Zmiana wersji
Wyślij / drukuj

14.12.2002.DYSTRYBUCJA, JAKO ELEMENT MIXU MARKETINGOWEGO.
Dystrybucja:
 • Kanały dystrybucji– znalezienie się produktu w określonej przestrzeni, w określonym miejscu (np. sklep)
 • Logistyka– fizyczne przemieszczanie produktu od producenta do klienta (dostawca – odbiorca; produkt dociera na Czas w odpowiedniej ilości, asortymencie, formie i sposobie)
Dystrybucja
 • miejsce
 • czas
 • ilość
 • asortyment
 • forma
 • sposób
Kanały zbytu towarów konsumpcyjnych (na rynkach konsumpcyjnych) Kanał pośredni – występują tu pośrednicyKanał bezpośredni – brak pośredników

Sprzedaż bezpośrednia – formy dystrybucji:
 • Zakup bezpośrednio u producenta
 • Sprzedaż wysyłkowa
  • telewizyjna
  • radiowa
  • telefoniczna
  • katalogowa
  • z automatów
  • ulotki
  • internetowa
Dystrybucja pośrednia – formy:
 • hurt
 • detal
Pośrednicy przechwytują część marży, ale jednocześnie zwiększają dostęp do rynkuFunkcje hurtowni:
 • budowa asortymentu
 • magazynowanie, tworzenie zapasu
 • analiza rynku
 • promocja, ekspozycja produktów
 • świadczenia usługodawcze, montaż
 • uszlachetnianie produktów
 • kredytowanie sprzedaży
Motywowanie pośredników:
 • szkolenia
 • wspólna promocja
 • zwroty, przerzuty towarów
 • wyłączność sprzedaży
 • konkursy, szybkość, jakość, wielkość sprzedaży
Motywowanie– czyli zachęcanie pośredników do sprzedaży własnych produktów (w rozumieniu moich).


Detal – formy organizacyjne:
 • centra handlowe – zespół niezależnych sklepów znajdujących się pod jednym zarządem. Składają się z hipermarketów i sklepów branżowych. Posiadają bardzo rozbudowaną sferę usług. Organizują Czas wolny (kino, restauracja, bank, poczta, zabawy dla dzieci). Największe takie Centrum znajduje się w Wiedniu.
 • hipermarkety – największe sklepy (marża 5 – 6%, szeroki asortyment, ale jednocześnie płytki około 30.000 rodzaji)
 • supermarkety (mini, midi) – to co jest na półce + zapas 8.000 – 30.000 rodzaji
 • domy towarowe – 1.500 – 2.000 pozycji asortymentowych, ceny wyższe o około 20% Niż w innych sklepach, posiada szeroki i głęboki asortyment
 • domy handlowe
 • sklepy wygodnego zakupu – np. kioski ruchu, stacje benzynowe
 • sklepy dyskontowe – są to najtańsze sklepy o najpłytszym asortymencie, usługi zredukowane do poziomu zerowego, produkty szybko rotujące, płatność gotówkowa
 • sklepy specjalistyczne – wąski asortyment, fachowy personel, usługi doradcze (np. apteki, drogerie)
 • sklepy branżowe
 • sklepy osiedlowe
 • drobny handel
 • Cash and carry – na zachodzie całość zakupu musi trafić do firmy, w Polsce właściciel firmy może także zaopatrywać się na własny użytek (sprzedaż detaliczna oznaczałaby Konflikt dystrybucji)
 • formy zintegrowań – Reakcja na pojawienie się supermarketów
Sklepy asortymentowe– są to sklepy najtańsze o najpłytszym, choć szerokim asortymencie. Usługi zredukowane praktycznie do zera.Strategie dystrybucji:
 • Intensywna – polega na tym, że nasz Produkt powinien znaleźć się we wszystkich punktach sprzedaży detalicznej
 • Selektywna – wszędzie, jednakże tam, gdzie spełniane są określone kryteria, np.: wielkość sprzedaży, wyposażenie, wizerunek, lokalizacja
 • Ekskluzywna – kryteria określane precyzyjnie, miejsce dystrybucji jest niezbędnym elementem wizerunku firmy i produktu
 • Przepychania „Push” – Producent stara się pozyskać jak największą ilość hurtowników
 • Przeciągania „Pull” – Dystrybucja promocyjna, polegająca na oddzaiływaniu reklamy
 • Vansselingowa – Producent dowozi swoje produkty do odbiorcy
 • Przedstawicielska – buduje strukturę przedstawicieli handlowych
 • Firmowa – obca
 • Wyłączna
 • Patronacka
 • Bezpośrednia (patronacka)
 • Jedno-, wielokanałowa
 • Networ marketing
 • Fronchi
Funkcje przedstawicieli handlowych:
 • dobór pośredników,
 • zamówienie, a także obsługa,
 • promocje produktu w miejscu sprzedaży,
 • motywowanie,
 • badania marketingowe,
 • kontrola

1
str 1
Detal – formy organizacyjne:
centra handlowe – zespół niezależnych sklepów znajdujących się pod jednym
zarządem. Składają się z hipermarketów i sklepów branżowych. Posiadają
bardzo rozbudowaną sferę usług. Organizują [[czas wolny]] (kino, restauracja,
bank, poczta, zabawy dla dzieci). Największe takie [[centrum]] znajduje się w
Wiedniu.
hipermarkety – największe sklepy (marża 5 – 6%, szeroki asortyment, ale
jednocześnie płytki około 30.000 rodzaji)
supermarkety (mini, midi) – to co jest na półce + zapas 8.000 – 30.000 rodzaji
domy towarowe – 1.500 – 2.000 pozycji asortymentowych, ceny wyższe o
około 20% [[niż]] w innych sklepach, posiada szeroki i głęboki asortyment
domy handlowe
sklepy wygodnego zakupu – np. kioski ruchu, stacje benzynowe
sklepy dyskontowe – są to najtańsze sklepy o najpłytszym asortymencie,
usługi zredukowane do poziomu zerowego, produkty szybko rotujące,
płatność gotówkowa
sklepy specjalistyczne – wąski asortyment, fachowy personel, usługi doradcze
(np. apteki, drogerie)
sklepy branżowe
sklepy osiedlowe
drobny handel
Cash and carry – na zachodzie całość zakupu musi trafić do firmy, w Polsce
właściciel firmy może także zaopatrywać się na własny użytek (sprzedaż
detaliczna oznaczałaby [[konflikt]] dystrybucji)
formy zintegrowań – [[reakcja]] na pojawienie się supermarketów
Sklepy asortymentowe
– są to sklepy najtańsze o najpłytszym, choć
szerokim asortymencie. Usługi zredukowane praktycznie do zera.
Strategie dystrybucji:
Intensywna – polega na tym, że nasz [[produkt]] powinien znaleźć się we
wszystkich punktach sprzedaży detalicznej
Selektywna – wszędzie, jednakże tam, gdzie spełniane są określone kryteria,
np.: wielkość sprzedaży, wyposażenie, wizerunek, lokalizacja
3

Detal – formy organizacyjne:
centra handlowe – zespół niezależnych sklepów znajdujących się pod jednym
zarządem. Składają się z hipermarketów i sklepów branżowych. Posiadają
bardzo rozbudowaną sferę usług. Organizują Czas wolny (kino, restauracja,
bank, poczta, zabawy dla dzieci). Największe takie Centrum znajduje się w
Wiedniu.
hipermarkety – największe sklepy (marża 5 – 6%, szeroki asortyment, ale
jednocześnie płytki około 30.000 rodzaji)
supermarkety (mini, midi) – to co jest na półce + zapas 8.000 – 30.000 rodzaji
domy towarowe – 1.500 – 2.000 pozycji asortymentowych, ceny wyższe o
około 20% Niż w innych sklepach, posiada szeroki i głęboki asortyment
domy handlowe
sklepy wygodnego zakupu – np. kioski ruchu, stacje benzynowe
sklepy dyskontowe – są to najtańsze sklepy o najpłytszym asortymencie,
usługi zredukowane do poziomu zerowego, produkty szybko rotujące,
płatność gotówkowa
sklepy specjalistyczne – wąski asortyment, fachowy personel, usługi doradcze
(np. apteki, drogerie)
sklepy branżowe
sklepy osiedlowe
drobny handel
Cash and carry – na zachodzie całość zakupu musi trafić do firmy, w Polsce
właściciel firmy może także zaopatrywać się na własny użytek (sprzedaż
detaliczna oznaczałaby Konflikt dystrybucji)
formy zintegrowań – Reakcja na pojawienie się supermarketów
Sklepy asortymentowe
– są to sklepy najtańsze o najpłytszym, choć
szerokim asortymencie. Usługi zredukowane praktycznie do zera.
Strategie dystrybucji:
Intensywna – polega na tym, że nasz Produkt powinien znaleźć się we
wszystkich punktach sprzedaży detalicznej
Selektywna – wszędzie, jednakże tam, gdzie spełniane są określone kryteria,
np.: wielkość sprzedaży, wyposażenie, wizerunek, lokalizacja
3
str 2
Ekskluzywna – kryteria określane precyzyjnie, miejsce dystrybucji jest
niezbędnym elementem wizerunku firmy i produktu
Przepychania „Push” – [[producent]] stara się pozyskać jak największą ilość
hurtowników
Przeciągania „Pull” – [[dystrybucja]] promocyjna, polegająca na oddzaiływaniu
reklamy
Vansselingowa – [[producent]] dowozi swoje produkty do odbiorcy
Przedstawicielska – buduje strukturę przedstawicieli handlowych
Firmowa – obca
Wyłączna
Patronacka
Bezpośrednia (patronacka)
Jedno-, wielokanałowa
Networ marketing
Fronchi
dobór pośredników,
zamówienie, a także obsługa,
promocje produktu w miejscu sprzedaży,
motywowanie,
badania marketingowe,
kontrola
Funkcje przedstawicieli handlowych:
4

Ekskluzywna – kryteria określane precyzyjnie, miejsce dystrybucji jest
niezbędnym elementem wizerunku firmy i produktu
Przepychania „Push” – Producent stara się pozyskać jak największą ilość
hurtowników
Przeciągania „Pull” – Dystrybucja promocyjna, polegająca na oddzaiływaniu
reklamy
Vansselingowa – Producent dowozi swoje produkty do odbiorcy
Przedstawicielska – buduje strukturę przedstawicieli handlowych
Firmowa – obca
Wyłączna
Patronacka
Bezpośrednia (patronacka)
Jedno-, wielokanałowa
Networ marketing
Fronchi
dobór pośredników,
zamówienie, a także obsługa,
promocje produktu w miejscu sprzedaży,
motywowanie,
badania marketingowe,
kontrola
Funkcje przedstawicieli handlowych:
4
str 3
Sprzedaż bezpośrednia – formy dystrybucji:
Zakup bezpośrednio u producenta
Sprzedaż wysyłkowa
telewizyjna
radiowa
telefoniczna
katalogowa
z automatów
ulotki
internetowa
Dystrybucja pośrednia – formy:
hurt
detal
Pośrednicy przechwytują część marży, ale jednocześnie zwiększają dostęp do rynku
Funkcje hurtowni:
budowa asortymentu
magazynowanie, tworzenie zapasu
analiza rynku
promocja, ekspozycja produktów
świadczenia usługodawcze, montaż
uszlachetnianie produktów
kredytowanie sprzedaży
szkolenia
wspólna promocja
zwroty, przerzuty towarów
wyłączność sprzedaży
konkursy, szybkość, jakość, wielkość sprzedaży
Motywowanie
– czyli zachęcanie pośredników do sprzedaży własnych
produktów (w rozumieniu moich).
Motywowanie pośredników:
2

Sprzedaż bezpośrednia – formy dystrybucji:
Zakup bezpośrednio u producenta
Sprzedaż wysyłkowa
telewizyjna
radiowa
telefoniczna
katalogowa
z automatów
ulotki
internetowa
Dystrybucja pośrednia – formy:
hurt
detal
Pośrednicy przechwytują część marży, ale jednocześnie zwiększają dostęp do rynku
Funkcje hurtowni:
budowa asortymentu
magazynowanie, tworzenie zapasu
analiza rynku
promocja, ekspozycja produktów
świadczenia usługodawcze, montaż
uszlachetnianie produktów
kredytowanie sprzedaży
szkolenia
wspólna promocja
zwroty, przerzuty towarów
wyłączność sprzedaży
konkursy, szybkość, jakość, wielkość sprzedaży
Motywowanie
– czyli zachęcanie pośredników do sprzedaży własnych
produktów (w rozumieniu moich).
Motywowanie pośredników:
2
str 4
14.12.2002.
DYSTRYBUCJA, JAKO ELEMENT MIXU MARKETINGOWEGO.
Dystrybucja:
Kanały dystrybucji
– znalezienie się produktu w określonej przestrzeni, w
określonym miejscu (np. sklep)
Logistyka
– fizyczne przemieszczanie produktu od producenta do klienta
(dostawca – odbiorca; [[produkt]] dociera na [[czas]] w odpowiedniej ilości,
asortymencie, formie i sposobie)
Dystrybucja
miejsce
czas
ilość
asortyment
forma
sposób
Kanały zbytu towarów konsumpcyjnych (na rynkach konsumpcyjnych)
PRODUCENT
Sprzedaż
bezpośrednia
Detalista
Sprzedaż
wysyłkowa
Hurtownik
Dystrybutor
Detalista
Hurtownik
Detalista
Kanał bezpośredni
(30%)
Kanał pośredni (70%)
KLIENT
Kanał pośredni – występują tu pośrednicy
Kanał bezpośredni – brak pośredników
1

14.12.2002.
DYSTRYBUCJA, JAKO ELEMENT MIXU MARKETINGOWEGO.
Dystrybucja:
Kanały dystrybucji
– znalezienie się produktu w określonej przestrzeni, w
określonym miejscu (np. sklep)
Logistyka
– fizyczne przemieszczanie produktu od producenta do klienta
(dostawca – odbiorca; Produkt dociera na Czas w odpowiedniej ilości,
asortymencie, formie i sposobie)
Dystrybucja
miejsce
czas
ilość
asortyment
forma
sposób
Kanały zbytu towarów konsumpcyjnych (na rynkach konsumpcyjnych)
PRODUCENT
Sprzedaż
bezpośrednia
Detalista
Sprzedaż
wysyłkowa
Hurtownik
Dystrybutor
Detalista
Hurtownik
Detalista
Kanał bezpośredni
(30%)
Kanał pośredni (70%)
KLIENT
Kanał pośredni – występują tu pośrednicy
Kanał bezpośredni – brak pośredników
1
Pobierz prace (Do pobrania wymagana jest odpowiednia ilość punktów)
 1. doc doc Pobierz wersję oryginalną
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie