tablica na temat:

Tablice Matematyczne

Statystyka/Opracowanie danych statystycznych

Wyślij / drukuj

szereg szczegółowy
Zestaw danych statystycznych x1 x2 . . . , xn otrzymanych w trakcie Badania statystycznego przeprowadzonego na n-elementowej próbie nazywamy szeregiem szczegółowym lub danymi surowymi
Wartości x1 x2 ., xn nie muszą być uporządkowane i mogą powtarzać się
Mamy n-elementowy zestaw danych statystycznych w którym wartość xi występuje ni razy tzn wartość x1 występuje n1 razy wartość x2 występuje n2 razy wartość xk występuje nk razy gdzie n1+ n2 + ... + nk = n, ni > 1 dla i∈ {1 2, ... , k} oraz x1 lub lub k Ł 5×logn gdy próba jest liczna
albo z tabeli
liczebność danych n 30 - 60 60 - 100 100 - 200 200 - 500 500 - 1500
liczba klas k 6 - 8 7 - 10 9 - 12 11 - 17 16 - 25
Liczbę ni które należą do i -tej klasy nazywamy liczebnością klasy
Liczbę ( stosunek liczebności ni klasy do liczebności n całej próby) nazywamy częstością klasy
Częstością skumulowaną i tej klasy nazywamy sumę częstości tej klasy i częstości klas poprzednich i liczymy ze wzoru
Szereg rozdzielczy liczebności
numer Klasa klasa liczebność ni klasy częstość częstość skumulowana
1 c0 c1 n1
2 c0 c1 n2
i ci-1 ci ni
k ck-1 ck nk 1
suma
Zestaw danych statystycznych przedstawiony w tabeli o dwóch kolumnach: Klasa liczebność klasy nazywamy szeregiem rozdzielczym przedziałowym (szeregiem przedziałowym rozkładem empirycznym zmiennej))
Graficzne formy prezentacji szeregu rozdzielczego
Liczebności częstości liczebności skumulowane częstości skumulowane można zilustrować za pomocą:
histogramów
łamanych
krzywych
diagramów ( do prezentacji częstości względnej )
Histogram liczebności pewnego szeregu punktowego Histogram liczebności pewnego szeregu przedziałowego w którym wszystkie klasy Maja tę samą długość
Histogram częstości pewnego szeregu przedziałowego i Konstrukcja łamanej liczebności ( Linia ciągła łącząca środki górnych podstaw prostokątów histogramów) Histogram liczebności skumulowanej pewnego szeregu przedziałowego i konstrukcja łamanej liczebności skumulowanej
Łamane liczebności częstości liczebności skumulowanej częstości skumulowanej konstruuje się tylko wtedy gdy Dane są wartościami cechy ciągłej
Jeżeli Liczba różnych wartości cechy jest duża to zazwyczaj można zbudować Szereg przedziałowy w którym klasy mają małą długość Wówczas łamana liczebności (częstości) skonstruowana na podstawie histogramu liczebności (częstości) będzie składać się z dużej Liczby krótkich odcinków i przypominać będzie wygładzoną krzywą (krzywą "bez kantów") Można wówczas narysować przybliżoną postać tzw krzywej liczebności (częstości)
Krzywej liczebności (częstości) nie można wykorzystywać do odczytywania liczebności (częstości) konkretnej wartości cechy
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie