Wyślij / drukuj

CHRZEŚCIJAŃSTWO:
-Gospodarka:
1 Wszystkich mormonów obowiązuje zakaz picia alkoholu kawy herbaty używania tytoniu i innych szkodliwych substancji
2 Obecna Potęga ekonomiczna i polityczna takich krajów jak np. USA Kanada Niemcy Wielka Brytania jest oparta na mentalności protestanckiej - na poszanowaniu pracy własności prywatnej własnej inicjatywy
3 Adwentyści nie jedzą wieprzowiny nie używają alkoholu ani tytoniu

-Życie zpołeczne:
1 Mormoni kładą duży nacisk na szczęście rodzinne Mają też zazwyczaj wielodzietne rodziny
2 Mormoni zakładają ?małżeństwa na wieczność?
3 Anglikanizm odrzuca celibat
4 Adwentyści nie akceptują rywalizacji w sporcie
5 Konflikt na tle religijnym w wyniku którego Irlandia została podzielona na dwa odrębne społeczeństwa
6 Na wyspie Sulawesi i Molukach Konflikt jest między chrześcijanami a muzułmanami W starciach zginęło kilka tysięcy osób Grupy muzułmanów i chrześcijan nawzajem atakowały swoje domy Wojsko zwalczało raz jedną raz drugą grupę Obecnie dochodzi tam do zamachów bombowych i pojedynczych morderstw

-Kultura:
1 Kościół ? w religii chrześcijańskiej określenie budynku przeznaczonego do celów sakralnych: odprawiania nabożeństw sprawowania sakramentów odmawiania modlitw itp Początki budownictwa kościelnego sięgają IV w., wcześniej istniały jedynie kościoły domowe oraz kaplice w katakumbach
2 Chrześcijaństwo było także bezpośrednią inspiracją dla powstawania wybitnych dzieł literatury sztuk plastycznych i muzyki

ISLAM:
-Gospodarka:
1 Brak hodowli trzody chlewnej z powodu zakazu spożywania wieprzowiny
2 Fanatyzm religijny i wiążące się z nim konflikty (często międzynarodowe) osłabiają Kraj i jego gospodarkę
3 Konflikty na tle religijnym są powodem wojen na Półwyspie Bałkańskim
4Charakterystyczna Architektura sakralna ma spory wpływ na rozwój turystyki

-Życie społeczne:
1 Życie w umiarze bez marnotractwa
2 Oddawanie części majątku biednym
3 Co roku w miesiącu Ramadan wszyscy Muzułmanie poszczą od świtu do zachodu słońca powstrzymując się od jedzenia picia i stosunków seksualnych Chorzy starcy lub podróżujący oraz kobiety w ciąży lub karmiące mogą przerwać Post i nadrobić opuszczone dni postu w innym miesiącu Jeśli nie mogą pościć w ogóle powinni nakarmić biednych za każdy Dzień niezachowanego postu
4 Wielożeństwo
5 Rządy w Arabii Saudyjskiej są zgodne z prawem koranicznym definiującym życie społeczne
6 Brak celibatu
7 Każdy wierny raz w życiu musi odbyć pielgrzymkę do Mekki

-Kultura:
1Architektura islamu np. meczety z minaretami- świątynie muzułmańskie z charakterystycznymi wieżyczkami

HINDUIZM:
Gospodarka:
1 Problem głodu
Indie zajmują czołowe miejsce pod względem pogłowia bydła jednak Hinduizm surowo zabrania uboju tych zwierząt Dostarczają one co Prawda mleka nawozu materiału na opał jednak korzyści te są nieporównywalnie mniejsze od tych które udałoby się osiągnąć przez Przeznaczenie choć części z nich do konsumpcji
2 Gospodarka rolna w wyniku braku transferu kastUprawa roślin strączkowych które stanowią ważną rolę w wyżywieniu ludności
3 Wiara w reinkarnacje zabrania zabijania istot żywych w tym również gryzoni które niszczą płody rolne
4 Z największym szacunkiem hinduiści traktują krowy W hinduizmie Krowa jest zwierzęciem wielce szanowanym Obecnie ubój krów jest zakazany w większości indyjskich stanów Dlatego Hodowla ma drugorzędne znaczenie w gospodarce; pogłowie bydła (gł Siła pociągowa) wynosi 1855 mln sztuk (2. w świecie po Brazylii)
5 Duża ilość bydła przyczynia się do wytwarzania naturalnego nawozu dostarcza Mleko skór które są wykorzystywane w przemyśle skórzanym
3 Architektura (głównie sakralna) pozytywnie wpływa na rozwój gospodarki

Życie społeczne:
1Podział na grupy społeczne - kasty: a)kapłani(bramini) myśliciele
b)władcyurzędnicy żołnierze
c)rolnicy i kupcy
d)rzemieślnicy
e)ludność niearyjska
Pomimo że Dyskryminacja kastowa jest zakazana od 1948 występuje jednak do dziś wskutek czego Społeczeństwo indyjskie jest silnie spetryfikowane
2 Celem zawierania małżeństw jest podtrzymanie społeczeństwa wzajemna opieka i wydawanie na świat potomstwa Zgodnie ze świętymi pismami hinduizmu obowiązkiem żony jest oddanie i służbą mężowi a męża opieka i ochrona żony Dzieci natomiast są zobowiązane służyć i szanować rodziców a szczególną opieką otaczać ich jak się zestarzeją
3 Święte pisma tejże Religie nakazują Wegetarianizm i twierdzą że każdy kto spożywa a nawet ma udział w przygotowywaniu mięsa popełnia Grzech zabicia zwierzęcia z którego to Mięso pochodzi

Kultura:
1Muzyka Indii jest ściśle powiązana z religią

BUDDYZM:
Gospodarka:
1 Buddyści (lamaiści) nie uprawiają ziemi
2 Buddyjskie nauki dotyczące prawego postępowania uczą "zadowolenia z tego co się ma" i odwodzą od nadmiernej konsumpcji większej Niż konieczna eksploatacji bogactw naturalnych Ziemi gdyż szkodzi to zamieszkującym ją istotom co sprzyja rozwojowi gospodarki

Zycie spoleczne:
1Liczne rodziny 6, czy 7 dzieci to Norma
2 Równość wobec wolność wśród ludzi
3 Kobiety uważane są za istoty do pewnego stopnia nieczyste stojące na niższym szczeblu Niż mężczyźni i cierpią dyskryminację

Kultura:
1Klasztory buddyjski np. Amarbajasgalant chijd w Mongolii

JUDAIZM
Gospodarka:
1 Dużą rolę odgrywa tu Kodeks etyczny głoszący min:
- sumienne wypełnianie obowiązków zarówno przez sprzedających jak i kupujących
- zaniedbanie pracy jest grzechem przeciwko Bogu i bliźniemu

Zycie spoleczne:
1 Obowiązkiem każdego Żyda jest ożenić się i mieć dzieci (możliwie większą ich liczbę)
2 W 8 dniu po narodzinach chłopiec powinien być obrzezany
3 Religia nakazuje oddawanie czci osobom które ukończyły 70 lat a także swoim rodzicom
4 Obowiązek czuwania przy osobie umierającej Dokuczanie takiej osobie denerwowanie jej uważane jest za Równe z morderstwem
5 Obowiązek święcenia Soboty (szabat) wynikający z Dziesięciu Przykazań
6Judaizm ultraortodoksyjny Wyznawcy tego odłamu mają negatywne stanowisko wobec postępu kulturalnego i ograniczają do Minimum kontakty ze światem zewnętrznym tworząc swoiste getto

Kultura:
1 Synagoga - Obiekt miejsce spotkań przeznaczony przede wszystkim odprawianiu żydowskich obrzędów religijnych np. Wielka Synagoga w Budapeszcie