Wyślij / drukuj

Drewno i materiały drewnopochodne

Lp

Nazwa materiału

Ciężar objętościowy drewna kN/m3

w stanie powietrznosuchym

o wilgotności 23 %

1

2

3

4

1

Akacja

77

83

2

Brzoza dąb klon

70

76

3

Buk

73

79

4

Grab

83

90

5

Jesion

75

81

6

Jodła lipa Olcha osika Sosna świerk topola

55

60

7

Modrzew

69

75

8

Wiąz

68

73

9

Twarde gatunki drzew egzotycznych

100

-

10

Korek ekspandowany

15

-

11

Płyta korkowa na lepiszczu asfaltowym

20

-

12

Płyta korkowa na lepiszczu okrzemkowym

35

-

13

Płyty pilśniowe a) izolacyjne b) półtwarde c) twarde d) bardzo twarde

30 55 8,0 100

-

14

Płyty wiórowe płasko prasowane

65

-

15

Płyty wiórowe poprzecznie prasowane

40

-

16

Płyty wiórowo - cementowe

45

-

17

Skałodrzew mineralny

180

-

18

Skałodrzew trocinowy (ksyloht)

130

-

19

Sklejka

70

-

20

Trociny i wióry luźno usypane

15

251)

21

Trociny i wióry zlezałe

25

351)

1) 0 wilgotności większej niz 23 %

Metale

Lp

Nazwa materiału

Ciężar objętościowy kN/m3

1

2

3

1

Aluminium

270

2

Stopy aluminium

280

3

Brąz mosiądz

860

4

Cyna cynk kuty

720

5

Cynk w odlewach

690

6

Miedź

890

7

Ołów

1140

8

Slal i staliwo

785

9

Żeliwo

725

Kamienie naturalne

Lp

Nazwa materiału

Ciężar objętościowy w stanie
powietrzno-suchym kN/m3

1

2

3

1

Alabaster anhydryt

210

2

Andezyt dioryt Dolomit łupek

280

3

Bazalt

330

4

Diabaz gabro Gnejs malafir

290

5

Granit sjenit

280

6

Kwarcyt marmur Porfir serpentyn

270

7

Piaskowiec
a) miękki
b) twardy


210
250

8

Trachit

260

9

Trawertyn

240

10

Tufy wulkaniczne

120

11

Wapienie o strukturze
a) porowatej
miękkiej
c) zbitej


170
220
280

Cegła

Lp

Nazwa materiału

Ciężar objętościowy w stanie
powietrzno-suchym kN/m3

1

2

3

1

Budowlana wypalana z gliny:
a) dziurawka
b) Klinkier kominówka
c) kratówka
d) pełna
e) porowata
f) sitówka
g) szczelinówka


140
190
130
180
110
150
125

2

Cementowa pełna

220

3

Ognioodporna
a) chromowomagnetyczna
b) dynasowa
c) magnetyzowa
d) magnezytowo-chromitowa
e) szamotowa
f) termolitowa


300
190
270
280
195
75

4

Wapienno-piaskowa (sihkat)
a) drążona
b) pełna

180
190

Gładzie wyprawy zaprawy

Lp

Nazwa materiału (gładzi wyprawy zaprawy)

Ciężar objętościowy w stanie
powietrzno-suchym kN/m3

1

2

3

1

Barytowa

320

2

Cementowa

210

3

Cementowo-gliniana

200

4

Camentowa i cementowo-wapienna na kruszywie żyżlowym (ciepła)

150

5

Cementowa na siatce metalowej

240

6

Cementowo-wapienna

190

7

Cementowo-wapienna na siatce metalowej

220

8

Gipsowa bez piasku

120

9

Gipsowa z piaskiem

160

10

Gliniana

180

11

Szpachlówki do tynków

140

12

Szpachlówki gipsowe typu "nidalit"

120

13

Wapienne i gipsowo-wapienne

180

14

Wapienne na trzcinie

150

Betony

Lp

Nazwa materiału

Ciężar objętościowy w stanie
powietrzno-suchym (po stwardnieniu) kN/m3

beton niezbrojony

beton zbrojony

niezagęszczony

zagęszczony

niezagęszczony

zagęszczony

1

2

3

4

5

6

1

Azbesto-cement

-

150

-

-

2

Beton metalowy ziarnisty
a) układany na gorąco
b) układany na zimno


220
200


-
-


-
-


-
-

3

Betony jamiste
a) na kruszywie keramzytowym
b) na kruszywie pumeksowym
c) na kruszywie żwirowym
d) na tłuczniu piaskowcowym
e) na tłuczniu ceglanym
f) na tłuczniu z wapienia porowatego
g) na tłuczniu z wapienia zbitego


110
140
190
170
160
150
180


-
-
-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-
-

4

Beton keramzytowy

170

-

-

-

5

Betony lekkie
a) komórkowy izolacyjny
b) komórkowy konstrukcyjny
b) pianobeton


60
90
80


-

-
-


-
95
-


-
-
-

6

Beton na kruszywie ceglanym

180

200

-

-

7

Beton na kruszywie glinopodobnym

-

180

-

-

8

Beton na kruszywie z grysu bazaltowego

270

280

-

-

9

Beton na kruszywie z pumeksu hutniczego o skłądzie (cement kruszywo)
a) 200 kg + 1196 kg
450 kg + 1270 kg


-
-

170
210


-
-


-
-

10

Beton na kruszywie żużlowym paleniskowym zależnie od klasy betonu od 140 kN/m3do 180 kN/m3ale nie mniej niż:
a) bez piasku
b) z piaskiem

140
160


-
-


-
-


-
-

11

Beton specjalny na kruszywie ciężkim (np barytowym magnezytowym)- wg pomiarów lub obliczeń lecz nie mniej niż:

250

260

260

270

Beton sprężony na kruszywie
a) granitowym
b) bazaltowym


-
-


-
-


-
-


-
-

250
28

13

Beton zwykły na kruszywie kamiennym

230

240

240

250

14

Gipsobeton
a) piskowy
b) trocinowy lany
żużlowy

170
110
110


-
-
-


-
-
-


-
-
-

15

Siatkobeton

-

-

-

230

16

Strużkobeton

65

-

-

-

17

Szkło-żelbet (płyty szklanobetonowe)

260

-

-

-

18

Trocinobeton
a) izolacyjny 1:1:81)
b) wypełniający 1:2:71)
c) konstrukcyjny 1:3:61)


80
100
150


-
-
-


-
-
-


-
-
-

Ciężary objętościowe układanych betonów z wyjątkiem asfaltobetonów przyjmuje się o 1,0 kN/m3większe niż podane w tablicy
1) Stosunek objętościowy składników - Cement Piasek trociny

Materiały izolacyjne i inne niesypkie

Lp

Nazwa materiału

Ciężar objętościowy w stanie powietrzno-suchym kN/m3

1

2

3

1

Asfalt
a) lany z wypełniaczami z kruszywa
b) penaftowy czysty


225
100

2

Azbest

110

3

Estrychgips

200

4

Filc izolacyjny

50

5

Gips lany płyty gipsowe ścisłe

120

6

Glina z sieczką (lub trocinami) przy stosunku objętościowym:
a) gliny do sieczki lub trocin -1:1
b) gliny do sieczki lub trocin -1:2

130
80

7

Gruz ceglanyzwapnem (polepa)

120

8

Guma

140

9

Jastrych
a) cementowy
b) gipsowy
c) gliniany
d) korkowy


210
160
165

10

Lastrico (terazzo)

220

11

Linoleum

120

12

Lepik papa

110

13

Pianizol

02

14

Poliuretan

045

15

Płytki fajansowe glazurowane

250

16

Płytki podłogowe i materiały rulonowe podłogowe z tworzyw sztucznych (prócz winyleum)

150

17

Płyty azbestowo-cementowe
a) nieprasowane faliste
b) prasowane płaskie


170
210

18

Płyty paździerzowe
a) izolacyjne
b) konstrukcyjne


50
70

19

Płyty torfowe
a) lekkie
b) ścisłe


35
60

20

Płyty trzcinowe prasowane

30

21

Słoma prasowana (w płytach)

25

22

Smoła

110

23

Styropian

045

24

Szkło
a) okienne (zwykłe)
b) piankowe
c) taflowe
d) zbrojone


240
40
260
270

25

Tektura
a) prasowana
b) zwykła


100
70

26

Ceramiczne płytki podłogowe

210

27

Torf
a) mielony (sproszkowany)
b) w belach


25
30

28

Trociny z wapnem przy stosunku objętościowym wapna do trocin 1:3

60

29

Winyleum

180

30

Wojłok

50

31

Wyroby z waty szklanej
a) maty
b) welony rodzaju M
c) welony rodzaju F


09
10
13

32

Wyroby z wełny mineralnej
a) wełna luzem
b) mata typu BL
c) mata typu L
d) płyta twarda
e) płyta półtwarda
f) płyta miękka i filc
g) płyta w oplocie z siatki drucianej
h) płyta "Lamella"


12
12
1
20
10
06
12
20

Pokrycia dachowe

Lp

Rodzaj pokrycia

Ciężar kN/m2

1

2

3

1

Blacha

falista (na płatwicach stalowych) o grubośćci 055 mm
stalowa cynkowa lub miedziana o grubości 055 mm

0200
0350

2

Blacha fałdowa stalowa

o wysokości fałdy mm (symbol)

o grubości mm

0097

435 (T-40)

088

0097

100

0110

55 (T-55)

075

0091

088

0107

100

0101

125

0151

80 (T-80)

075

0099

088

0116

100

0132

125

0164

100 (T-100)

075

0113

088

0132

100

0150

125

0188

3

Dachówka

cementowa

karpiówka (podwójnie)
i marsylska żłobkowana

0750
0600

ceramiczna

holenderska i klasztorna
karpiówka (podwójnie)
karpiówka (pojedyncza)
zakładkowa ciągniona


0900
0950
0700

4

Gonty (podwójnie)

-

0400

5

Łupek z podkładem z papy

na deskowaniu pełnym
na łatach

0600
0500

6

Papa na deskowaniu

bez posypania żwirkiem

pojedynczo
podwójnie

0300
0350

posypana żwirkiem

pojedynczo
podwójnie

0350
0400

7

Papa na podłożu betonowym

bez posypania żwirkiem

pojedynczo
podwójnie

0050
0100

posypana żwirkiem

pojedynczo
podwójnie

0100
0150

8

Płyty azbestowo cementowe (eternit)

faliste
płaskie

0300
0350

9

Szkło płaskie na płatwiach i szczeblinach stalowych

Szkło grubości 5 mm

0250

Szkło zbrojone grubości 6 mm

0300

każdy 1 mm grubości szyby ponad podane wyżej (5 lub 8 mm) zwiększa ciężar o

0030

Ciężar pokryć bezkrokwiowych przyjmuje się mniejsze niż 005 kN/m3

Podłogi i posadzki

Lp

Oznaczanie podłogi (posadzki)

Ciężar kN/m3

1

2

3

Posadzki podłogowe wraz z klejami i zaprawami wiążącymi (z podkładem)

1

Deski klejone warstwowe lakierowane (na lepiku) o grubości 19 mm

0200

2

Deski (przybijane do legarów) o grubości 30 mm

0330

3

Deszczułki podłogowe (na lepiku)
o grubości 22 mm
o grubości 19 mm
o grubości 16 mm


0230
0200
0170

4

Deszczułki podłogowe (przybijane) o grubości 22 mm

0210

5

Estrichgips bezspoinowy o grubości 30 * 40 mm

0600

6

Ksylolit bezspoinowy o grubości 30 mm

0390

7

Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm

0440

8

Parkiet mozaikowy lakierowany (na mozolepie) polocecie lub butaprenie)
o grubości 9 mm
o grubości 8 mm


0090
0080

9

Płytki estrychgipsowe o grubości 25 * 30 mm (na zaprawie cementowej 15-5-20 mm)

0920

10

Płytki ksylolitowe o grubości 20 mm (na lepiku)

0470

11

Płytki lastrikowe o grubości 20 mm na zaprawie cementowej 1:3

0760

12

Płytki PCW o grubości 2 lub 3 mm (na lateksie polocecie butaprenie)

0060 - 0070

13

Płytki kamionkowe na zaprawie cementowej 1:3 grubości 16 * 23 mm
grubość płytek:
14 mm 10 m rn 7 mm0640
0440
0320

14

Płyty warstwowe klejone lakierowane o grubości 19 mm (na lepiku)

0200

15

Winyleum o grubości 2,8 mm na butaprenie polocecie

0050

16

Wykładzina gumowa o grubości 4 mm (na butaprenie)

0080

17

Wykładzina wielowarstwowa z PCW o grubości 1,9 mm (na polocecie butaprenie)

0070

Warstwy izolacji termicznej i akustycznej wraz z podkładem

18

Filc lub płyty z wełny mineralnej o grubości 30 mm chronione papą smołową powlekaną na podkładzie cementowym o grubości 30 mm

0980

19

Płyta pilśniowa porowata o grubości 126 mm chroniona papą smołową powlekaną na legarach drewnianych (między legarkami suchy piasek)

0530

20

Płyta pilśniowa porowata o grubości 125 mm chroniona papą smołową powlekaną na podkładzie:
a) cementowym o grubości 30 mm b)
gipsowym lub estrychgipsowym o grubości 35 mm


0740
0620

21

Płyta pilśniowa porowata o grubości 125 mm na podkładzie o grubości 40 mm z gipsu prefabrykowanego

0520

22

Płyty pilśniowe porowate o grubości 2x125 mm chronione papą smołową powlekaną na podkładzie:
a) cementowym o grubości 35 mm
b) gipsowym lub estrychgipsowym o grubości 40 mm


0910
0740

23

Płyty pilśniowe porowate o grubości 2x125 mm na podkładzie z gipsu prefabrykowanego o grubości 40 mm

0560

24

Styropian o grubości 10 mm lub 20 mm na podkładzie:
a) cementowym o grubości 35 mm
b) cementowym o grubości 30 mm
c) gipsowym lub estrychgipsowym o grubości 35 mm
d) gipsowym prefabrykowanym o grubości 40 mm
e) na legarach drewnianych (między legarkami wypełnienie suchym piaskiem warstwą o grubości 24 mm)


0810
0700
0570
0490
0470

25

Styropian o grubości 20 mm na podkładzie:
a) gipsowym lub estrychgipsowym o grubości 40 mm
b) gipsowym prefabrykowanym o grubości 40 mm


0650
0500

Ciężary objętościowe gruntów niespoistych kN/m3

Nazwa gruntu

Stan wilgotności

Stan gruntu

zagęszczony

średnio zagęszczony

luźny

Grunty rodzime mineralne

żwiry pospółki

mało wilgotne

185

175

170

wilgotne

200

190

185

mokre

210

205

200

piaski grube i średnie

mało wilgotne

180

170

165

wilgotne

190

185

180

mokre

205

200

195

piaski drobne i pylaste

mało wilgotne

170

165

160

wilgotne

185

175

170

mokre

200

190

185

Grunty rodzime organiczne

piaski próchnicze

mało wilgotne

160

155

150

wilgotne

175

170

165

mokre

190

185

175

Ciężary objętościowe gruntów spoistych kN/m3

Nazwa gruntu

Stan gruntu

półzwarty

twardoplastyczny

plastyczny

miękkoplastyczny

Mało spoiste

żwiry pospółki gliniaste

225

220

210

205

piaski gliniaste

220

215

210

205

pyły piaszczyste

215

210

205

200

pyły

210

205

200

195

Średnio spoiste

gliny piaszczyste

225

220

210

200

gliny

220

215

205

195

gliny pylaste

215

210

200

190

Zwięzło spoiste

gliny piaszczyste zwięzłe

225

215

205

195

gliny zwięzłe

220

210

200

190

gliny pylaste zwięzłe

215

200

190

180

Bardzo spoiste

iły piaszczyste

220

210

195

180

iły

215

200

185

175

iły pylaste

205

190

180

170


Prace i materiały o pododbnej tematyce
  1. Lambda - współczynnik przewodzenia ciepła
  2. 3ds - Kolor i Ciezar Wierzcholkow - Surface Properties
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie