Zmiana wersji
Wyślij / drukuj

Idealizm - najważniejszym rodzajem bytu jest jakiś byt duchowy. Zakłada że Czynnik duchowy istnieje po za naszą świadomością. Materializm - bytem podstawowym jest byt przyrodniczy, materialny. Motto:: "Istnieje tylko materia zbudowana z atomów". Idealizm subiektywny- opiera się na świadomości człowieka. Dialektyka- Teoria rozwoju. Metafizyka - sposób ujmowania świata nie dostrzegając rozwoju. Doktryny filozoficzne
 1. Intelektualizm etyczny - za wartość najwyższą uznaje mądrość, a za przesłanie
  życiowe, dążenie do wiedzy.
 2. Eudajmonizm - za wartość etyczną przyjmuje szczęście, przesłanie: dążyć do szczęścia osobistego lub społecznego.
 3. Hedonizm - wartością najwyższą jest przyjemność rozumiana jako rozkosz.
 4. Epikureizm - Odmiana hedonizmu - najwyższą wartością jest brak cierpienia.
 5. Stoicyzm - wartość najważniejsza: obojętność, ograniczenie potrzeb i pragnień.
 6. Teocentryzm - wartością nadrzędną jest dążenie do Boga.
 7. Personalizm - Odmiana teocentryzmu. Wartość najwyższa - Osoba ludzka jako
  najwyższe Dobro stworzone przez Boga. Osoba ludzka powinna być potraktowana
  szczególnie, rozwijać się w sensie psychicznym i fizycznym.
 8. Perfekcjonizm - za wartość najwyższą przyjmuje się doskonałość.
 9. Rygoryzm - za wartość najwyższą przyjmuje obowiązek, poczucie obowiązku.
 10. Utylitaryzm - wartość najwyższa to korzyść, użytek.
 11. Ewolucjonizm - za wartość najwyższą uznaje rozwój poprzez moc natury.
 12. Rewerentyzm - (ekofilozofia) za wartość najwyższą uznaje poszanowanie dla życia, najlepiej zgodnego z naturą.
Rodzaje sadów etycznych Tatarkiwicza ł. O wartości - oceniając zachowania, postawy ludzkie odnosimy je do pewnego katalogu wartości moralnych (pozytywnych lub negatywnych)
 1. O moralności - pytamy o intencje uczynku i te intencje odnosimy do wartości
  etycznych.
 2. O słuszności - pytamy czy postępek był słuszny, patrzymy na efekt działania, jak się
  ma do intencji.
 3. O zasłudze - czyja zasługa moralna jest większa, oceniamy tu wysiłek moralny.
  Wyżej oceniamy tego kto musiał się zderzyć z jakimś problemem moralnym.
Egoizm - systematyczna samolubność, Teoria etyczna zakładająca działanie dla własnej korzyści, naturalna Cecha człowieka. AltruizmTeoria etyczna pojmująca Sens życia jako działanie na Rzecz innych, poświęcanie się dla innych; przeciwieństwo egoizmu.
str 1
Idealizm - najważniejszym rodzajem bytu jest jakiś byt duchowy. Zakłada że czynnik
duchowy istnieje po za naszą świadomością.
Materializm - bytem podstawowym jest byt przyrodniczy, materialny. [[Motto:]]: "Istnieje tylko
materia zbudowana z atomów".
Idealizm subiektywny - opiera się na świadomości człowieka.
Dialektyka - [[teoria]] rozwoju.
Metafizyka - sposób ujmowania świata nie dostrzegając rozwoju.
Doktryny filozoficzne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Intelektualizm etyczny
- za wartość najwyższą uznaje mądrość, a za przesłanie
życiowe, dążenie do wiedzy.
Eudajmonizm
- za wartość etyczną przyjmuje szczęście, przesłanie: dążyć do
szczęścia osobistego lub społecznego.
Hedonizm
- wartością najwyższą jest przyjemność rozumiana jako rozkosz.
Epikureizm
- [[odmiana]] hedonizmu - najwyższą wartością jest brak cierpienia.
Stoicyzm
- wartość najważniejsza: obojętność, ograniczenie potrzeb i pragnień.
Teocentryzm
- wartością nadrzędną jest dążenie do Boga.
Personalizm
- [[odmiana]] teocentryzmu. Wartość najwyższa - [[osoba]] ludzka jako
najwyższe [[dobro]] stworzone przez Boga. [[Osoba]] ludzka powinna być potraktowana
szczególnie, rozwijać się w sensie psychicznym i fizycznym.
Perfekcjonizm
- za wartość najwyższą przyjmuje się doskonałość.
Rygoryzm
- za wartość najwyższą przyjmuje obowiązek, poczucie obowiązku.
Utylitaryzm
- wartość najwyższa to korzyść, użytek.
Ewolucjonizm
- za wartość najwyższą uznaje rozwój poprzez moc natury.
Rewerentyzm
- (ekofilozofia) za wartość najwyższą uznaje poszanowanie dla życia,
najlepiej zgodnego z naturą.
Rodzaje sadów
etycznych Tatarkiwicza
ł. O wartości - oceniając zachowania, postawy ludzkie odnosimy je do pewnego
katalogu wartości moralnych (pozytywnych lub negatywnych)
2.
O moralności - pytamy o intencje uczynku i te intencje odnosimy do wartości
etycznych.
3.
O słuszności - pytamy czy postępek był słuszny, patrzymy na efekt działania, jak się
ma do intencji.
4.
O zasłudze - czyja zasługa moralna jest większa, oceniamy tu wysiłek moralny.
Wyżej oceniamy tego kto musiał się zderzyć z jakimś problemem moralnym.
Egoizm
- systematyczna samolubność, [[teoria]] etyczna zakładająca działanie dla własnej
korzyści, naturalna [[cecha]] człowieka.
Altruizm
– [[teoria]] etyczna pojmująca [[sens życia]] jako działanie na rzecz innych,
poświęcanie się dla innych; przeciwieństwo egoizmu.

Idealizm - najważniejszym rodzajem bytu jest jakiś byt duchowy. Zakłada że czynnik
duchowy istnieje po za naszą świadomością.
Materializm - bytem podstawowym jest byt przyrodniczy, materialny. Motto:: "Istnieje tylko
materia zbudowana z atomów".
Idealizm subiektywny - opiera się na świadomości człowieka.
Dialektyka - Teoria rozwoju.
Metafizyka - sposób ujmowania świata nie dostrzegając rozwoju.
Doktryny filozoficzne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Intelektualizm etyczny
- za wartość najwyższą uznaje mądrość, a za przesłanie
życiowe, dążenie do wiedzy.
Eudajmonizm
- za wartość etyczną przyjmuje szczęście, przesłanie: dążyć do
szczęścia osobistego lub społecznego.
Hedonizm
- wartością najwyższą jest przyjemność rozumiana jako rozkosz.
Epikureizm
- Odmiana hedonizmu - najwyższą wartością jest brak cierpienia.
Stoicyzm
- wartość najważniejsza: obojętność, ograniczenie potrzeb i pragnień.
Teocentryzm
- wartością nadrzędną jest dążenie do Boga.
Personalizm
- Odmiana teocentryzmu. Wartość najwyższa - Osoba ludzka jako
najwyższe Dobro stworzone przez Boga. Osoba ludzka powinna być potraktowana
szczególnie, rozwijać się w sensie psychicznym i fizycznym.
Perfekcjonizm
- za wartość najwyższą przyjmuje się doskonałość.
Rygoryzm
- za wartość najwyższą przyjmuje obowiązek, poczucie obowiązku.
Utylitaryzm
- wartość najwyższa to korzyść, użytek.
Ewolucjonizm
- za wartość najwyższą uznaje rozwój poprzez moc natury.
Rewerentyzm
- (ekofilozofia) za wartość najwyższą uznaje poszanowanie dla życia,
najlepiej zgodnego z naturą.
Rodzaje sadów
etycznych Tatarkiwicza
ł. O wartości - oceniając zachowania, postawy ludzkie odnosimy je do pewnego
katalogu wartości moralnych (pozytywnych lub negatywnych)
2.
O moralności - pytamy o intencje uczynku i te intencje odnosimy do wartości
etycznych.
3.
O słuszności - pytamy czy postępek był słuszny, patrzymy na efekt działania, jak się
ma do intencji.
4.
O zasłudze - czyja zasługa moralna jest większa, oceniamy tu wysiłek moralny.
Wyżej oceniamy tego kto musiał się zderzyć z jakimś problemem moralnym.
Egoizm
- systematyczna samolubność, Teoria etyczna zakładająca działanie dla własnej
korzyści, naturalna Cecha człowieka.
Altruizm
Teoria etyczna pojmująca Sens życia jako działanie na rzecz innych,
poświęcanie się dla innych; przeciwieństwo egoizmu.
Pobierz prace (Do pobrania wymagana jest odpowiednia ilość punktów)
 1. doc doc Pobierz wersję oryginalną
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie