Wyślij / drukuj

Skutkiem przepływu prądu elektrycznego przez Opornik jest jego nagrzewanie Wykorzystywane jest to w różnego rodzaju grzejnikach cieplnych Wysoce skutecznym elementem grzejnym jest na przykład Drut wolframowy wykorzystywany w grzałkach o małych gabarytach Charakteryzuje się on szybkim nagrzewaniem i bardzo wysoką temperaturą

Ten sam Materiał (wolfram) jest również wykorzystywany do zamiany energii elektrycznej na świetlną np. żarówki Chociaż należy pamiętać że przy pracy żarówki część energii elektrycznej zamienia się również na energie cieplną Dlatego żarówki szczególnie o dużej mocy dają duże światło ale też i bardzo się nagrzewają

Gazy są na ogół dobrymi izolatorami i nie przewodzą prądu pod normalnym ciśnieniem i bez czynnika jonizującego Można je zjonizować przez Ogrzewanie Promienie Roentgena i ciała promieniotwórcze Promieniowanie kosmiczne oraz wysokie napięcie
Dobrym przewodnikiem energii elektrycznej jest również Rtęć Po jej podgrzaniu zmienia swój Stan skupienia z cieczy na gaz i wtedy kiedy przepływa przez ten gaz Energia elektryczna gaz ten zaczyna świecić Dobrym przykładem tego są np. żarówki rtęciowe

Jeszcze innym efektem przepływu prądu jest powstawanie energii chemicznej w procesie elektrolizy Kwasy Zasady i Sole w środowisku wodnym ulegają dysocjacji jonowej tj. rozpadowi na jony dodatnie [kationy] i jony ujemne [aniony] które są nośnikami prądu elektrycznego Wykorzystano to przy budowie ogniw i akumulatorów

Natomiast kiedy Prąd elektryczny przepływa przez uzwojenie silnika elektrycznego następuje zamiana energii elektrycznej na energię mechaniczną Silniki elektryczne wykorzystywane są w różnego rodzaju maszynach przemysłowych suszarkach do włosów komputerach Itd Niewielka ilość tej energii zamienia się również na energię cieplną dlatego niektóre silniki posiadają zamontowane na swych Wałach specjalne wentylatory które odprowadzają Ciepło z obudowy silnika

Przepływ prądu elektrycznego wykorzystano również przy elektromagnesach
Jeżeli na Rdzeń metalowy nawiniemy uzwojenie (cewka) i podłączymy energię elektryczną następuje zamian tej energii na energię magnetyczną Jest to tzw Elektromagnes Tego rodzaju urządzenia wykorzystywane są w różnego rodzaju stycznikach przekaźnikach

Skutki działania prądu elektrycznego na Organizm człowieka można rozpatrywać jako fizyczne (np cieplne) chemiczne (np zmiany elektrolityczne) lub biologiczne (np zaburzenia czynności)
Prądy przemienne o dużej częstotliwości nie wywołują zaburzeń przewodnictwa w nerwach skurczów mięśni i zaburzeń w czynnościach mięśnia sercowego mogą jednak doprowadzić do uszkodzeń wskutek wytwarzania ciepła na drodze przepływu przez Ciało Prądy o bardzo dużych częstotliwościach (kilka tysięcy Hz) mają stosunkowo małą zdolność do przenikania w głąb tkanek Im częstotliwości są większe tym działanie jest bardziej powierzchniowe
W praktyce najbardziej niebezpieczne dla człowieka są prądy przemienne o częstotliwości 50, 60Hz a więc częstotliwości przemysłowej
Do najpoważniejszych skutków przepływu prądu elektrycznego przez Organizm człowieka jest:
1 skurcze mięśni szczególnie mięśni zginających

2 oparzenia zewnętrzne i wewnętrzne

3 utrata świadomości

4 zatrzymanie oddychania

5 zakłócenia pracy serca występujące najostrzej przy prądach o częstotliwościach 40 ¸ 60 Hz, które powodują migotanie komór serca
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie