wypracowanie z języka Polskiego na temat:

Na podstawie interpretacji porównawczej \"Bogurodzicy\" oraz \"Lamentu świętokrzyskiego\" wskaż i omów najważniejsze cechy polskiej średniowiecznej pieśni maryjnej.

Zmiana wersji
Wyślij / drukuj

Na podstawie interpretacji porównawczej "Bogurodzicy" oraz "Lamentu świętokrzyskiego" wskaż i omów najważniejsze cechy polskiej średniowiecznej pieśni maryjnej.
Średniowiecze, trwające od V (w Polsce od X) do XV w. była to Epoka niezwykła, pełna religijności. Świadczy o tym np. teocentryzm, czyli światopogląd wyznawany przez ludzi tamtych czasów, stawiający Boga na pierwszym miejscu, czy też Motyw dans macabre, czyli Taniec śmierci wszechobecny w średniowiecznej sztuce i kulturze. Szczególnie ważny jednak w tej epoce był kult maryjny. W okresie średniowiecza powstało wiele dzieł poświęconych Matce Bożej. Dwoma najbardziej znanymi i z pewnością najważniejszymi tekstami o tej tematyce są "Bogurodzica" i "Lament świętokrzyski", będące zabytkami języka polskiego. "Bogurodzica" to powstały w XIII w. w. Tekst napisany w całości po polsku. Przez długi Czas pełnił on rolę niepisanego hymnu Polski, śpiewany był przez Rycerstwo w ważnych dla kraju momentach, np. przed bitwami. Zbudowany z kilku, dopisywanych na przestrzeni wieków, strof Utwór stanowi Skarbiec wiedzy na Temat zmian, jakie zaszły na gruncie języka, zawiera on bowiem wiele archaizmów. Wśród środków językowych zawartych w tekście znajdziemy m.in. rymy wewnętrzne, paralelizmy, antytezy i paradoksy. Każdą ze strof kończy Refren w języku greckim - "Kyrieleison". Podmiotem lirycznym w utworze jest modlący się lud, zwracający się do Maryi o wstawiennictwo. W pierwszej strofie Ludzie modlą się do niej, gdyż uważają, że nie są godni, aby zwrócić się bezpośrednio do Boga. Maryja ukazana jest w tym utworze w sposób szczególny. Jest Matką Boga, a zarazem Dziewicą (paradoks), wybraną i wyróżnioną przez Pana spośród innych ludzi, dlatego budzi ich zaufanie. W drugiej strofie natomiast zmienia się adresat i występuje wyraźny Motyw deisis. Lud zwraca się do Boga za pośrednictwem Jana Chrzciciela i Marii. Matka Boża ma więc duży wpłw na przychylność Chrystusa wobec ludzi, jest ich orędowniczką. "Lament świętokrzyski" natomiast pochodzi z wieku XV, ma Charakter pieśni, a także planktu (utworu wyrażającego Ból i żal po zmarłym, nawołującego do współczucia). Wiersz ten, podobnie jak "Bogurodzica", jest tekstem anonimowym i należy do cyklu tzw. pieśni łysogórskich. Jest to Wiersz zdaniowy przypominający fragment Misterium pasyjnego. Podmiotem lirycznym jest Maryja prowadząca monolog, stojąca pod krzyżem, na którym został rozpięty Chrystus i ubolewająca nad śmiercią swego syna - pojawia się tu Motyw Stabat Mater. Pierwsza strofa tekstu jest jednocześnie zapowiedzią tematu utworu. Maryja zwraca się do ludu i informuje o nieszczęściu, jakie ją spotkało. Prosi o zrozumienie jej cierpienia. Następnie Matka Boża zwraca się do Jezusa, żali się ze swej bezsilności, denerwuje się bierną postawą, jaką musiała obrać wobec bolesnej śmierci syna. Maria ukazuje bunt, jaki zrodził się w niej pod wpływem wydarzeń. Z wyrzutem zwraca się do Archanioła Gabriela. Zarzuca mu, że niegdyś zwiastował jej radość, a teraz musi ona przeżywać niewyobrażalne męki. Kolejnym i zarazem ostatnim adresatem monologu Maryi są wszystkie matki na całym świecie. Matka Boża nawołuje je do modlitwy do Pana o to, aby nigdy nie przeżyły podobnego dramatu. Maria równa się z innymi matkami, ukazana jest jako zwykła Kobieta ubolewająca nad stratą dziecka. Nigdy nie znajdzie pocieszenia po śmierci jedynego syna. Oba te teksty należą do liryki religijnej i ich bohaterką jest Matka Boża, co dowodzi niezwykłej sile kultu maryjnego w dobie średniowiecza. Jednakże w obu tekstach do czynienia mamy z różnymi obrazami Matki Bożej. W "Bogurodzicy" przedstawiona jest ona jako niezwykła istota, niemalże boska. W "Lamencie świętokrzyskim" natomiast ukazano ją jako zwykłą osobę, przeżywającą dokładnie to samo, co inne matki po stracie dzieci. Dowodzi to, że na przestrzeni wieków Kult maryjny uległ zmianie. Oprócz tej zasadniczej różnicy, oba te utwory posiadają wiele Cech wspólnych, takich Jak:: archaizmy, anonimowego autora, budowę stroficzną, panuje w nich podniosły nastrój. Pieśni te są bez wątpienia zaliczane do zabytków języka polskiego i odegrały ogromną rolę religijną w naszej ojczyźnie w średniowieczu.
str 1
Teoria akreacji
ma wielu zwolenników, głosi
iż Ziemia
powstała dzięki zderzeniom cząsteczek pyłu
kosmicznego.
Stopniowo tworzyły one większe
skupienia, osiągając najpierw rozmiar planetoid,
a następnie planet.

Teoria akreacji
ma wielu zwolenników, głosi
iż Ziemia
powstała dzięki zderzeniom cząsteczek pyłu
kosmicznego.
Stopniowo tworzyły one większe
skupienia, osiągając najpierw rozmiar planetoid,
a następnie planet.
str 2
Hipoteza kontrakcyjna
opracowana przez
Schatzmana i Huanga.
Według tej hipotezy Słońce wraz z Ziemią i
pozostałymi planetami powstała z zagęszczenia
materii pyłowej, która skupiła się w jednym
miejscu, a następnie skurczyła na skutek
działania siły grawitacji.
Miało to miejsce
prawdopodobnie 6 miliardów lat temu.

Hipoteza kontrakcyjna
opracowana przez
Schatzmana i Huanga.
Według tej hipotezy Słońce wraz z Ziemią i
pozostałymi planetami powstała z zagęszczenia
materii pyłowej, która skupiła się w jednym
miejscu, a następnie skurczyła na skutek
działania siły grawitacji.
Miało to miejsce
prawdopodobnie 6 miliardów lat temu.
str 5
Pogląd kreacjonistyczny
Głosił, że
Ziemia i cały wszechświat są
dziełem Boga.
Jednak z naukowego punktu
widzenia pogląd ten jest trudny do
wytłumaczenia. Uznanie tego poglądu pozostaje
więc sprawą wyznania i wiary, a nie wiedzy.

Pogląd kreacjonistyczny
Głosił, że
Ziemia i cały wszechświat są
dziełem Boga.
Jednak z naukowego punktu
widzenia pogląd ten jest trudny do
wytłumaczenia. Uznanie tego poglądu pozostaje
więc sprawą wyznania i wiary, a nie wiedzy.
str 6
Samopowtarzający się Wszechświat
inflacyjny
Według najnowszych wersji scenariusza
inflacyjnego
Wszechświat jest
samopowtarzającym się fraktalem.
Składa się z
wielu pęczniejących bąbli (wszechświaty
równoległe), które produkują nowe bąble, które
z kolei produkują jeszcze więcej bąbli i tak w
nieskończoność.
Wszechświat
więc według tej
teorii
trwa wiecznie,
cyklicznie przechodząc
kolejne etapy ewolucji, znikającego, by
ponownie się odradzać, być może w zmienionej

Samopowtarzający się Wszechświat
inflacyjny
Według najnowszych wersji scenariusza
inflacyjnego
Wszechświat jest
samopowtarzającym się fraktalem.
Składa się z
wielu pęczniejących bąbli (wszechświaty
równoległe), które produkują nowe bąble, które
z kolei produkują jeszcze więcej bąbli i tak w
nieskończoność.
Wszechświat
więc według tej
teorii
trwa wiecznie,
cyklicznie przechodząc
kolejne etapy ewolucji, znikającego, by
ponownie się odradzać, być może w zmienionej
str 9
Zderzenia płaskich Wszechświatów
W 2001 roku przedstawiono nową
atrakcyjną wizję początku
Wszechświata. Jej autorzy przyjmują,
że to co uważamy za Wszechświat, jest
tylko jednym z wielu (być może
nieskończenie wielu) podobnych
tworów rozmieszczonych w
wielowymiarowej
(najprawdopodobniej
dziesięciowymiarowej) przestrzeni.

Zderzenia płaskich Wszechświatów
W 2001 roku przedstawiono nową
atrakcyjną wizję początku
Wszechświata. Jej autorzy przyjmują,
że to co uważamy za Wszechświat, jest
tylko jednym z wielu (być może
nieskończenie wielu) podobnych
tworów rozmieszczonych w
wielowymiarowej
(najprawdopodobniej
dziesięciowymiarowej) przestrzeni.
str 10
Samopowielający się Wszechświat stworzony
za pomocą symulacji komputerowej składa się z
rozległych domen, których rozmiary rosły
wykładniczo. W każdej z nich obowiązują inne

Samopowielający się Wszechświat stworzony
za pomocą symulacji komputerowej składa się z
rozległych domen, których rozmiary rosły
wykładniczo. W każdej z nich obowiązują inne
str 11
Na podstawie interpretacji porównawczej "Bogurodzicy" oraz "Lamentu świętokrzyskiego" wskaż i
omów najważniejsze cechy polskiej średniowiecznej pieśni maryjnej.
Średniowiecze, trwające od V (w Polsce od X) do XV w. była to [[epoka]] niezwykła, pełna
religijności. Świadczy o tym np. teocentryzm, czyli światopogląd wyznawany przez ludzi tamtych
czasów, stawiający Boga na pierwszym miejscu, czy też [[motyw]] dans macabre, czyli taniec
śmierci wszechobecny w średniowiecznej sztuce i kulturze. Szczególnie ważny jednak w tej
epoce był [[kult]] maryjny. W okresie średniowiecza powstało wiele dzieł poświęconych Matce
Bożej. Dwoma najbardziej znanymi i z pewnością najważniejszymi tekstami o tej tematyce są
"Bogurodzica" i "Lament świętokrzyski", będące zabytkami języka polskiego.
"Bogurodzica" to powstały w [[XIII w.]] w. [[tekst]] napisany w całości po polsku.
Przez długi [[czas]] pełnił on rolę niepisanego hymnu Polski, śpiewany był przez [[rycerstwo]] w
ważnych dla kraju momentach, np. przed bitwami. Zbudowany z kilku, dopisywanych na
przestrzeni wieków, strof [[utwór]] stanowi [[skarbiec]] wiedzy na [[temat]] zmian, jakie zaszły na gruncie
języka, zawiera on bowiem wiele archaizmów.
Wśród środków językowych zawartych w tekście znajdziemy m.in. rymy wewnętrzne,
paralelizmy, antytezy i paradoksy. Każdą ze strof kończy [[refren]] w języku greckim - "Kyrieleison".
Podmiotem lirycznym w utworze jest modlący się lud, zwracający się do Maryi o
wstawiennictwo. W pierwszej strofie [[ludzie]] modlą się do niej, gdyż uważają, że nie są godni, aby
zwrócić się bezpośrednio do Boga. [[Maryja]] ukazana jest w tym utworze w sposób szczególny.
Jest Matką Boga, a zarazem Dziewicą (paradoks), wybraną i wyróżnioną przez Pana spośród
innych ludzi, dlatego budzi ich zaufanie. W drugiej strofie natomiast zmienia się adresat i
występuje wyraźny [[motyw]] deisis. Lud zwraca się do Boga za pośrednictwem Jana Chrzciciela i
Marii. [[Matka Boża]] ma więc duży wpłw na przychylność Chrystusa wobec ludzi, jest ich
orędowniczką.
"Lament świętokrzyski" natomiast pochodzi z wieku XV, ma charakter pieśni, a także
planktu (utworu wyrażającego [[ból]] i żal po zmarłym, nawołującego do współczucia). [[Wiersz]] ten,
podobnie jak "Bogurodzica", jest tekstem anonimowym i należy do cyklu tzw. pieśni łysogórskich.
Jest to [[wiersz]] zdaniowy przypominający fragment [[misterium]] pasyjnego. Podmiotem lirycznym
jest [[Maryja]] prowadząca monolog, stojąca pod krzyżem, na którym został rozpięty [[Chrystus]] i
ubolewająca nad śmiercią swego syna - pojawia się tu [[motyw]] Stabat Mater. Pierwsza strofa
tekstu jest jednocześnie zapowiedzią tematu utworu. [[Maryja]] zwraca się do ludu i informuje o
nieszczęściu, jakie ją spotkało. Prosi o zrozumienie jej cierpienia. Następnie [[Matka Boża]] zwraca
się do Jezusa, żali się ze swej bezsilności, denerwuje się bierną postawą, jaką musiała obrać
wobec bolesnej śmierci syna. [[Maria]] ukazuje bunt, jaki zrodził się w niej pod wpływem wydarzeń.
Z wyrzutem zwraca się do Archanioła Gabriela. Zarzuca mu, że niegdyś zwiastował jej radość, a
teraz musi ona przeżywać niewyobrażalne męki. Kolejnym i zarazem ostatnim adresatem
monologu Maryi są wszystkie matki na całym świecie. [[Matka Boża]] nawołuje je do modlitwy do
Pana o to, aby nigdy nie przeżyły podobnego dramatu. [[Maria]] równa się z innymi matkami,
ukazana jest jako zwykła [[kobieta]] ubolewająca nad stratą dziecka. Nigdy nie znajdzie pocieszenia
po śmierci jedynego syna.
Oba te teksty należą do liryki religijnej i ich bohaterką jest [[Matka]] Boża, co dowodzi
niezwykłej sile kultu maryjnego w dobie średniowiecza. Jednakże w obu tekstach do czynienia
mamy z różnymi obrazami Matki Bożej. W "Bogurodzicy" przedstawiona jest ona jako niezwykła
istota, niemalże boska. W "Lamencie świętokrzyskim" natomiast ukazano ją jako zwykłą osobę,
przeżywającą dokładnie to samo, co inne matki po stracie dzieci. Dowodzi to, że na przestrzeni
wieków [[kult]] maryjny uległ zmianie.
Oprócz tej zasadniczej różnicy, oba te utwory posiadają wiele [[cech]] wspólnych, takich jak:
archaizmy, anonimowego autora, budowę stroficzną, panuje w nich podniosły nastrój. Pieśni te
są bez wątpienia zaliczane do zabytków języka polskiego i odegrały ogromną rolę religijną w
naszej ojczyźnie w średniowieczu.

Na podstawie interpretacji porównawczej "Bogurodzicy" oraz "Lamentu świętokrzyskiego" wskaż i
omów najważniejsze cechy polskiej średniowiecznej pieśni maryjnej.
Średniowiecze, trwające od V (w Polsce od X) do XV w. była to Epoka niezwykła, pełna
religijności. Świadczy o tym np. teocentryzm, czyli światopogląd wyznawany przez ludzi tamtych
czasów, stawiający Boga na pierwszym miejscu, czy też Motyw dans macabre, czyli taniec
śmierci wszechobecny w średniowiecznej sztuce i kulturze. Szczególnie ważny jednak w tej
epoce był Kult maryjny. W okresie średniowiecza powstało wiele dzieł poświęconych Matce
Bożej. Dwoma najbardziej znanymi i z pewnością najważniejszymi tekstami o tej tematyce są
"Bogurodzica" i "Lament świętokrzyski", będące zabytkami języka polskiego.
"Bogurodzica" to powstały w XIII w. w. Tekst napisany w całości po polsku.
Przez długi Czas pełnił on rolę niepisanego hymnu Polski, śpiewany był przez Rycerstwo w
ważnych dla kraju momentach, np. przed bitwami. Zbudowany z kilku, dopisywanych na
przestrzeni wieków, strof Utwór stanowi Skarbiec wiedzy na Temat zmian, jakie zaszły na gruncie
języka, zawiera on bowiem wiele archaizmów.
Wśród środków językowych zawartych w tekście znajdziemy m.in. rymy wewnętrzne,
paralelizmy, antytezy i paradoksy. Każdą ze strof kończy Refren w języku greckim - "Kyrieleison".
Podmiotem lirycznym w utworze jest modlący się lud, zwracający się do Maryi o
wstawiennictwo. W pierwszej strofie Ludzie modlą się do niej, gdyż uważają, że nie są godni, aby
zwrócić się bezpośrednio do Boga. Maryja ukazana jest w tym utworze w sposób szczególny.
Jest Matką Boga, a zarazem Dziewicą (paradoks), wybraną i wyróżnioną przez Pana spośród
innych ludzi, dlatego budzi ich zaufanie. W drugiej strofie natomiast zmienia się adresat i
występuje wyraźny Motyw deisis. Lud zwraca się do Boga za pośrednictwem Jana Chrzciciela i
Marii. Matka Boża ma więc duży wpłw na przychylność Chrystusa wobec ludzi, jest ich
orędowniczką.
"Lament świętokrzyski" natomiast pochodzi z wieku XV, ma charakter pieśni, a także
planktu (utworu wyrażającego Ból i żal po zmarłym, nawołującego do współczucia). Wiersz ten,
podobnie jak "Bogurodzica", jest tekstem anonimowym i należy do cyklu tzw. pieśni łysogórskich.
Jest to Wiersz zdaniowy przypominający fragment Misterium pasyjnego. Podmiotem lirycznym
jest Maryja prowadząca monolog, stojąca pod krzyżem, na którym został rozpięty Chrystus i
ubolewająca nad śmiercią swego syna - pojawia się tu Motyw Stabat Mater. Pierwsza strofa
tekstu jest jednocześnie zapowiedzią tematu utworu. Maryja zwraca się do ludu i informuje o
nieszczęściu, jakie ją spotkało. Prosi o zrozumienie jej cierpienia. Następnie Matka Boża zwraca
się do Jezusa, żali się ze swej bezsilności, denerwuje się bierną postawą, jaką musiała obrać
wobec bolesnej śmierci syna. Maria ukazuje bunt, jaki zrodził się w niej pod wpływem wydarzeń.
Z wyrzutem zwraca się do Archanioła Gabriela. Zarzuca mu, że niegdyś zwiastował jej radość, a
teraz musi ona przeżywać niewyobrażalne męki. Kolejnym i zarazem ostatnim adresatem
monologu Maryi są wszystkie matki na całym świecie. Matka Boża nawołuje je do modlitwy do
Pana o to, aby nigdy nie przeżyły podobnego dramatu. Maria równa się z innymi matkami,
ukazana jest jako zwykła Kobieta ubolewająca nad stratą dziecka. Nigdy nie znajdzie pocieszenia
po śmierci jedynego syna.
Oba te teksty należą do liryki religijnej i ich bohaterką jest Matka Boża, co dowodzi
niezwykłej sile kultu maryjnego w dobie średniowiecza. Jednakże w obu tekstach do czynienia
mamy z różnymi obrazami Matki Bożej. W "Bogurodzicy" przedstawiona jest ona jako niezwykła
istota, niemalże boska. W "Lamencie świętokrzyskim" natomiast ukazano ją jako zwykłą osobę,
przeżywającą dokładnie to samo, co inne matki po stracie dzieci. Dowodzi to, że na przestrzeni
wieków Kult maryjny uległ zmianie.
Oprócz tej zasadniczej różnicy, oba te utwory posiadają wiele Cech wspólnych, takich jak:
archaizmy, anonimowego autora, budowę stroficzną, panuje w nich podniosły nastrój. Pieśni te
są bez wątpienia zaliczane do zabytków języka polskiego i odegrały ogromną rolę religijną w
naszej ojczyźnie w średniowieczu.
str 15
Wielki Wybuch
Z ang.
Big Bang
– model ewolucji Wszechświata
uznawany za najbardziej prawdopodobny. Według
tego modelu ok.
13-14 miliardów lat
temu
dokonał się
Wielki Wybuch
– z bardzo gęstej i
gorącej osobliwości początkowej wyłonił się
Wszechświat (przestrzeń, czas, materia, energia i
oddziaływania).

Wielki Wybuch
Z ang.
Big Bang
– model ewolucji Wszechświata
uznawany za najbardziej prawdopodobny. Według
tego modelu ok.
13-14 miliardów lat
temu
dokonał się
Wielki Wybuch
– z bardzo gęstej i
gorącej osobliwości początkowej wyłonił się
Wszechświat (przestrzeń, czas, materia, energia i
oddziaływania).
Pobierz prace (Do pobrania wymagana jest odpowiednia ilość punktów)
  1. rtf rtf Pobierz wersję oryginalną
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie