Wyślij / drukuj

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA


KATEDRA TECHNOLOGII PROCESÓW BUDOWLANYCH I MATERIAŁOWYCH
ZAKŁAD ORGANIZACJI I EKONOMIKI ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE


Przedmiot: podstawy marketingu
Temat pracy: Logistyka wybranych kanałów dystrybucji
Opracowała: Katarzyna Włodarska Grupa II Rok:: 2008/2009

Częstochowa 30 kwietnia 2009
Spis treści:
 1. Podstawy stanowiące wstęp
- wprowadzenie do głównego tematu dotyczącego kanałów dystrybucji
 1. Istota motywacji
- wyprowadzenie głównych pojęć
 1. Rozwinięcie – przegląd głównych motywacji
- problemy związane z nieprzestrzeganiem istotnych zasad w magazynowaniu żywności
 1. Wykres
- schemat dystrybucji Fotografia drobiu przechowywanego w niehigienicznych warunkach
 1. Wnioski
- pokazanie w jaki sposób przedsiębiorcy tracą swoją opinię przez oszczędność swoją jak i hurtowni do której dostarczone są towary
 1. Literatura

Na codzień każdy z nas korzysta ze sklepów hurtowni supermarketów bazarów i tym podobnych Zwykle wierzymy że produkty które kupujemy są gwarancją jakości i świeżości Nie do końca Prawda jest taka jaką pokazują Nam reklamy lub promocje Większość produktów jest sprowadzana zza kontynentu z dalekich czasem odległości i niestety przez podróż którą muszą wytrzymać niektóre przetwory spożywcze nie nadają się do spożycia Te, które nadają się do spożycia często oprócz długotrwałej drogi do kraju muszą odczekać „swoje” na półkach sklepu aby ktoś wreszcie włożył Towar do koszyka i dokonał zakupu Przykre jest również to, że produkty spożywcze często aby nie były robaczywe aby utrzymywały świeżość przez dłuższy Okres są chemicznie nawożone Tematem pracy jest Logistyka wybranych kanałów dystrybucji Najpierw warto wyjaśnić te pojęcia Logistykę dystrybucji utożsamiamy ze zbytem lub ze sprzedażą Najprościej mówiąc Dystrybucja to dostarczanie wyrobów do klienta Logistyka dystrybucji obejmuje wszystkie czynności które mają związek z zaopatrzeniem klienta w wyroby gotowe W logistyce dąży się do integracji i Dystrybucja powiązana jest z rynkiem ze sprzedażą Głównym celem logistyki dystrybucji jest pozyskiwanie nowych klientów opiekowanie się aktualnymi klientami i zdobywanie nowych
Na czym tak naprawdę w marketingu polega cały Proces handlu i dystrybucji? Poniżej schemat pozwala zrozumieć całą zależność między poszczególnym szczeblami zdobywania klientów w handlu

Każdy Produkt usługa przechodzi określoną drogę od wytwórcy przez pośredników oraz różne instytucje zanim trafi do odbiorcy Cały ten Proces odbywa się za pomocą kanałów dystrybucji które czasami określa się też jako łańcuchy dystrybucji
Producent ==> Hurtownik ==> Detalista ==> Klient

Kanały dystrybucji są to zbiory wzajemnie zależnych od siebie różnych organizacji instytucji i podmiotów za pośrednictwem których przepływa strumień produktów usług i informacji do użytkownika konsumenta lub do finalnego odbiorcy Przepływ tych dóbr obejmuje fizyczne przemieszczanie się produktów do odbiorcy a także przepływ pieniądza w zamian oraz komunikowanie się różnych podmiotów
Zupełnie inaczej jest kiedy Producent przejmuje rolę hurtownika i producenta w jednej "osobie" lub kiedy Producent dostarcza swoje wyroby bezpośrednio do odbiorców detalicznych z pominięciem hurtownika Zapewnić to może wyższe przychody dla producenta ponieważ pochłania Zysk hurtownika lub niższą cenę dla detalisty a w konsekwencji i dla klienta
Klient ceni sobie kompletnie wykonane zamówienie dlatego też każdy Producent wie jaka Konkurencja występuje na rynku więc musi starać się o zapewnienie komfortu dla klienta i dbać o swoją reputację Producenci kierują się zasadą aby najpierw sprzedać jak najwięcej towaru i jeśli będzie na niego zbyt wówczas zacząć go produkować na większą skalę Oczywiście im szerszy Asortyment większy wybór towarów ładniejsze Opakowanie tym większy rozgłos wśród ludzi o producencie i o jego wyrobach Dodatkowo na dobrą opinię wpływa możliwość fakturowania promocje Wygoda zamówienia i szybkość dostawy Jednak nikt nie udowodni nam czy żywność która może być przereklamowana nie stała na składach magazynowych kilka dni czy nawet tygodni? Tanie nie koniecznie oznacza dobre Również biorąc pod uwagę tanie obuwie które tak ładnie wygląda i do tego jest takie tanie więc można pozwolić sobie na zakup nawet dwóch lub więcej Par Niestety nie wiadomo w jaki sposób i z jakim wysiłkiem pracowników firmy były wykonywane Zwykły Klient nie dowie się czy Firma produkcyjna stosuje się do zasad BHP; nie wiemy czy pracownicy nie są wykorzystywani w sposób by wyprodukowali jak najwięcej zamiast jak najlepiej Większość firm oszczędza jak tylko się da, by tylko ich Towar wyglądał na porządny i rzetelnie wykonany lub na świeży (w przypadku produktów spożywczych: mięsnych rybnych lub warzywnych i innych) Oczywiście wierzymy że kupujemy produkty tak dobre jak wyglądają Miejmy nadzieję jednak że to Prawda i że żaden Kryzys ekonomiczny nie spowoduje oszczędzania na zdrowiu ludzi przekonanych w doskonałą jakość żywności
Przykładem może być znana Firma „BAKOMA” produkująca pyszne jogurty kiedy to 17022005 na kanale TVP przedstawiono w programie pt. "Uwaga" szokujący raport na temat sposobów przechowywania i produkcji żelatyny w pewnym zakładzie w Zgierzu skąd wysyłano ją na przykład do Bakomy

Nie byłoby to może interesujące dla wegetarian gdyby nie powtarzana w tym programie Informacja że głównym odbiorcą tej bardzo złej jakości żelatyny była Firma BAKOMA – Producent produktów mlecznych Min jogurtów Od czasu afery "wściekłych krów" Firma ta przestała ujawniać na opakowaniach produktów Fakt dodawania żelatyny jako elementu składowego swych wyrobów podając zamiast tego słowo "pektyna" Niestety w "Uwadze" ujawniono że BAKOMA stosuje żelatynę masowo i to takiej jakości że nawet osoby jedzące mięso mogą odczuwać Strach przed tym jakie choroby może wywołać ta nieprawidłowo wbrew ustalonym normom i zasadom produkcji wytwarzana Substancja Zapewnienie lepszych usług dla odbiorcy zazwyczaj obciąża przedsiębiorstwo dodatkowymi kosztami Na szczęście taka afera już minęła co jednak nie było do końca nie zostało wyjaśnione
Przemieszczanie dóbr od wytwórcy do konsumenta innymi słowy Logistyka dystrybucji odbywa się w sposób:
- bezpośredni Producent sprzedaje wytworzony przez siebie Produkt ostatecznemu nabywcy np. rolnik oferujący swoje plony na targowisku;
- pośredni (przedsiębiorstwa handlowe): w drodze produktu pomiędzy producentem a konsumentem uczestniczą pośrednicy Pośrednikiem może być Punkt skupu hurtownik i sprzedawca
W ramach kanałów pośrednich wyróżniamy:
• kanał krótki
producent – sprzedawca detaliczny – konsument
• kanał długi
producent – Punkt skupu – hurtownik – sprzedawca detaliczny – konsument


Między produkcją a konsumpcją mogą występować luki:
 • luka czasowa - producent produkuje określone ilości w określonym czasie w sposób ciągły natomiast zapotrzebowania klienta są różne;
 • luka przestrzenna - producenci są skupieni w jednym miejscu;
 • luka ilościowa - nieodpowiednie ilości towaru;
 • luka w asortymencie - Producent produkuje w określonych ilościach a zapotrzebowanie klienta jest duże;
 • luka informacyjna - klienci nie mają informacji o większych producentach

Najbardziej efektywnym kosztowo sposobem likwidacji luk jest wykorzystanie w kanale dystrybucyjnym różnorodnych pośredników takich Jak:: agenci drobni handlowcy hurtownicy detaliści itp
Kolejnym przykładem nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny BHP odnotowanym przez reporterów „Uwagi” jest Sklep w Centrum Warszawy Niestety wiele sklepów ma podobne sposoby na przechowywanie długo stojącego mięsa W czasie upalnych dni kiedy firmy transportowo- logistyczne przewożą produkty spożywcze na przykład mięsne lub rybne- szybciej ulegają zepsuciu Reporterka TVN’u zatrudniła się na Jeden dzień w owym sklepie aby zaobserwować sposoby „odświeżania” mięsa Jak się okazało nowo zatrudniona reporterka sfotografowała jak rozmrażano kurczaki w ubikacji a kiełbasy myło się zmywakiem z płynem albo tylko wodą pod kranem Wędliny produkowane przez zakład CONSTAR i dostarczane do sklepów często budziły zastrzeżenia odbiorców Produkty które nie spełniają norm są zwracane dostawcy Stare i przeterminowane mięso Constar przerabia i sprzedaje jako Nowe wędliny wysyłając do sklepów na terenie całego kraju


Charakter powiązań kanałów dystrybucji:
1) konwencjonalne – niski stopień współpracy uczestników zachowują pełną niezależność za każdym razem negocjują warunki np. Dystrybucja dóbr inwestycyjnych • administrowane –jeden z uczestników dominuje nad pozostałymi i narzuca im swoją wolę posiada przewagę ekonomiczną i jest niejako administratorem kanału dystrybucji
• kontraktowe – oparta na zasadach partnerstwa podmioty gospodarcze reprezentują podobną pozycję na rynku
• korporacyjne – wszystkie szczeble są podporządkowane jednemu kierownictwu Producent przejmuje Prawo własności przedsiębiorstw np. poprzez zakup akcji
2) zintegrowane pionowo – współpraca pomiędzy uczestnikami jest wykorzystywana w wielu transakcjach


Obecnie logistyk powinien zwrócić uwagę na:
1 aby Obszar produkcji był obszarem elastycznym szybko reagował na potrzeby żeby nie produkować na magazyn
Elastyczny System produkcji (ESP): krótkie cykle realizacji produkcji szybki przepływ produkcji minimalizacja zapasów
2 zmiany strukturalne w fazie produkcji
Odchodzenie od produkcji na dużą skalę gdzie jest to możliwe czyli Produkcja w mniejszych partiach

Celem przedsiębiorców jest obniżka kosztów produktu aby pozyskać sobie jak największą liczbę klientów Ale należy się zastanowić czy przecenione towary faktycznie dają nam wysoką jakość
Z logistycznego punktu widzenia istotne są następujące parametry kanału:
- Czas przebywania produktu w drodze od producenta do klienta
- terminowość dostaw
- wymagania co do wielkości partii i opakowań
- Komunikacja między ogniwami kanałów dystrybucji
- niezawodność poszczególnych ogniw
- Zapasy na magazynach towaru w razie zwiększonego zbytu - oszczędzanie ale nie kosztem stracenia swojej dobrej reputacji i nie kosztem zdrowia ludzkiego
Opakowania ochronne stosowane zarówno w przewozach jak i w handlu i magazynach nie powinny być „odnawialne” tylko jednorazowe Niestety zakłady handlowe produkcyjne przepakowywują przeterminowaną żywność i przeceniają wiedząc że na pewno ktoś ją kupi