowiekowi duszy
Biolodzy ewolucyjni udowodnili i wyjaśnili, iż człowiek
pochodzi od zwierzęcia
str 13
HOMO SAPIENS SAPIENS
Człowiek współczesny
Ośrodkiem pochodzenia-Azja w rejonie morza
Kaspijskiego
Postawa wyprostowana
Zwiększenie objętości czaszki
Zmiany w uzębieniu
Mowa artykułowana
Życie rodowe i plemienne

HOMO SAPIENS SAPIENS
Człowiek współczesny
Ośrodkiem pochodzenia-Azja w rejonie morza
Kaspijskiego
Postawa wyprostowana
Zwiększenie objętości czaszki
Zmiany w uzębieniu
Mowa artykułowana
Życie rodowe i plemienne
str 14
HOMO
SAPIENS-
człowiek
rozumny
neandertalczyk

HOMO
SAPIENS-
człowiek
rozumny
neandertalczyk
str 15
antropogeneza
Przedstawia i opisuje kolejne przemiany ewolucyjne, które
zainicjowały wykształcenie się człowieczeństwa
Specyficzne ludzkie cechy: duży mózg, [[pionowa]] [[postawa]] ciała,
uzębienie, dwunożny i naziemny chód
Świadomość, poczucie moralne, mowę artykułowaną,
umiejętność tworzenia kultury oraz formowania złożonych
struktur społecznych

antropogeneza
Przedstawia i opisuje kolejne przemiany ewolucyjne, które
zainicjowały wykształcenie się człowieczeństwa
Specyficzne ludzkie cechy: duży mózg, Pionowa Postawa ciała,
uzębienie, dwunożny i naziemny chód
Świadomość, poczucie moralne, mowę artykułowaną,
umiejętność tworzenia kultury oraz formowania złożonych
struktur społecznych
str 16
Pochodzenie
Za kolebkę ludzkości uważa się Afrykę
Za [[rozszczepienie]] się gatunków małp i
człowieka, prawdopodobnie odpowiedzialne
jest zróżnicowanie klimatu. Wypiętrzenie
pasm górskich- zmiana klimatu w części
wschodniej na wilgotny, w zachodniej na
suchy
EWOLUCJA TO WYNIK KONIECZNEJ
ADAPTACJI DO ZMIENIONEGO ŚRODOWISKA

Pochodzenie
Za kolebkę ludzkości uważa się Afrykę
Za Rozszczepienie się gatunków małp i
człowieka, prawdopodobnie odpowiedzialne
jest zróżnicowanie klimatu. Wypiętrzenie
pasm górskich- zmiana klimatu w części
wschodniej na wilgotny, w zachodniej na
suchy
EWOLUCJA TO WYNIK KONIECZNEJ
ADAPTACJI DO ZMIENIONEGO ŚRODOWISKA
Pobierz prace (Do pobrania wymagana jest odpowiednia ilość punktów)
  1. pptx pptx Pobierz wersję oryginalną
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie