różne na temat:

Archaizmy, pojęcie, podział, przykła

Wyślij / drukuj

Archaizmy są to wyrazy nie należące do czynnego zasobu słownego współczesnych Polaków

Archaizmy dzielimy na:

słownikowe Są to wyrazy które znikły z języka mimo istnienia przedmiotów zjawisk które opisywały Np:: Rzeczownik "industria" został zastąpiony przez Wyraz "przemysł" "ksiągospis" został zastąpiony przez "katalog"

rzeczoweWyrazy które zniknęły z języka bowiem zniknęły przedmioty instytucje które one nazywały Na przykład Narzędzia kar: Pręgierz Dyby kuny

Historyzmy Znajomość tych anarchizmów przyswajamy w toku nauki historii podczas zwiedzania muzeów czytając dawne historyczne teksty (np kusze Hajducy podczaszy) Posiadamy bierną znajomość tych wyrazów ale nie używamy ich w mowie codziennej

Archaizmy słownikowe dzielimy na:

całkowite Zupełnie niezrozumiałe Np:: "pierca" -adwokat "prawota" -sprawiedliwość "główczyzna" -kara za zabójstwo

częścioweSłowa znane ale nie używane na przykład Kusza Puklerz należące do biernego zasobu słownictwa Mogą występować w języku czynnym w różnych zwrotach: "potępiać w czambuł" -czambuł - Oddział tatarski zapuszczający się na obce terytorium; "wrócił_ do rodzinnych pieleszy" pielesz - kryjówka dzikiego zwierza; "oddać z nawiązką" nawiązka - rekompensata materialna przyznawana przez Sąd Do archaizmów częściowych należą także wyrazy przestarzałe używane głównie przez ludzi starszych Niewiasta kajet turbować -sprawiać kłopot

Geneza archaizmów:

Powstanie archaizmów wiąże się ze zmianami realiów rzeczywistości na przykład w dziedzinie transportu: nazwy pojazdów które kiedyś były podstawowym środkiem lokomocji to wyrazy które wyszły już z użycia bowiem różnego rodzaju powozy bryczki zostały zastąpione przez samochody autobusy Samoloty

Archaizacja nie jest procesem nieodwracalnym Zdarza się choć rzadko że wyrazy stare wracają do języka Tak stało się z rzeczownikiem "harcerz" który niegdyś oznaczał żołnierza konnego prowadzącego walkę podjazdową Kiedy po wojnie w Polsce Ludowej tworzono organizacje młodzieżowe chciano uniknąć wyrazu "skaut" więc przywrócono do życia Wyraz "harcerz"

Archaizmy występują głównie w funkcji stylistycznej W twórczości Henryka Sienkiewicza archaizacja jest jednym ze sposobów oddawania kolorytu epoki W poezji z kolei archaizmy nadają pewną niezwykłość na przykład w "Przedśpiewie" Staffa są przejawem klasy
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie