referat z pedagogiki lub psychologii na temat:

Wpływ kultury na życie społeczne

Zmiana wersji
Wyślij / drukuj

Wpływ kultury na życie społeczne Wpływ kultury na życie społeczne dokonuje się różnymi drogami:
 1. Przez socjalizację i kształtowanie osobowości jednostki;
 2. Przez tworzenie i ustanawianie wartości;
 3. Przez wzory działania i wzory postępowania;
 4. Przez stwarzanie modeli instytucji i systemów społecznych.
O zaspokajaniu potrzeb ludzkich decydują systemy kulturowe. Na przykład: na Organizm niemowlęcia działają Czynniki tj.:
 • Wzrost,
 • Całkowity wpływ środowiska,
 • Socjalizacja,
 • Wychowanie.
Socjalizacja modeluje sposoby zaspokajania popędów biologicznych. Socjalizacja:
 • Uczy dyscypliny, panowania nad popędami i potrzebami.
 • Wpaja aspiracje, dążenia.
 • Umożliwia przyswajanie wiedzy, umiejętności odgrywania ról społecznych (np. bycia kolegą, synem).
 • Umożliwia zdobycie sprawności, kwalifikacji zawodowych i umiejętności technicznych.
 • Prowadzi do konformizmu, czyli dążenia, aby Zachowanie jednostki było zgodne z tym, czego Grupa od niej oczekuje.
Drugi System (mechanizm) polega na ustanawianiu systemów wartości i kryteriów określających wartości. Potrzeby są wrodzone i nabyte – nigdy nie mogą być zaspokojone w pełni. Jednostki i grupy pewnym potrzebom nadają większe wartości, przekształcając je w interesy. Wartością nazywamy dowolny przedmiot materialny, Idee lub instytucje. Są to te przedmioty, które jednostkom i grupom zapewniają równowagę psychiczną, a dążenie do nich lub ich osiąganie daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Wartości interesują nas tylko jako wyznaczniki postępowania jednostki i grupy. Ustalenie hierarchii wartości jest rezultatem zróżnicowania społecznego. Skala wartości ideologicznych, ekonomicznych, politycznych zależy więc od siły i znaczenia grup, które za nimi stoją. Trzecim mechanizmem wpływu kultury na Społeczeństwo są wzory zachowania, czyli reagowania na określone sytuacje, ustalone wzory kulturowe zachowań stanowiące o regulowaniu życia społecznego i jego „porządku”, umożliwiają wzajemne przystosowania. Czwartym mechanizmem wpływu kultury na życie społeczne jest to, iż ustala ono pewne modele, czyli „ideały” – owe modele kulturowe stanowią wcielenia pożądanych wartości. Dlatego do tego typu zjawisk należą także kulturowe ideały osobowości, będące modelami i ucieleśnieniami zespołów pożądanych cech, wysoko cenionych w danej grupie. Socjalizacja, ustalenie wartości, ustalanie wzorów i tworzenie modeli to najważniejsze, chociaż nie jedyne sposoby, poprzez które Kultura wpływa na Przebieg życia społecznego. Kultura dostarcza człowiekowi symboli, wartości i wzorów.
str 1
przedmioty, które jednostkom i grupom zapewniają równowagę psychiczną, a dążenie do nich
lub ich osiąganie daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Wartości interesują nas tylko
jako wyznaczniki postępowania jednostki i grupy. Ustalenie hierarchii wartości jest
rezultatem zróżnicowania społecznego. [[Skala]] wartości ideologicznych, ekonomicznych,
politycznych zależy więc od siły i znaczenia grup, które za nimi stoją.
Trzecim mechanizmem wpływu kultury na [[społeczeństwo]] są wzory zachowania, czyli
reagowania na określone sytuacje, ustalone wzory kulturowe zachowań stanowiące o
regulowaniu życia społecznego i jego „porządku”, umożliwiają wzajemne przystosowania.
Czwartym mechanizmem wpływu kultury na życie społeczne jest to, iż ustala ono
pewne modele, czyli „ideały” – owe modele kulturowe stanowią wcielenia pożądanych
wartości. Dlatego do tego typu zjawisk należą także kulturowe ideały osobowości, będące
modelami i ucieleśnieniami zespołów pożądanych cech, wysoko cenionych w danej grupie.
Socjalizacja,
ustalenie
wartości,
ustalanie
wzorów
i
tworzenie
modeli
to
najważniejsze, chociaż nie jedyne sposoby, poprzez które [[kultura]] wpływa na [[przebieg]] życia
społecznego. [[Kultura]] dostarcza człowiekowi symboli, wartości i wzorów.

przedmioty, które jednostkom i grupom zapewniają równowagę psychiczną, a dążenie do nich
lub ich osiąganie daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Wartości interesują nas tylko
jako wyznaczniki postępowania jednostki i grupy. Ustalenie hierarchii wartości jest
rezultatem zróżnicowania społecznego. Skala wartości ideologicznych, ekonomicznych,
politycznych zależy więc od siły i znaczenia grup, które za nimi stoją.
Trzecim mechanizmem wpływu kultury na Społeczeństwo są wzory zachowania, czyli
reagowania na określone sytuacje, ustalone wzory kulturowe zachowań stanowiące o
regulowaniu życia społecznego i jego „porządku”, umożliwiają wzajemne przystosowania.
Czwartym mechanizmem wpływu kultury na życie społeczne jest to, iż ustala ono
pewne modele, czyli „ideały” – owe modele kulturowe stanowią wcielenia pożądanych
wartości. Dlatego do tego typu zjawisk należą także kulturowe ideały osobowości, będące
modelami i ucieleśnieniami zespołów pożądanych cech, wysoko cenionych w danej grupie.
Socjalizacja,
ustalenie
wartości,
ustalanie
wzorów
i
tworzenie
modeli
to
najważniejsze, chociaż nie jedyne sposoby, poprzez które Kultura wpływa na Przebieg życia
społecznego. Kultura dostarcza człowiekowi symboli, wartości i wzorów.
str 2
Wpływ kultury na życie społeczne
Wpływ kultury na życie społeczne dokonuje się różnymi drogami:
a) Przez socjalizację i kształtowanie osobowości jednostki;
b) Przez tworzenie i ustanawianie wartości;
c) Przez wzory działania i wzory postępowania;
d) Przez stwarzanie modeli instytucji i systemów społecznych.
O zaspokajaniu potrzeb ludzkich decydują systemy kulturowe. Na przykład: na
organizm niemowlęcia działają [[czynniki]] tj.:
Wzrost,
Całkowity wpływ środowiska,
Socjalizacja,
Wychowanie.
Socjalizacja modeluje sposoby zaspokajania popędów biologicznych. Socjalizacja:
Uczy dyscypliny, panowania nad popędami i potrzebami.
Wpaja aspiracje, dążenia.
Umożliwia przyswajanie wiedzy, umiejętności odgrywania ról społecznych
(np. bycia kolegą, synem).
Umożliwia zdobycie sprawności, kwalifikacji zawodowych i umiejętności
technicznych.
Prowadzi do konformizmu, czyli dążenia, aby [[zachowanie]] jednostki było
zgodne z tym, czego [[grupa]] od niej oczekuje.
Drugi [[system]] (mechanizm) polega na ustanawianiu systemów wartości i kryteriów
określających wartości. Potrzeby są wrodzone i nabyte – nigdy nie mogą być zaspokojone w
pełni. Jednostki i grupy pewnym potrzebom nadają większe wartości, przekształcając je w
interesy. Wartością nazywamy dowolny przedmiot materialny, [[idee]] lub instytucje. Są to te

Wpływ kultury na życie społeczne
Wpływ kultury na życie społeczne dokonuje się różnymi drogami:
a) Przez socjalizację i kształtowanie osobowości jednostki;
b) Przez tworzenie i ustanawianie wartości;
c) Przez wzory działania i wzory postępowania;
d) Przez stwarzanie modeli instytucji i systemów społecznych.
O zaspokajaniu potrzeb ludzkich decydują systemy kulturowe. Na przykład: na
organizm niemowlęcia działają Czynniki tj.:
Wzrost,
Całkowity wpływ środowiska,
Socjalizacja,
Wychowanie.
Socjalizacja modeluje sposoby zaspokajania popędów biologicznych. Socjalizacja:
Uczy dyscypliny, panowania nad popędami i potrzebami.
Wpaja aspiracje, dążenia.
Umożliwia przyswajanie wiedzy, umiejętności odgrywania ról społecznych
(np. bycia kolegą, synem).
Umożliwia zdobycie sprawności, kwalifikacji zawodowych i umiejętności
technicznych.
Prowadzi do konformizmu, czyli dążenia, aby Zachowanie jednostki było
zgodne z tym, czego Grupa od niej oczekuje.
Drugi System (mechanizm) polega na ustanawianiu systemów wartości i kryteriów
określających wartości. Potrzeby są wrodzone i nabyte – nigdy nie mogą być zaspokojone w
pełni. Jednostki i grupy pewnym potrzebom nadają większe wartości, przekształcając je w
interesy. Wartością nazywamy dowolny przedmiot materialny, Idee lub instytucje. Są to te
Pobierz prace (Do pobrania wymagana jest odpowiednia ilość punktów)
 1. doc doc Pobierz wersję oryginalną
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie