Wyślij / drukuj

Kiedy pod koniec lat sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych opracowano tajny Projekt rządowy utworzenia globalnej rozproszonej sieci komputerowej nikt chyba nie przypuszczał że stanie się ona czynnikiem wpływającym na życie milionów mieszkańców naszej Planety Dziś o Internecie pisze się poważne rozprawy naukowe których autorzy usiłują dociec istoty jego fenomenu Internet a właściwie jego podstawowe struktury narodził się w epoce zimnej wojny Na zlecenie Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki utworzono agencję ARPA (Advanced Research Projects Agency) której nadrzędnym celem było zaprojektowanie i utworzenie sieci komputerowej przeznaczonej do celów wojskowych Podstawowym założeniem budowy takiej sieci miała być jej odporność na zniszczenie najważniejszych elementów systemu W ten sposób Ministerstwo miało zamiar bronić swego kraju przed potencjalnym atakiem rakietowym ze strony Związku Radzieckiego Nie trzeba przypominać że w latach sześćdziesiątych kiedy powstała ARPA stosunki dyplomatyczne pomiędzy USA i ZSRR były bardzo napięte a cały świat z zapartym tchem śledził poczynania obu mocarstw na polu techniki lotów kosmicznych (w roku 1957 Związek Radziecki umieścił na orbicie okołoziemskiej pierwszy sputnik) Pracownicy agencji ARPA szybko doszli do wniosku że najlepszym sposobem osiągnięcia wyznaczonego celu będzie utworzenie sieci składającej się z dużej Liczby komputerów przesyłających pomiędzy sobą Dane w tzw pakietach czyli niewielkich porcjach Połączenia w tej sieci miały być wyznaczane w sposób dynamiczny tzn maszyny A i B powinny były potrafić nawiązać Kontakt dzięki różnym stacjom pośrednim W 1969 roku powstała złożona z kilku komputerów sieć ARPANET
Dwa lata później łączyła ona już 15 serwerów umieszczonych na amerykańskich uczelniach i w instytucjach rządowych Rozpoczęto używać poczty elektronicznej i protokołu FTP (File Transfer Protocol) W 1983 roku sieć ARPANET (a dokładniej DARPANET od Defence ARPANET) uległa rozgraniczeniu na część cywilną ARPANET i wojskową MILNET Obie sieci używały protokołu TCP/IP i połączone były tzw bramą (gateway'em) co umożliwiało wymianę danych pomiędzy nimi Fakt podziału jest uważany za początek współczesnego Internetu
Rozwój Sieci przybrał w latach osiemdziesiątych ogromne rozmiary W 1986 roku powstaje NFSNET do której z racji dysponowania przez nią stosunkowo szybkimi łączami przyłącza się większość ośrodków uniwersyteckich Powoduje to zamknięcie sieci ARPANET W 1991 roku Liczba komputerów przyłączonych do Internetu przekracza 100 tysięcy Rok później powstaje usługa WWW która rozwija się w zawrotnym tempie Ekspansję Sieci przyspiesza masowy dostęp do niej za pośrednictwem modemów (dial-up)
Obecnie liczbę działających w Internecie hostów określa się na ponad 60 milionów (host - Komputer dysponujący stałym adresem zapisanym w rejestrach DNS)
Historia polskiego Internetu sięga przełomu lat 1990 i 91. Najpierw połączono znajdujący się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego węzeł sieci pocztowej z podobnym węzłem w Kopenhadze Kolejnym krokiem było zarejestrowanie pierwszej polskiej domeny adresowej Od tego momentu rozwój Internetu stał się równie dynamiczny jak na całym świecie Przyczyniło się do tego zwłaszcza udostępnienie przez TP SA usługi Dialup Strukturą Globalnej Sieci podstawowym składnikiem Internetu są połączone w sieć komputery tzw hosty Początkowo funkcję hostów pełniły ustawione w klimatyzowanych pomieszczeniach komputery uczelniane wykorzystywane głównie przez naukowców oraz maszyny w pilnie strzeżonych ośrodkach rządowych
Powstanie systemu UNIX i upowszechnienie się terminali znakowych pozwoliło na szerszy dostęp do dobrodziejstw oferowanych przez Sieć Dopiero jednak połączenia z Internetem za pośrednictwem modemu graficzne środowiska użytkownika i tanie stacje robocze spowodowały że takie usługi jak Poczta elektroniczna czy WWW stały się dostępne dla każdego Pojawiły się również Nowe możliwości rozwojowe Sieci np. wykorzystywanie do transmisji danych sieci używanych przez telewizje kablowe Sieci energetyczne czy też łączy satelitarnych Wszystkie hosty internetowe porozumiewają się za pośrednictwem protokołu TCP/IP Informacje docierają do konkretnej maszyny dzięki unikatowym adresom tzw numerom IP (Internet Protocol) przydzielonym każdemu komputerowi w Sieci Numery te, przeznaczone dla maszyn mają swoje łatwiejsze do zapamiętania odpowiedniki nazywane adresami URL Takim adresem jest np. wwwaquarioomprvpl czy wwwaltavistacom Końcówka takiej nazwy określa często Kraj w którym zarejestrowano domenę (przykładowo pl de uk .au itd) Najwięcej jednak zarejestrowano domen z umieszczonym na końcu nazwy członem com pochodzącym od słowa commercial czyli komercyjna Zdarzają się również adresy zakończone na gov (serwery rządowe) org (organizacje) czy edu (edukacyjne) Dopuszczalne są połączenia wymienionych członów takie jak Np:: edupl orguk compl itd
Adres domenowy jest tłumaczony podczas nawiązywania połączenia na Numer IP IP i ich URL Połączenie między naszym komputerem a hostem docelowym jest wyznaczane w sposób dynamiczny w zależności od aktualnego stanu łączy Dlatego też może się zdarzyć sytuacja że pośrednikiem w połączeniu między naszym PC-etem a hostem we Francji będzie Serwer ustawiony gdzieś w Finlandii
Dzięki takiej właściwości Sieć nie jest wrażliwa na chwilowe lub permanentne zaburzenia działania poszczególnych jej węzłów Internet to pojęcie bardzo obszerne Grupa protokołów TCP/IP będących podstawą komunikacji pomiędzy komputerami w Sieci oferuję lub jest podstawą różnych usług Należą do nich zarówno WWW oraz Poczta elektroniczna jak i FTP Telnet czy Finger
Zalety i wady jak w każdej dziedzinie życia także w Internecie pojawiły się dość szybko różnego typu zagrożenia utrudniające użytkownikom korzystanie z poszczególnych usług Nie chodzi bynajmniej tylko i wyłącznie o "wojny bajtów" zdarzające się regularnie na wielu kanałach IRCa Użytkowników poczty i grup dyskusyjnych dotyka w coraz większym stopniu problem listów reklamowych tzw spamów surowo zabranianych przez wszelkie możliwe netykiety Pierwszy udokumentowany i nagłośniony Przypadek tego typu miał miejsce w 1994 roku Obecnie istnieją wyspecjalizowane serwisy internetowe zajmujące się zbieraniem adresów przypadkowych użytkowników i rozsyłaniem do nich nikomu niepotrzebnych informacji Warto również zapoznać się z zagrożeniami powodowanymi lekkomyślnym korzystaniem z niewiadomego pochodzenia serwisów WWW Różnego rodzaju przestępcy i oszuści odnaleźli bowiem w Internecie wspaniałe źródło nielegalnego zarobku i wątpliwej satysfakcji Znanym faktem jest także szerząca się w Sieci twarda Pornografia oraz doskonale funkcjonujące źródła nielegalnego oprogramowania Mimo wysiłków administratorów serwerów zjawiskom tym nie da się w pełni zapobiec i tylko od nas użytkowników tego Medium zależy to, do jakich celów użyjemy ogromnych możliwości Internetu Opisane mechanizmy powodują że korzystanie z dobrodziejstw Sieci Staje się czasem mniej lub bardziej utrudnioneRóżnorodność Internetu to nie tylko wspomniene wyżej Trzy największe usługi: Poczta elektroniczna WWW i grupy dyskusyjne Istnieje wiele innych znacznie starszych od wymienionych protokołów sieciowych oraz opartych na nich usług Należy do nich na przykład FTP (File Transfer Protocol) Jest on używany od 1970 roku i z powodzeniem wykorzystywany do dziś do przenoszenia (kopiowania) za pomocą Sieci plików zarówno tekstowych jak i innych w postaci binarnej Pozwala to na tworzenie różnego rodzaju archiwów programów i dokumentów W 1971 roku powstał Telnet czyli Aplikacja umożliwiająca zdalną pracę na hostach odległych o tysiące kilometrów
Około 1988 roku Jarrko Oikarinen rozpowszechnił Internet Relay Chat (IRC) czyli rozwijany w późniejszym czasie i modyfikowany na wszelkie możliwe sposoby System sieciowych pogaduszek w czasie rzeczywistym W latach 90. dominacja technik multimedialnych doprowadziła do powstania standardu RealAudio (do przesyłania dźwięku) oraz WebTV (naśladująca analogową telewizję) Wszystkie wymienione udogodnienia i standardy jak również ich liczne modyfikacje i rozszerzenia urozmaicają znacznie sieciowych "folklor" i składają się na niepowtarzalną atmosferę cybernetycznego świata w którym możliwe jest niemal wszystko


Wzrost Liczby użytkowników Internetu na świecie w ciągu ostatnich kilku lat wiąże się z poważnymi niebezpieczeństwami Najbardziej narażone na zjawiska negatywne są dzieci Otwartość w zasadzie niczym nieograniczonego przekazu płynącego z globalnej sieci prowadzi do szerzenia się prócz myśli pozytywnych również zagrożeń Internet dla dorosłych często anonimowy Staje się narzędziem do wyciągania danych osobowych od jego najmłodszych użytkowników Komunikatory sieciowe najróżniejsze czaty oraz fora dyskusyjne to szerokie Spektrum działania pedofilii Rozwijająca się wraz z wzrostem popularności sieci cyberprzestępczość coraz częściej dotyka właśnie dzieci W listopadzie i grudniu ubiegłego roku European Opinion Research Group EEIG przeprowadziła Badanie które miało dać Obraz znajomości zagrożeń płynących z Internetu oraz pokazać w jaki sposób Rodzice zabezpieczają swoje pociechy przed niebezpieczeństwem wynikającym z korzystania z sieci Opublikowany niespełna miesiąc temu raport skłania do poważnej refleksji

Akcja medialna w Polsce

Pomimo tego że dotyczy on jedynie krajów Unii Europejskiej to warto zadać pytanie czy polscy Rodzice dość skutecznie dbają o bezpieczeństwo swoich dzieci? Wydaje się że niedawno rozpoczęta kampania Dziecko w sieci pojawia się w porę i pozwoli rozwinąć świadomość dotyczącą zagrożeń płynących z Internetu Szeroko zakrojona kampania medialna powinna mieć pozytywny oddźwięk
Miejmy nadzieje że niedługo będziemy mogli zapoznać się z wynikami badań przeprowadzonych w Polsce mówiących o postawie rodziców wobec niebezpieczeństw sieci

Ile dzieci w sieci?

Ponad połowa mieszkańców UE będących rodzicami dzieci w wieku poniżej 18 lat deklaruje że ich Dziecko korzysta z zasobów Internetu Największą grupę użytkowników sieci stanowią nastolatki jednak co podaje raport średnio 37% osób poniżej 11 roku życia używa globalnej pajęczynki Zapewne to oni są najchętniej nagabywani przez pedofilów działających w sieci Najczęściej europejska młodzież korzysta z sieci w domu (34% ankietowanych rodziców) niewiele rzadziej w szkole (31%) Następne w kolejności są: dom przyjaciela (14%) Biblioteka (6%) oraz dom innej osoby (5%) Wydaje się zatem że skoro to rodzinny dom oraz szkoła są miejscami gdzie dzieci łączą się z Internetem najwięcej razy to Kontrola nad ich zachowaniami może być sprawowana najsprawniej Jednak zaledwie 24% (46% z tych którzy deklarowali że ich dzieci korzystają z sieci - nadal to niespełna połowa) ankietowanych rodziców ustaliło jasne Zasady korzystania z sieci Regułą dotyczącą Internetu która pojawia się w ankietach najczęściej jest zakaz korzystania z określonych stron www Odpowiedziało tak 60% z tych rodziców którzy zadeklarowali ustalenie zasad korzystania z sieci Ponadto pojawiają się odpowiedzi o ograniczeniu czasu jaki Dziecko może spędzić w Internecie (52%) zakaz podawania danych osobowych (49%) spotykania na żywo osób poznanych w sieci (39%) oraz nakaz powiadomienia rodziców o sprawach które wprawiły Dziecko w zakłopotanie (38%) Kolejne dwie to reguła zabraniająca odwiedzania czatów czy też rozmawianie na nich z nieznajomymi (32%) oraz zakaz używania wulgaryzmów (26%)

Widzimy zatem że jeśli Rodzice decydują się na ustalanie z dziećmi co im wolno korzystając z globalnej pajęczynki a czego nie zazwyczaj wykazują się oni dużą znajomością tematu Wszystkie powyżej przytoczone reguły mają wyraźne podstawy zakorzenione w tendencjach zauważanych u cyberprzestępców Pozostaje jedynie pytanie czy to, że zaledwie połowa rodziców młodych Internautów ogranicza dzieciom pewne grożące niepożądanymi kontaktami działania wiąże się z dużym zaufaniem do pociech czy być może nadzieją że poprzez inne źródła dowiedzą się one czego nie powinny robić?

Pomoc niepotrzebna

Statystycznie w państwach Unii Europejskiej 47% rodziców deklaruje że nie potrzebuje dodatkowych informacji na temat możliwości ochrony dziecka przed negatywnymi treściami i zagrożeniami płynącymi z Internetu Wśród tych których dzieci korzystają już z zasobów sieci przeważają osoby pozytywnie nastawione na przyjmowanie rad w tej sprawie (48%) Wymieniają takie instytucje jak szkoła (47%) oraz Media tradycyjne (32%) jako te, które miałyby kształtować świadomość bezpiecznego korzystania z sieci Co ciekawe dość często w odpowiedziach pojawiają się również operatorzy usług internetowych (28%) Jako źródło najbardziej przyjazne wymieniana jest jednak Telewizja Być może uznaje się że przekaz taki znajdzie najlepszy odbiór i jest w stanie dotrzeć do największej Liczby osób tak rodziców jak i dzieci

Kolejną ważną kwestią poruszaną w raporcie jest pytanie o Zachowanie dzieci po napotkaniu na krępujące treści w Internecie Ponad połowa rodziców (60%) dzieci mających stały dostęp do sieci twierdzi że ich pociechy wiedzą jak się w takiej sytuacji zachować Cóż z tego jeśli aż 56% dorosłych nie wie (lub nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie) komu zgłosić występowanie takich treści Cieszy Fakt że 37% respondentów potwierdziło że w takim przypadku kontaktowało by się z policją Świadczy to o tym że przestępstwa internetowe coraz częściej postrzegane są już jak przestępstwa pospolite Jednak jest to jeszcze stanowczo zbyt mało by mówić o rewolucji Niezbędne są zatem akcje edukacyjne które nie tylko uświadomią zagrożenia płynące z Internetu najmłodszym ale przede wszystkim ich rodzicom Duży dlatego ukłon do organizatorów akcji Dziecko w sieci

Państwo drugiemu nie równe

Oczywiście przeprowadzone Badanie wykazało spore różnice pomiędzy poszczególnymi członkami Unii Europejskiej Jednak wynikają one przede wszystkim z nadal utrzymujących się różnych wskaźników rozwoju państwa jego infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej Widoczna jest jednak bardzo zadowalająca tendencja że w krajach gdzie sieć jest już dostatecznie rozwinięta istnieje Wysoka świadomość zagrożeń związanych z Internetem
Tam gdzie globalna pajęczynka dopiero się rozwija wśród rodziców zauważalna jest chęć do odbierania informacji na powyższy temat To cieszy choć nie pozwala jeszcze ze spokojem patrzeć w przyszłość

W sieci "krąży" wiele testów dotyczących uzależnienia od Internetu Często są one traktowane przez autorów "z przymrużeniem oka" Uzależnienie od Internetu jest jednak problemem poważnym Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego uznaje że Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa
Uzależnienie od Internetu może przejawiać się ożywieniem na myśl o ostatniej lub następnej sesji z Internetem potrzebą stałego zwiększania czasu spędzanego w Sieci Osoby uzależnione które nie mają dostępu do komputera przez kilka dni czują pustkę frustrację przygnębienie Często nie potrafią sobie zorganizować czasu Zdając sobie sprawę z faktu że Internet zaczyna dominować w ich życiu - próbują kilkakrotnie i bez powodzenia wprowadzić samokontrolę zmniejszyć lub w ogóle zaprzestać korzystania z Internetu Podczas takich prób czują się poirytowane lub bliskie depresji Może się zdarzyć że z powodu Internetu narażają na szwank związki z innymi ludźmi karierę pracę lub szkołę Osoby uzależnione w sposób obsesyjny myślą o tym Medium Internet pojawia się w ich snach (sny o sprawdzaniu poczty przeglądaniu zasobów www korzystaniu z irc'a) Życie realne poza sieciowe zostaje na drugim planie a Osoba uzależniona która Akurat nie korzysta w danym momencie z sieci w sposób nienaturalny interesuje się wszelkimi informacjami o Internecie prowadzi dyskusje na ten jedyny temat szuka towarzystwa podobnych sobie nie potrafi myśleć o niczym innym Człowiek uzależniony od Internetu może stanowić problem dla pracodawcy nie wywiązując się z powierzonych mu zadań
Uzależnienie od Internetu (online addiction czy też Internet addiction) jest takim samym problemem społecznym jak Alkoholizm czy zażywanie narkotyków Wydaje się że uzależnienie od Internetu można rozpatrywać również w aspekcie szerszym - ochrony zdrowia psychicznego
W polskim systemie prawnym nie ma ustawy dedykowanej uzależnieniu od Internetu Podobnie jeśli chodzi o telewizję czy gry komputerowe Należałoby potraktować ten problem zbiorczo Wydaje się że tematyka podlega uregulowaniom ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Wprowadzona ustawowo Instytucja powinna zajmować się tego typu patologiami Powinna być odpowiedzialna za kształtowanie polityki społecznej w tym zakresie (por Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego) w pierwszej kolejności za prowadzenie prac badawczych nad wskazanymi problemami następnie powinna prowadzić odpowiednie działania informacyjne i profilaktyczne


Internet a psychika

Człowiek uzależniony od Internetu nie prowadzi zdrowego trybu życia Pierwszy posiłek rano powinien być podstawowy i pełnowartościowy tak aby nasz Organizm otrzymał dostatecznie dużo energii na cały dzień A tym czasem on je „coś” prędko połyka duże części zamiast przeżuwać powoli i spokojnie Śpieszy się nerwowo bo już Czas do pracy i może się spóźnić ale jeszcze zajrzy do komputera Po południu w czasie przerwy obiadowej nie jest lepiej Człowiek ten oszczędza Czas jak może i prędzej pójdzie zjeść fast-food`a niż przygotuje sobie Coś pożywnego Jedzenie te zje w biegu a nie siedząc przy stoliku Znów będzie połykać pożywienie Taki Styl życia: nerwowe Jedzenie niepełnowartościowy pokarm siedzący Tryb życia wpływa negatywnie na nasze Zdrowie gdyż zwiększa Ryzyko miażdżycy i zawału mięśnia sercowego Inną chorobą która może grozić internaucie są wrzody żołądka Czynnikiem wspomagającym pojawienia się ich w organizmie jest przede wszystkim Stres Objawia się on przez szybki Tryb życia Ciągłe siedzenie przy komputerze powoduje również słabszą percepcję wady związane z kręgosłupem lub wzrokiem zwiotczenie mięśni padaczkę i może jeszcze wiele innych niebezpiecznych chorób które nie są znane
Najgorszą rzeczą którą Internet może spowodować jest zanik związków międzyludzkich To, co, że przez Internet Ludzie się poznają rozmawiają nie mając obaw nie czują skrępowania ale minusem tych nowych znajomości jest zatracanie relacji w cztery oczy Co Prawda istnieją technologie pozwalające na widzenie drugiej osoby przez Internet ale nie jest to samo Zatraca się najważniejsze w życiu człowieka Uczucia takie jak miłość lub przyjaźń bo przez Internet nie czuć bliskości tej drugiej osoby nie można się przytulić Osoba stale przebywająca przy komputerze będzie miała znaczne problemy w kontaktach z innymi ludźmi bo izoluje się od nich i realnego otoczenia Gdy taka Osoba będzie się starać o przyjęcie do pracy będzie musiała przejść rozmowę kwalifikacyjną w cztery oczy
Zapewne podczas egzaminowania zachowa się nieśmiało a oczy będą spuszczone lub błądzące nie wiadomo gdzie Będzie się ona czuła bardzo obco bo nie jest na swoim Terytorium ale w bardzo obcym środowisku którego zupełnie nie zna Pytający będzie miał pewność iż dana Osoba nawet jeśli posiada doskonałe kwalifikacje nie umie nawiązywać kontaktów interpersonalnych Wtedy zostanie odrzucona bo to może wpłynąć źle na stosunki międzyludzkie w pracy Konsekwencją przyjęcia takiego pracownika byłby Spadek produkcji poprzez jego nieumiejętne i stresogenne Zachowanie Taka Osoba ma małe szanse na znalezienie dobrej pracy
Psychika takiej osoby ma cechy labilności Jest Zmienna:: wybuchowa i agresywna a czasem spokojna i nierealna Podczas „gdy siedzi w Internecie” nie wolno jej pod żadnym pozorem zadawać skomplikowanych pytań wymagających dłuższych odpowiedzi gdyż łatwo traci kontrolę nad swym zachowaniem i często odpowiada nieprzyjemnie wybuchowo wręcz agresywnie Osoba poddana działaniu Internetu reaguje w spowolnieniu na to, co dzieje się w jej otoczeniu Internet daje wiele możliwości można ściągać wiele potrzebnych informacji dokumentów Ale jakim kosztem? Czy kosztem utraty naszego ja? Niestety jesteśmy słabi i dość szybko się uzależniamy Jest nam coraz to trudniej z niego zrezygnować Można sobie tłumaczyć że lepsze jest takie uzależnienie niż np. skłonność do narkotyków

Zubożenie kultury częściowo przyczyną Internetu

Sieć jest bez wątpienia konkurencją dla bibliotek Po co poświęcać godzinę skoro te same materiały możemy mieć w 30 sekund? - takie spojrzenie mają w większości młodzi Ludzie Prawdą jest że w Internecie można znaleźć gotowe wypracowania i referaty Czy wychowana w świecie z takimi ułatwieniami młodzież będzie potrafiła uczciwie zarobić na utrzymanie swoich rodzin?
Bardzo niepokojącym zjawiskiem w sieci jest Fakt ze każdy może na swojej Stronie umieścić co tylko zechce Ta wolność ma zostać ograniczona przez instytucje zajmujące się Internetem ale na pewno nie nastąpi to szybko Nie będzie to również wystarczająco skuteczne (codziennie powstają setki nowych stron a kulturalni użytkownicy są obrażani na czatach) Internet rozwija Handel przez tzw e – commerce pozwalając klientowi zaoszczędzić Czas i pieniądze Wadą jest że sklepy internetowe zmniejszają zatrudnienie przez co wzrasta Bezrobocie Przeciwnicy oskarżają Internet np. o szerzenie treści pornograficznych satanistycznych czy faszystowskich
Żądają oni ocenzurowania sieci wspierani szczególnie przez Media obawiające się utraty swoich dotychczasowych odbiorców Powstaje tu oczywiście problem korzystania z Internetu przez dzieci które nie mają jeszcze ukształtowanej psychiki Dzięki dobrej orientacji w Internecie jesteśmy w stanie „napisać" wypracowanie sprawozdanie czy choćby pracę magisterską w godzinę Nie dość że młody uczeń nie rozwija swoich możliwości to także idąc na tzw łatwiznę oszukuje nauczycieli wykładowców a co gorsza sam siebie Brak wprawy posługiwania się językiem literackim jest zauważalny na szeroką skalę Ubożeje nasza Kultura i Sztuka Wychodząc na ulicę coraz częściej słyszymy fachowe określenia słowa Klucze spolszczone angielskie zwroty Nieliczni sięgają na półkę po Platona Dostojewskiego czy Sienkiewicza zagłębiając się w klasykę Nasze Pokolenie jest w stanie „tylko" połączyć się z Muzeum w Paryżu i z ich zbiorów ze skanować „Mona Lise" Ponad połowie społeczeństwa wystarczy Klawiatura i myszka

Piractwo komputerowe

Wszelkiego rodzaju podróbki i falsyfikaty nie są rzeczą nową Przecież od dawna znane jest fałszowanie pieniędzy czy obrazów sławnych malarzy Nic więc dziwnego że i Programowanie komputerowe stało się łakomym kąskiem
Piractwo komputerowe nie jest zjawiskiem nowym zwłaszcza że do wykonania kopii programu Potrzeba tylko kilku rzeczy Jednocześnie zyski osiągane z takiego procederu potrafią być na tyle duże że nawet Widmo więzienia nie jest w stanie zatrzymać piratów
W Polsce początki handlu nielegalnym oprogramowaniem sięgają lat osiemdziesiątych gdy w domach zaczęły pojawiać się pierwsze ośmiobitowe komputerki przywożone z za granicy Ponieważ sam sprzęt był niesamowitą nowością na próżno by szukać wtedy jakichkolwiek legalnych dystrybutorów oprogramowania W takiej sytuacji automatycznie jedynym miejscem gdzie można było kupić programy stały się giełdy komputerowe i bazary Do tego obowiązujące Prawo nie przewidywało ochrony praw twórców programów czy też nagrań wideo
Niczym nie ograniczany przez dłuższy Czas nielegalny Handel spowodował że większość użytkowników komputerów wyrobiła sobie pogląd iż programy komputerowe są czymś co powinno kosztować niewielkie pieniądze Dlatego też wejście na polski Rynek oficjalnych dystrybutorów zostało przyjęte z jednej strony z radością ale także ze zdumieniem i oburzeniem


Okazało się że oryginały kosztują dużo więcej niż to samo na giełdzie
Bardzo mało osób zdaje sobie sprawę że przygotowanie do legalnej sprzedaży jakiegokolwiek programu kosztuje spore pieniądze Wśród kosztów znajdują się opłaty licencyjne dla producenta oprogramowania koszt profesjonalnej tłoczny płyt czy też wykonanie opakowania Do tego dochodzą także spore Podatki oraz koszy dystrybucji Jeśli dana gra ma być jeszcze spolszczona trzeba doliczyć opłaty za wynajem studia nagraniowego pracę tłumaczy oraz aktorów
Tymczasem Piraci najzwyczajniej w świecie nie muszą ponosić żadnych kosztów Oczywiście ma to swoje wady – byle jakie warunki produkcji i pośpiech Maja wpływ na jakość towaru Mimo to ciągle znajdują się chętni do kupna wątpliwej jakości pirackich płyt
Straty odczuwają przede wszystkim producenci i dystrybutorzy legalnych wersji Mając świadomość że Liczba sprzedawanych pirackich kopii jest kilkakrotnie większa niż legalnych często nawet nie planują wydawać części tytułów bo się to nie opłaca Drugim poszkodowanym są klienci Pirackie wersje okazują się często niekompletne czasem są zawirusowane

Hakerzy

Hakerzy pojawili się razem z komputerową rewolucją i wykorzystując swoją wiedzę oraz nieprzeciętne zdolności szybko zaczęli siać postrach
Hakerzy są ostatnio równie modnym tematem jak sam Internet Często ludzi ci przedstawiani są jako Symbol zagrożenia jakie niesie Sieć i skomputeryzowanie życia społeczeństwa Właściwie nie istnieje dokładna Definicja określająca kim jest Haker Wszyscy zgodni są co do jednego: hakerzy to Ludzie włamujący się do systemów komputerowych Ta części ich działalności jest najbardziej znana ale nie ograniczają się oni tylko do samych włamań Mówi się że hakerów stworzyła Sieć Pojawili się oni jednak w Stanach Zjednoczonych już pod koniec lat 70, kiedy jeszcze nie istniał Internet a komputery zupełnie nie przypominały obecnych cudów techniki Obecnie hakerzy stali się naprawdę popularni i często budzą Strach zwłaszcza wśród administratorów Sieci35-letnia Gośka zaginęła w Internecie Zabrała ze sobą syna i dwie córki

W wieku 35 lat Gośka zaginęła w Internecie (wirtualu) Zabrała ze sobą syna i dwie córki Wrócili do rzeczywistości (realu) 4 lata później gdy sąd skierował całą czwórkę na Odwyk Ale Real czyli szare miasteczko W. w Sudetach nie umywa się do wirtualu

Zobacz zapis czata z Psycholog Mariolą Wargacką pt. Intrenetoholizm

W epoce przedkomputerowej kiedy Gośka urodziła syna (1987 r) jej mąż nie pojawił się w szpitalu z kwiatami Nie przyniósł też pomarańczy Cytryn ani nawet ogórków Wcale nie przyszedł bo pracował W domu także nie okazywał radości spychał na żonę wszystkie obowiązki Wychodził do pracy o świcie wracał zmęczony Gośka tonęła w realu (wtedy mówiło się kierat) Jeszcze dwa razy (1989 r. i 1991 r.) mąż robił Gośce to samo Rodziły się córki Zupełnie nie zważał na jej ambicje takie jak Nauka podróże i poznawanie ciekawych ludzi

Na sprawie rozwodowej (2003–2004 r.) Gośka wygarnęła mu to wszystko publicznie Przebywała już wówczas w wirtualu i miała porównanie jak żyją inni Ludzie Są przyjaźni uśmiechnięci pewni siebie i ładnie się wysławiają (poprawną polszczyzną) Mąż był zdziwiony i wraz ze swoimi świadkami powtarzał: – Ja uważam że ten rozwód wynika z komputera

Mąż chowa buty

Wolność (po 1989 r.) sfrustrowała mieszkańców miasteczka W. Gośka dostrzegała to spacerując z dziećmi Niegdyś dobrze zapowiadający się robotnicy z braku pracy dołączali do mężczyzn nazywanych przez turystów aznawurami (skajowe kurtki ze ściągaczem spodnie żagle z wiskozy w tylnej kieszeni grzebień gładko zaczesana fryzura) którzy pili na rogach ulic jeszcze w latach 70. Trzeźwi wyjeżdżali Gośka została sprzątaczką w szkole (pracownik pracy lekkiej) Mąż trzymał się posady w dziale remontowo-budowlanym PKP Z oszczędności (konieczności) mieszkali u jego mamy

Życie miało się odmienić gdy znaleźli kąt w jednopiętrowym bloku za rynkiem Ale mąż nie rozumiał że Gośka została stworzona do kawiarnianej dyskusji w ciekawym gronie Wracał z pracy na schodach bloku czuł aromat w pokoju siedziała żona z psiapsiółkami plotkowały przy włączonym TV. On się potrzebował zrelaksować połazić w gaciach przysnąć na wersalce a tutaj Kawa ciasto i Potrzeba uprzejmej rozmowy Jego mamie też się to nie podobało Mąż się awanturował w obronie skromności w rodzinie Lepiej wiedział jak ma być bo jest o 5 lat starszy od żony Parę razy użył na Gośkę rąk ale niegroźnie (bez krwi) Przyszedł dzielnicowy i założył rodzinie niebieską kartę
Najczęstsze zagrożenia na jakie narażone są dzieci:
kontakt z treściami pornograficznymi
kontakt z materiałami epatującymi przemocą
kontakt z pedofilami
uzależnienie od Internetu
kontakt z internetowymi oszustami
nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych z prawem
konsekwencje finansowe (np korzystanie z dialerów czyli programów łączących Komputer z Internetem za pośrednictwem numerów 0-700)
nieświadome udostępnianie informacji (np numerów kart adresów haseł)

Umiejętność właściwego korzystania z komputera i internetu dokonywania wyboru i właściwej oceny materiałów pisanych filmowych zasobów informacyjnych internetu programów komputerowych decydować będzie o naszej dalszej drodze przez wirtualny świat w którym czyha na nas wiele niebezpieczeństw zarówno jak i dla naszego sprzętu jak i stanu zdrowia fizycznego psychicznego i duchowego Naukowcy i psycholodzy zastanawiają się czy nie tworzyliśmy tzw „puszki Pandory” poprzez komputeryzację świata Teraz jest znanych bardzo wiele zagrożeń płynących z korzystania z inetrnetu jak i istnieje równie wiele plusów ale w tej pracy mam skupić się jedynie na ujemnych przewidywalnych skutkach


Istnieje wiele potwierdzeń dla stwierdzenia że komputery są konkurencją dla bibliotek Wszystkie Dane otrzymane w bardzo krótkim czasie w sieci łatwo jest zużytkować Niestety większość z młodych ludzi „idzie na łatwiznę” czyli korzysta z konkretnych informacji pomijając Prawa autorskie i powiela ja na swoją korzyść W internecie można znaleźć gotowe wypracowania i referaty
Poprzez szybki sposób komunikacji ( np. SMS-y e-maile) zapominamy często o gramatyce w naszym języku Wypieranie przez Internet innych tradycyjnych źródeł wiedzy budzi nie tylko wśród nauczycieli obawy przed zastąpieniem w przyszłości rzeczywistych sytuacji i miejsc procesami wirtualnymi ( np. zwiedzanie muzeów robienie zakupów wycieczki podróże a nawet zawody sportowe) Wiele młodych osób uzależnianych od komputera ( jest ich bardzo dużo i często nie zdają sobie z tego sprawy) nie jest w stanie oddzielić realnej rzeczywistości od tej wirtualnej Siedząc przed komputerami godzinami przed monitorem nie mają bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i ogólnie z ludźmi Osoby te staja się znużeni osowiali i zmęczeni życiem a statystyki mówią że są to osoby do 25 roku życia
Negatywną cechą sieci jest pochłanianie czasu Zasiadając do internetu w konkretnym celu przy okazji sprawdzamy sobie pocztę ściągniemy przebój ulubionego zespołu obejrzymy stronę kolegi i wykonamy wiele innych spraw które nie mogą czekać Siadając musimy określić Czas aby nie zagubić rachuby czasu Badania jakie przeprowadziła Firma Yahoo! Wskazują że ponad połowa użytkowników internetru spędza codziennie w sieci mniej niż dwie godzinny dziennie Co trzecia Osoba korzysta od dwóch do czterech godzin dziennie a prawdziwi sieciowi maniacy którzy stanowią jedną piątą internautów spędzają przed ekranem ponad cztery godzinny dziennie
Kolejnym minusem jest to, że na własnej Stronie możemy umieścić dosłownie wszystko co tylko chcemy Głośna była sprawa z opublikowaniem na jednej ze stron internetowych instrukcji budowy bomby Znaczącym problemem jest łatwy dostęp do pornografii Mają zostać wprowadzone ograniczenia i odpowiednie cenzury
Niechcianym zjawiskiem może stać się również po prostu prawdziwy Zalew informacji niekoniecznie prawdziwych dostarczonych nam przez sieć Gdy dzieje się to zbyt szybko mózg siła rzeczy traci zdolność racjonalnej selekcji wiadomości na sensowne i nic nie warte tzw „szok informacyjny” Uważam że poważnym problemem Staje się takie pokierowanie młodymi ludźmi by potrafili nie utonąć w potopie informacji lecz skorzystali z nich i bronili się przed manipulacją

Powszechne w użyciu stają się programy które sprawdzają nasze rozmowy zapamiętują adresy odwiedzanych stron adresatów poczty elektronicznej itp Są to programy o których obecności nie koniecznie zdajemy sobie sprawę Aby upewnić się czy na naszym sprzęcie jest zainstalowany taki Program należy: kliknąć menu Start => Uruchom Następnie należy wpisać msinfo32exe Ukazuje się Okno informacyjne o systemie Microsoft Z menu tego okna należy wybrać Narzędzia => Narzędzie konfiguracji systemu => Autostart Prawdopodobnie tu je znajdziemy Jeżeli przeszkadza nam jego obecność podczas naszej pracy przy komputerze możemy go wyłączyć odznaczając opcję tego programu po wybraniu zakładki Autostart Niestety oszukanie takich programów Staje się coraz trudniejsze Można spróbować się go pozbyć uruchamiając Komputer w trybie awaryjnym Można jeszcze spróbować za pomocą programu Starr ( choć nie zawsze okazuje się skuteczny)
COOKIES
Niektóre strony zapisują na naszym komputerze tzw Ciasteczka ( cookies) zawierające informacje o „banerach reklamowych” które kliknęliśmy będąc na konkretnej Stronie Gdy odwiedzamy ja ponownie znane są już nasze upodobania są wyświetlane banery z interesującego nas zakresu Podczas podawania na owej witrynie swoich danych personalnych od razu zapisywane są w Cookies Istnie realne niebezpieczeństwo podawania ich innym firmom Można temu zapobiec w tym celu należy wybrać z menu przeglądarki => Narzędzia => Opcje internetowe => Zabezpieczenia => Poziom niestandardowy i wyłączyć opcję cookies

Istnieją takie aplikacje po których stajemy się zniechęceni poirytowani a to za przyczyną iż po ich zainstalowaniu mamy same kłopoty Autorzy podali przykład programu GoHip =>http://wwwgohipcom/ Po uruchomieniu zasypują nas reklamy w Ulubionych pojawi się kilkanaście nowych adresów przez nas nie wpisywanych
Nie istnieje łatwy sposób pozbycia się tych aplikacji z naszego sprzętu należy postępować zgodnie ze wskazówkami na Stronie =>http://wwwgohipcom/remove_browser_enhacementhtml
Wiele programów współpracujących z przeglądarką (przyśpieszacie do ściągania plików) automatycznie instalują się jako Proxy i „w rezultacie przejmują kontrolę nad transferem danych do i z internetu W przypadku zaprzestania działania lub złego od instalowania tych programów przeglądarka nie wyświetli stron WWW” Istnieje jedno rozwiązanie => wyczyszczenie ustawień Proxy Należy wtedy z menu przeglądarki wybrać Narzędzia => Opcje internetowe=> Połączenia i w Ustawieniach sieci lokalnej LAN wyłączyć opcję Użyj serwera Proxy Nie można zabezpieczyć się w zupełności przed takimi przypadkami ale zawsze przy instalacji takiego programu należy przeczytać uważnie licencje i jej warunki Autorzy polecają inwestycję w narzędzie GoBack =>http://wwwroxiocom/ ułatwia odtworzenie stanu systemu sprzed instalacjiW prasie pojawia się coraz więcej doniesień na temat zgubnych skutków jakie niesie dla naszej psychiki kontaktowanie się z tym Medium Uzależnienie od Internetu zaczyna być modnym terminemWielu specjalistów psychoterapii uzależnień zastanawia się na ile uprawnione jest używanie słowa "uzależnienie" w kontekście internetu albo komputera
W najnowszych podręcznikach psychiatrii i psychopatologii w rozdziałach omawiających uzależnienia wszystkie aspekty dotyczą typowo "fizycznych" uzależnień: a więc alkoholu narkotyków i leków O uzależnieniu od internetu nie wspomina ani Diagnostyczny i Statystyczny Podręcznik Zaburzeń Psychicznych DSM-III ani DSM-IV Nie ma też miejsca na to hasło w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 W artykułach amerykańskich które stanowią 90% publikacji na ten temat problematyki netoholizmu używane są następujące terminy: Internet Addiction Disorder Internet Addiction Syndrome Internet Abuse które można tłumaczyć jako uzależnienie od internetu oraz Compulsive Internet Use Pathological Internet Use , które unikają terminu uzależnienie Wymiennie używa się różnych nazw Np:: Patologiczne Używanie Internetu Nadużywanie Internetu Kompulsywne Używanie Internetu etc
Spróbujmy jednak spojrzeć na Zjawisko kryteriami uzależnień wg. ICD-10
Zespół uzależnienia zgodnie z kryteriami zawartymi w 10 edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD 10) należy definiować jako wystąpienie przynajmniej trzech z następujących objawów w okresie przynajmniej jednego miesiąca lub w ciągu ostatniego roku w kilkakrotnych okresach krótszych niż miesiąc:
1 Doświadczanie intensywnego pragnienia włączenia komputera i wejścia do internetu które można określić jako głód internetu Internet Staje się lekiem na samotność smutek niepokój pustkę , zawiedzione Uczucia poczucie małej wartości itp
2 Przeżywanie dyskomfortu fizycznego jeśli Kontakt z komputerem z jakichś powodów jest niemożliwy Narasta niepokój nastrój dysforyczny lub depresyjny problemy z koncentracją uwagi bóle głowy zaburzenia snu itp Zdarza się że w sytuacjach niezwiązanych z komputerem ktoś wykonuje nieświadome ruchy palcami imitujące naciskanie klawiszy
2 Problemy z kontrolowaniem czasu korzystania z inernetu (trudności w unikaniu rozpoczęcia trudności w zakończeniu albo problemy z kontrolowaniem kontaktów z netem do wcześniej założonych granic czasowych) lub form korzystania (np ograniczenie wejść na strony chatów czy stron z cyberseksem)
3 Koncentracja życia wokół komputera i internetu W chwilach kiedy
pojawiają się jakieś obiektywne przeszkody z wejściem do internetu myśli krążą wokół niego dzień jest planowany pod jego kątem często ktoś poszukuje zajęcia które dawałoby szanse przebywania w sieci pod pozorem wykonywania obowiązków zawodowych Czas przeznaczony na alternatywne do internetu zainteresowania coraz bardziej kurczy się Siecioholik jest silnie pochłonięty tematyką związaną ze swoją ulubioną czynnością Kiedy nie jest on-line , to często o tym myśli bądź mówi czyta książki o sieci itp
4 Coraz większa Potrzeba spędzania czasu w sieci dla osiągnięcia pożądanego poziomu satysfakcji
5 Korzystanie z internetu lub komputera mimo wiedzy o szkodliwości tej czynności dla zdrowia a więc np. mimo doświadczania kłopotów ze wzrokiem kręgosłupem mimo problemów finansowych z powodu wysokich rachunków za Telefon z powodu utraty pracy wskutek zaniedbań wywołanych korzystaniem z sieci mimo problemów rodzinnych spowodowanych ciągłym siedzeniem przed komputerem itp
Światowa Organizacja Zdrowia wysuwa Postulat że o istnieniu uzależnienia można wnioskować wówczas gdy przyjmowanie przez jednostkę substancji psychoaktywnej przekracza granice akceptowane przez jej kulturę lub odbywa się w okolicznościach uznawanych w danej kulturze za niewłaściwe a także gdy spożycie środków Staje się tak duże że uszkadza Zdrowie lub kontakty społeczne
Pomimo że ta Definicja dotyczy zależności od alkoholu i środków psychoaktywnych można zastosować ją do opisu innych uzależnień choć w przypadku uzależnienia od internetu mamy do czynienia raczej z zależnością psychiczną Jeśli przez "przyjmowanie środka" będziemy rozumieć "korzystanie z internetu" to wydawać by się mogło że ta Definicja całkiem trafnie opisuje omawiane tu zjawisko

Badania dr Kimbery SYoung
Organizacje psychologiczne i psychiatryczne starają się ciągle aktualizować Stan wiedzy na ten temat i wydają kolejne wersje klasyfikacji takich zaburzeń
I tak oto 10 sierpnia 1996 na 104 corocznej konwencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego w Toronto po raz pierwszy poruszono problem uzależnienia od internetu Autorką wystąpienia była dr Kimberly Young z Uniwersytetu w Pittsburgu W pracy "Uzależnienie od internetu: zagrożenie nowym zaburzeniem psychicznym" przedstawiła wyniki swoich badań nad 496 aktywnymi użytkownikami internetu którzy zgłosili się dobrowolnie Na podstawie kryteriów diagnostycznych nałogowego hazardu oraz innych uzależnień przygotowała kwestionariusz i via Email wysłała go. "Spodziewałam się garstki odpowiedzi" - pisze Kimberly Young w książce "Caught in the Net" ("Schwytani w sieć")- "() Ale już następnego dnia w mojej skrzynce pocztowej czekało ponad 40 odpowiedzi od użytkowników internetu z () całego świata"
Wielu z nich przyznawało że owszem czują się uzależnieni bo pozostają on-line 6, 8, 10, a nawet więcej godzin dziennie zaniedbując pracę naukę rodzinę i przyjaciół Dla niektórych Internet stał się przyczyną rozwodu utraty pracy problemów w szkole lub na uczelni Na podstawie relacji tych osób (w sumie 496) Kimberly Young wyróżniła 10 kryteriów diagnostycznych uzależnienia od internetu Jeśli występują u ciebie 4 lub więcej spośród nich - możesz powiedzieć że masz "problem internetowy"


1 Czujesz się zupełnie pochłonięty internetem myślisz o nim przez cały Czas także kiedy z niego nie korzystasz
2 Czujesz potrzebę używania internetu przez coraz dłuższe okresy czasu aby osiągnąć satysfakcję
3 Odczuwasz niemożność kontrolowania czasu korzystania z internetu
4 Kiedy usiłujesz ograniczyć korzystanie z internetu lub całkiem z niego zrezygnować odczuwasz niepokój i podenerwowanie
5 Używasz internetu aby uciec od problemów lub kiedy dokucza ci poczucie bezradności winy lęku albo przygnębienia
6 Okłamujesz członków rodziny aby ukryć swoje wzrastające zaangażowanie w Internet
7 Wystawiasz na szwank lub ryzykujesz utratę znaczącego związku pracy możliwości nauki lub karierę z powodu internetu
8 Powracasz nawet wtedy gdy rachunki za korzystanie z internetu przekraczają twoje możliwości finansowe
9 Kiedy nie masz dostępu do sieci - występują u ciebie objawy zespołu abstynencyjnego (lęk narastające przygnębienie)
10 Korzystasz z sieci dłużej niż początkowo zamierzałaś(eś)


Spośród 496 osób zbadanych przez Kimberly Young aż 396 (239 kobiet i 157 mężczyzn) okazało się osobami uzależnionymi a 100 (54 kobiety i 46 mężczyzn) - uznano za użytkowników nieuzależnionych Grupami najbardziej narażonymi na to zaburzenie okazały się kobiety w średnim wieku (głównie niepracujące) oraz bezrobotni (obu płci) Można przypuszczać że przedstawiciele obu tych grup - w znacznym stopniu pozbawione są tradycyjnie rozumianych kontaktów społecznych - kompensują je sobie korzystając z internetu
Badania Ivana K. Goldberga doktora psychiatrii z Uniwersytetu Columbia założyciela w 1995 r. pierwszej na świecie Internetowej Grupy Wsparcia dla Uzależnionych od Internetu
Uzależnienie od internetu to, według niego sposób korzystania prowadzący do wyraźnych zaburzeń zachowania przejawiający się jako Trzy (lub więcej) spośród następujących objawów zaobserwowanych w czasie kolejnych 12 miesięcy:A - Potrzeba korzystania z internetu przez coraz dłuższy Czas w celu uzyskania satysfakcji
B - Wyraźne stopniowe obniżenie satysfakcji osiąganej w takiej samej ilości czasu podczas korzystania z internetu


A - objawami typowymi dla zespołu abstynencyjnego:


1 Zaprzestanie (lub zredukowanie) korzystania z internetu które pogłębia się i przedłuża
2 Co najmniej dwa spośród następujących objawów występujące w ciągu kilku dni (do 1 miesiąca) po zaistnieniu kryterium 1:


a) pobudzenie psychoruchowe lęk
b) obsesyjne myślenie o tym co dzieje się w internecie
c) fantazje i marzenia senne o internecie
d) dowolne lub mimowolne poruszanie palcami w sposób charakterystyczny dla pisania na klawiaturze


3 Objawy opisane w kryterium 2 powodują zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym zawodowym i innych ważnych sferach życia


B Dochodzi do korzystania z internetu i innych podobnych instytucji celem uniknięcia zespołu abstynencyjnego


III Częstotliwość i Czas korzystania z internetu są większe od zamierzonych


IV Pojawia się uporczywe pragnienie lub dochodzi do nieudanych prób zaprzestania lub ograniczenia korzystania z internetu


V Duża ilość czasu poświęcana jest na czynności związane z internetem (np kupowanie książek poświęconych tej tematyce wypróbowywanie nowych przeglądarek do WWW porządkowanie ściągniętych z internetu materiałów itp


VI Ograniczenie lub całkowita rezygnacja z innych ważnych czynności społecznych zawodowych lub rekreacyjnych na Rzecz korzystania z internetu


VII korzystanie z internetu pomimo świadomości że powoduje to narastające problemy fizyczne społeczne lub psychologiczne które pogłębiają się w związku z korzystaniem z internetu (np ograniczenie snu problemy rodzinne spóźnianie się do pracy i na spotkania zaniedbywanie obowiązków lub rezygnowanie z innych istotnych działań)

Konsekwencje nadmiernego korzystania z sieci

Dopóki przebywanie w sieci ma obiektywną i uzasadnioną przyczynę to bez względu na ilość spędzanego w niej czasu nie możemy mówić o uzależnieniu Problem pojawia się z chwilą utraty kontroli nad czasem i sposobem użytkowania tego medium
Uważa się że spędzanie na przeglądaniu internetu ponad 5 godzin dziennie może być niebezpieczne Niewinna z pozoru czynność jaką jest korzystanie z sieci World Wide Web wysyłanie listów Email i czytanie wiadomości z grup dyskusyjnych jest - zdaniem dr Young - prawie tak samo niebezpieczne jak nałogowy Hazard pracoholizm uzależnienie od seksu czy gier komputerowych Wprawdzie jak wynika z badań nie ma to tak szkodliwego wpływu na Zdrowie uzależnionego jak Narkotyki papierosy Alkohol i nadmierne Jedzenie jednak może stać się przyczyną bardzo poważnych zaburzeń natury psychicznej
Istnieje niebezpieczeństwo zacierania się granic między prawdą realną a wirtualną
Reuters informuje że osoby które uważają iż nie są uzależnione od internetu wykorzystują go nie dłużej niż przed 28 godzin tygodniowo
Zbyt długie korzystanie z sieci u niektórych osób zwiększa Ryzyko depresji Wszystko zależy od tego czy Internet służy zwiększaniu możliwości komunikowania się z ludźmi czy też jedynie zastępuje bezpośrednie kontakty z innymi
Dochodzi do zmiany dotychczasowych zamiłowań i zainteresowań Pojawia się pewne zagrożenie popadnięcia w nałogi towarzyszące Jeśli spędziliśmy w sieci całą Noc a jeszcze choć trochę zależy nam na pracy czy szkole to musimy wspomóc wyczerpany Organizm Może dojść do sięgania po środki pobudzające Wzrasta często ilość wypijanej kawy i wypalanych papierosów
Internauta zaczyna spędzać w sieci coraz więcej czasu ograniczając do Minimum jakiekolwiek inne formy aktywności Popada w swoiste ciągi - sprawdzenie skrzynki internetowej kończy się wielogodzinną wędrówka po sieci której uzależniony nie jest Potem w stanie odtworzyć (swoisty Rodzaj fugi) Internet ma wiele twarzy Ftp www grupy dyskusyjne bazy danych Gry IRC Email Itd Zastanawia Fakt że siecioholicy nie korzystają z bardziej "specjalistycznych" usług sieciowych takich jak ftp czy bazy danych I nie wynika to tylko z braku niezbędnej do tego wiedzy O ftp mogą się co najwyżej otrzeć przy publikacji własnej strony Ale są już łatwiejsze sposoby więc
W bazach danych buszują głównie ci, których uzależnienie od sieci to tylko Odmiana innego nałogu jakim jest uzależnienie od informacji (tak tak istnieje też i Coś takiego)
Psychologowie zaobserwowali wzrost Liczby przypadków zaburzeń w relacjach między małżonkami między rodzicami i dziećmi a także wzrost Liczby rozbitych małżeństw i zaniedbania bliskich przyjaźni z powodu ekstensywnego używania internetu Przyczyny tych zjawisk tkwią w poświęcaniu coraz mniejszej ilości czasu na Kontakt z bliskimi zaniedbywaniu obowiązków konieczności pokrywania rosnących kosztów serwisu internetowego oraz w związanych z tym zachowań takich jak ukrywanie i kłamstwa internetoholików Dla małżeństw najbardziej niszczące okazały się sytuacje uzależnieni zawiązywali Nowe relacje z "przyjaciółmi" z cyberprzestrzeni Odrzucali wówczas swoich współmałżonków alienowali się emocjonalnie ze swoich związków
Szczególnie narażone na negatywny wpływ internetu są dzieci ze względu na niedojrzałość i brak krytycyzmu Szczególnie niebezpieczne mogą być kontakty dzieci z nieznanymi osobami ze względu na możliwość ukrywania prawdziwej tożsamości przez pedofilów czy homoseksualistów U dzieci zaobserwowano znaczne obniżenie ocen szkolnych i utratę dotychczasowych zainteresowań
Internet jako silne multimedialne doświadczenie może znieczulić w stosunku do mniej stymulujących czynności jak czytanie książek
Internauta spędza mnóstwo czasu w pozycji siedzącej przed komputerem Z pewnością wpłynie to pogorszenie się wzroku Nieużywane mięśnie zaczną z wolna słabnąć . Po jakimś czasie zaszwankuje kręgosłup który nie będzie już w stanie dźwigać ciężaru ciała na zwiotczałych mięśniach
Nie ma też czasu na racjonalne odżywianie Jedzenie "na telefon" nie zapewni zrównoważonej diety A przecież jesteśmy w dużej mierze tym co jemy I tutaj wpędzamy się w błędne koło
Uciekamy w sieć bo czujemy się niedowartościowani i gorsi Nałóg rujnuje nasze ciało (i umysł) więc jeszcze bardziej wycofujemy się z relacji z "żywymi" ludźmi
Należy więc ze smutkiem stwierdzić że Internet to nie tylko cud techniki i dobrodziejstwo XXI wieku ale realne zagrożenie dla naszego psychicznego i fizycznego zdrowia
Następny artykuł będzie dotyczył dyskusji nad sposobami pomagania osobom uzależnionym od internetu

Autorka jest psychologiem specjalistą terapii uzależnień wykładowcą STU
Badania wykazały że 25% internautów uzależniło się w ciągu pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia wędrówek po sieci 58% - w ciągu 6-12 miesięcy a 17% - po ponad roku Około 6% użytkowników może być uznana za uzależnionych

Internet (inter- + ang net - sieć) to według WIEM (Wielkiej internetowej Encyklopedii Multimedialnej) globalna sieć komputerowa łącząca ze sobą miliony komputerów na całym świecie umożliwiając ich użytkownikom wzajemne przesyłanie informacji za pomocą sieci telefonicznej łączy światłowodów albo satelitarnych Nie ma organizacji która kontrolowałaby Internet

* * *
Historia internetu zaczęła się w końcu lat sześćdziesiątych Departament Obrony rządu amerykańskiego rozpoczyna wtedy Projekt badawczy realizowany przez agencję ARPA (Advanced Research Projects Agency) mający na celu stworzenie sieci komunikacyjnej dla celów wojskowych Jest to, mówiąc przekornie Jeden z niewielu pozytywnych skutków wyścigu atomowego
Rząd amerykański zorientował się że w przypadku wojny atomowej już w pierwszych minutach starcia mogą zostać zniszczone tradycyjne środki komunikacji i łańcuch wydawania rozkazów przestanie istnieć Zaradzić temu może stworzenie połączeń między komputerami sieci komputerowej która miałaby Charakter zdecentralizowany co jeszcze bardziej uodporniłoby ją na nuklearny atak Miał to być System mający wiele równoległych połączeń które trudno byłoby zniszczyć w ataku rakietowym Tylko taki System mógłby pozwolić na sprawne wydawanie rozkazów sprawowanie kontroli nad jednostkami wojskowymi oraz porozumiewanie się podczas globalnego konfliktu
W roku 1973 stworzone zostają połączenia międzynarodowe do Wielkiej Brytanii i Norwegii Rok później Ray Tomlinson tworzy Program do przesyłania elektronicznych wiadomości po sieci (e-mail) W roku 1979 powstają grupy dyskusyjne Usenet drugi z filarów dzisiejszego internetu
Dla naukowców uniwersyteckich niemających połączenia z ARPAnet stworzona zostaje w 1981 roku sieć CSNET (Computer Science NETwork) W 1982 roku ARPA wprowadza jako Standard dla swej sieci protokół TCP/IP W tym samym roku powstaje w Europie sieć EUnet pozwalająca korzystać z usług poczty elektronicznej i Usenet W 1983 roku stworzona zostaje Brama (pomiędzy ARPAnet a CSNET); Fakt ten uważa się za początek istnienia internetu jaki dzisiaj znamy
W 1988 roku do internetu jest już podłączonych sześćdziesiąt tysięcy komputerów W 1990 ARPAnet kończy swoją działalność
W 1992 rozpoczyna działanie World-Wide Web stworzona przez Tima Bernersa-Lee Liczba dołączonych komputerów przekracza Milion W 1993 roku pojawia się przeglądarka Mosaic służąca do odczytywania stron World Wide Web; łatwość obsługi tego programu i jego następców przyspiesza rozwój World Wide Web zarówno od strony Liczby użytkowników jak i gromadzonych w tej formie informacji
Wg szacunków podanych przez WIEM w latach 1999/2000 dostęp do sieci miało ponad 300 mln ludzi we wszystkich krajach świata

* * *
W Polsce Internet nie ma tak długiej historii Pojawienie się w latach dziewięćdziesiątych modemu spowodowało coraz powszechniejszy dostęp do internetu W Polsce pod koniec tej dekady rozpoczyna się wykorzystanie do tego celu także sieci telewizji kablowych Liczba użytkowników gwałtownie rośnie zwiększa się też ilość i różnorodność informacji W sieci pojawiają się obok ośrodków uniwersyteckich i instytucji rządowych firmy komercyjne
Jeszcze jesienią 1994 roku 41 % respondentów w naszym kraju deklarowała brak zainteresowania posiadaniem komputera Jak wynika z badań Pentora (za wwwwinterpl z 11 lipca 2002) w ciągu kilku lat sytuacja zmieniła się radykalnie Na przełomie czerwca i lipca 2002 roku z internetu korzystało już 19 Procent dorosłych W pracy do internetu sięga 32 Procent ludzi Aż 92 Procent osób korzystających z internetu podaje że robi to głównie po to, by przeglądać strony World Wide Web Polscy internauci najczęściej korzystają z sieci w domu (40 procent) w szkole lub na uczelni (37 procent) 60 Procent korzysta z portali internetowych 55 Procent porozumiewa się z innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej a 47 Procent pobiera z sieci programy komputerowe lub inne pliki W grupach dyskusyjnych lub pogawędkach internetowych bierze udział 34 Procent internautów Tylko 6 Procent w ten sposób robi zakupy Tyle Statystyka
Dzisiaj trudno wyobrazić sobie życie bez tego urządzenia Najważniejszą funkcją tego medium jest łatwy dostęp do informacji i szybkość ich przekazywania List wysłany pocztą elektroniczną idzie z jednego końca świata na drugi w ciągu kilku sekund Dzięki temu najświeższe doniesienia agencji informacyjnych z całego świata wyniki rozgrywek sportowych notowania list przebojów itp są natychmiast dostępne dla posiadaczy przeglądarek internetowych na całym świecie Internet umożliwia prowadzenie badań przeprowadzanie transakcji handlowych daje dostęp do międzynarodowych księgozbiorów ułatwia przeprowadzenie korespondencji Możemy w sieci dokonywać zakupów przeżywać Emocje gier słuchać muzyki poznawać nowych ludzi a nawet organizować podróże w najodleglejsze zakątki świata "Globalna Pajęczyna" może wielu osobom dawać szansę na wyrywanie się z samotności bierności albo szarej codzienności Dla coraz liczniejszej grupy Internet jest też miejscem pracy

* * *
Czym różnią się interakcje zachodzące w wirtualnej przestrzeni od interakcji naturalnych lub inaczej mówiąc co czyni to medium tak atrakcyjnym dla tylu ludzi?
John Suler w pracy: "Psychology of Cyberspace" wymienia dziewięć czynników Są to:

Ograniczenie doświadczeń sensorycznych
Dominującą formą przekazu jest forma pisemna a brak kontaktu fizycznego jest poważnym ograniczeniem które mimo rozwoju technik internetowych nigdy nie zostanie zlikwidowane

Płynność tożsamości oraz anonimowość
Komunikując się za pośrednictwem tekstu pisanego Internauta ma możliwość ujawniania jedynie niektórych elementów swojej tożsamości Może również podszywać się pod kogoś innego bądź udawać kogoś kto istnieje tylko w jego wyobraźni
Internet daje jednocześnie poczucie przynależności do wspólnoty i anonimowości - mówi Doktor Dorota Zarębska-Piotrowska Psycholog z UJ, która prowadzi terapię uzależnionych od internetu Coś podobnego dzieje się niekiedy w pociągu kiedy Obcy Ludzie zwierzają się sobie nawet z najbardziej intymnych spraw wiedząc że nigdy więcej się nie spotkają U nałogowców dochodzi czasem do tworzenia podwójnej osobowości: bardziej atrakcyjnej na użytek sieci i codziennej nieciekawej ale rzeczywistej

Zrównanie statusów
Przestrzeń wirtualna daje równe szanse wypowiadania się wszystkim jej użytkownikom niezależnie od ich statusu zamożności rasy

Pokonywanie ograniczeń przestrzennych
Komunikacja internetowa daje możliwość kontaktowania się z osobami o podobnych zainteresowaniach i potrzebach niezależnie od odległości jaka ich dzieli

Rozciąganie i Koncentracja czasu
Wirtualna przestrzeń tworzy niepowtarzalną przestrzeń czasową w której upływający Czas rozciąga się Sprzyja to powstawaniu wygodnej strefy refleksji Z drugiej strony Czas w cyberprzestrzeni jest skondensowany