wypracowanie z historii na temat:

Przyczyny i przebieg I wojny światowej

Wyślij / drukuj

I Wojna światowa (1914–18) był to światowy Konflikt zbrojny Jej ośrodek znajdował się w Europie a wynikła ze splotu antagonizmów między mocarstwami rywalizacji o hegemonię w Europie wpływy na Bałkanach podział świata kolonialnego i rynków zbytu a także dążenia do rewizji granic ustalonych w wyniku konfliktów europejskich XIX w. Do wojny stanęły 2 bloki - z jednej strony Państwa centralne:: Niemcy Austro-Węgry Bułgaria i Imperium osmańskie (Turcja) z drugiej Ententa:: Francja Rosja Wielka Brytania Serbia z Czarnogórą oraz po niemieckiej agresji Belgia Państwa te przygotowywały się do starcia zbrojnego od dłuższego czasu i wystawiły masowe armie W wyniku mobilizacji z 3,7 mln żołnierzy czasu pokoju (12 mln Państwa centralne 245 mln Ententa) armie te powiększyły się do ok. 156 mln (63 mln Państwa centralne 9,3 mln Ententa) z tego 8,4 mln w armii czynnej (35 mln Państwa centralne 4,9 mln Ententa) W armiach państw zaborczych służyło ponad 500 tys Polaków Walczyła też Polska formacja - Legiony Polskie Sztaby generalne walczących państw były nastawione na krótkotrwały Konflikt zbrojny Plan niemiecki przewidywał skierowanie głównego wysiłku przeciwko Francji którą uderzeniem przez neutralną Belgię zamierzano pobić w ciągu kilku tygodni by później uderzyć na Rosję Austro-Węgry planowały pokonanie częścią sił Serbów oraz ofensywę na froncie rosyjskim Po Stronie Ententy Francuzi przygotowali uderzenie w Lotaryngii z minimalną osłoną od strony Belgii która planowała samodzielną walkę na Wschód od Brukseli Rosjanie główny wysiłek skierowali przeciwko Austro-Węgrom (Galicja) ale dużą częścią sił zgodnie z umową z Francją uderzyli na Prusy Wschodnie Serbowie i Czarnogórcy zamierzali rozwinąć swe wojska na pograniczu z Austro-Węgrami
Formalnym początkiem zbrojnego konfliktu światowego było wypowiedzenie przez Austro-Węgry wojny Serbii (28 VII 1914) pod pretekstem zamachu sarajewskiego później po mobilizacji armii rosyjskiej uczyniły to Niemcy wobec Rosji (1 VIII) następnie wobec Francji (3 VIII) a przekraczając granicę Belgii (4 VIII) znalazły się w stanie wojny z tym państwem Tego samego dnia Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom a 6 VIII Austro-Węgry — Rosji
Działania 1914r Na froncie zachodnim 1–2 VIII wojska niemieckie rozpoczęły okupację Luksemburga 4 VIII wkroczyły do Belgii po sforsowaniu Mozy pobiły słabą belgijską armię polową pod Tienen (franc Tirlemont) - cofnęła się ku twierdzy Antwerpii - i rozpoczęły manewr obejścia armii francuskiej od północy Armia francuska początkowo uderzyła w Lotaryngii ale bez powodzenia: wobec zagrożenia od północy rozpoczęła przegrupowanie w stronę Belgii Doprowadziło to do tzw bitwy granicznej w której wojska francuskie oraz brytyjski Korpus ekspedycyjny poniosły klęskę Naczelny Dowódca armii francuskiej Gen J. Joffre zarządził głęboki odwrót na Południe w celu przegrupowania sił Niemcy przyjęli to jako pełne zwycięstwo i rozpoczęli pościg Kontrofensywa Francuzów doprowadziła do bitwy nad Marną (6–13 IX) którą wygrali i odrzucili Niemców nad rzekę Aisne gdzie nastąpiła stabilizacja frontu Następnie obie strony zmierzając do obejścia przeciwnika rozpoczęły tzw wyścig do morza; jego końcowym etapem była Bitwa nad rzeką Isère Wzięła w niej udział belgijska Armia polowa która po nieudanej obronie Antwerpii połączyła się ze sprzymierzonymi Wyścig nie przyniósł powodzenia żadnej ze stron Nastąpiła stabilizacja frontu od granicy szwajcarskiej po Brzeg cieśniny La Manche Plany krótkotrwałej wojny na zachodzie zakończyły się niepowodzeniem ale w ręku niemieckim znalazła się niemal cała Belgia oraz północna przemysłowa część Francji Na froncie wschodnim operacje rozpoczęły się nieco później 17 VIII wojska rosyjskie uderzyły na Prusy Wschodnie 1 Armia pobiła Niemców pod Gąbinem Nowe dowództwo wojsk niemieckim (P. Hindenburg i E. Ludendorf) postanowiło uderzyć na 2 armię rosyjską która została pobita pod Stębarkiem (niem Tannenberg) Z kolei Niemcy uderzyli na 1 armię i odrzucili ją za granicę Na froncie galicyjskim najpierw uderzyli Austriacy; nacierając między Bugiem a Wisłą odnieśli kilka sukcesów ale następnie po nadejściu większych sił rosyjskich zostali pobici pod Lwowem i odrzuceni na dalekie przedpola Krakowa oraz linię Karpat 28 IX na lewym brzegu Wisły wojska niemieckie i austro-węgierskie (dowodził nimi Feldmarszałek F. Conrad) przeszły do kontrofensywy i podeszły pod Warszawę i Dęblin Rosjanie przegrupowali wojska pobili przeciwników i rozwinęli wielkie natarcie na Poznań i Kraków Przeciwdziałanie niemieckie zatrzymało tę ofensywę w bitwie pod
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie