Zmiana wersji
Wyślij / drukuj

Kodeks Etyczny (łac. codex = księga, spis) Definicja Niesprzeczny Układ ( system) norm , regulujący sferę moralną; wyznaczający stosunek jednostki do innych osób, do grupy, do samej siebie oraz w przypadku kodeksu religijno-etycznego( np. Dekalog) przede wszystkim do Boga, dotyczący dużych grup społecznych (religia), są także dot. Grup niewielkich - Etyka zawodowa m.in. dot. wartości szczególnie cenionych jak życie , Zdrowie człowieka tj.deontologia lekarska , Prawda i wolność - sądowa , adwokacka , dziennikarska, kształtowania osobowości wychowanka - nauczycielska, których wychowywanie wymaga nie tylko wiedzy , ale też umiejętności technicznych, także pewne Kwalifikacje gwarantują właściwe etycznie wypełnianie obowiązków zawodowych (np. uczciwość zawodowa , handlowa, sprzedawcy lub solidarność rzemieślnicza. Kodeks honorowy- podstawa etyki kodeksualistycznej, zwana też etyką kodeksów lub etyką reguł. Kodeks etyczny nauczyciela- zawiera zmianę hierarchii norm i preferencji wartości, wskazanie uprawnień przedstawicieli danego zawodu , które pochodzą od pełnionych od nich zadań np. Nauczyciel uczy i wychowuje. W pracy nauczyciela powinno być najwyższą wartością Dobro dziecka , odpowiedzialność za jegowychowanie i wszechstronny rozwój. Powinien także kształtować wartość moralna ucznia np. rzetelność , solidność , skromność, poczucie odpowiedzialności. Powinien starać się wychować człowieka mądrego i uczciwego.
Dobro , Dobro wspólne i „summum bonum" Dobro - Pojęcie abstrakcyjne będące przeciwieństwem zła. Jest elementarnym pojęciem moralnym, określającym pozytywną wartość wszelkich czynów i zachowań, którym zajmuje się dział filozofii zwany etyką. Pojęcie to, jest analizowane też przez psychologię, socjologię, ekonomię i inne nauki społeczne.
str 1
Kodeks Etyczny (łac. codex = księga, spis)
Definicja
Niesprzeczny [[układ]] ( system) norm , regulujący sferę moralną; wyznaczający stosunek
jednostki do innych osób, do grupy, do samej siebie oraz w przypadku kodeksu religijno-
etycznego ( np. Dekalog) przede wszystkim do Boga, dotyczący dużych grup społecznych
(religia), są także dot. Grup niewielkich - [[Etyka]] zawodowa m.in. dot. wartości szczególnie
cenionych jak życie , [[zdrowie]] człowieka tj. [[deontologia]] lekarska , [[prawda]] i wolność - sądowa
, adwokacka , dziennikarska, kształtowania osobowości wychowanka - nauczycielska,
których wychowywanie wymaga nie tylko wiedzy , ale też umiejętności technicznych, także
pewne [[kwalifikacje]] gwarantują właściwe etycznie wypełnianie obowiązków zawodowych (np.
uczciwość zawodowa , handlowa, sprzedawcy lub solidarność rzemieślnicza.
Kodeks honorowy
- podstawa etyki kodeksualistycznej, zwana też etyką kodeksów lub
etyką reguł.
Kodeks etyczny nauczyciela
- zawiera zmianę hierarchii norm i preferencji wartości,
wskazanie uprawnień przedstawicieli danego zawodu , które pochodzą od pełnionych od
nich zadań np. [[nauczyciel]] uczy i wychowuje. W pracy nauczyciela powinno być najwyższą
wartością [[dobro]] dziecka , odpowiedzialność za jego [[wychowanie]] i wszechstronny rozwój.
Powinien także kształtować wartość moralna ucznia np. rzetelność , solidność , skromność,
poczucie odpowiedzialności. Powinien starać się wychować człowieka mądrego i
uczciwego.
Dobro , [[dobro]] wspólne i „summum bonum"
Dobro - [[pojęcie]] abstrakcyjne będące przeciwieństwem zła. Jest elementarnym pojęciem
moralnym, określającym pozytywną wartość wszelkich czynów i zachowań, którym zajmuje
się dział filozofii zwany etyką. [[Pojęcie]] to, jest analizowane też przez psychologię, socjologię,
ekonomię i inne nauki społeczne.

Kodeks Etyczny (łac. codex = księga, spis)
Definicja
Niesprzeczny Układ ( system) norm , regulujący sferę moralną; wyznaczający stosunek
jednostki do innych osób, do grupy, do samej siebie oraz w przypadku kodeksu religijno-
etycznego ( np. Dekalog) przede wszystkim do Boga, dotyczący dużych grup społecznych
(religia), są także dot. Grup niewielkich - Etyka zawodowa m.in. dot. wartości szczególnie
cenionych jak życie , Zdrowie człowieka tj. Deontologia lekarska , Prawda i wolność - sądowa
, adwokacka , dziennikarska, kształtowania osobowości wychowanka - nauczycielska,
których wychowywanie wymaga nie tylko wiedzy , ale też umiejętności technicznych, także
pewne Kwalifikacje gwarantują właściwe etycznie wypełnianie obowiązków zawodowych (np.
uczciwość zawodowa , handlowa, sprzedawcy lub solidarność rzemieślnicza.
Kodeks honorowy
- podstawa etyki kodeksualistycznej, zwana też etyką kodeksów lub
etyką reguł.
Kodeks etyczny nauczyciela
- zawiera zmianę hierarchii norm i preferencji wartości,
wskazanie uprawnień przedstawicieli danego zawodu , które pochodzą od pełnionych od
nich zadań np. Nauczyciel uczy i wychowuje. W pracy nauczyciela powinno być najwyższą
wartością Dobro dziecka , odpowiedzialność za jego Wychowanie i wszechstronny rozwój.
Powinien także kształtować wartość moralna ucznia np. rzetelność , solidność , skromność,
poczucie odpowiedzialności. Powinien starać się wychować człowieka mądrego i
uczciwego.
Dobro , Dobro wspólne i „summum bonum"
Dobro - Pojęcie abstrakcyjne będące przeciwieństwem zła. Jest elementarnym pojęciem
moralnym, określającym pozytywną wartość wszelkich czynów i zachowań, którym zajmuje
się dział filozofii zwany etyką. Pojęcie to, jest analizowane też przez psychologię, socjologię,
ekonomię i inne nauki społeczne.
Pobierz prace (Do pobrania wymagana jest odpowiednia ilość punktów)
  1. doc doc Pobierz wersję oryginalną
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie