wypracowanie z języka Polskiego na temat:

Mikołaj Rej jako humanista.

Wyślij / drukuj

Humanizm był najważniejszym prądem umysłowym epoki renesansu Hasło tego prądu zaczerpnęli humaniści ze stwierdzenia rzymskiego komediopisarza (Terencjusza): "Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce" Ten kierunek umysłowy rozprzestrzenił się w całej Europie jako Reakcja na światopogląd i ideały średniowiecza Ośrodkiem zainteresowania humanistów był Człowiek (nazwa prądu urobiona jest od łacińskiego słowa humanus - ludzki) Wszystko co dotyczyło człowieka było istotne i godne pióra pisarza Rozległa jest zatem Gama zainteresowań humanistów: Nauka i zabawa Cierpienie i radość Praca i odpoczynek Bóg i Natura miłość Patriotyzm troska o losy kraju zainteresowanie ludźmi i ich sprawami
Gdy prześledzimy twórczość Mikołaja Reja - odnajdziemy w niej wszystkie te tematy Był więc Rej humanistą który pierwszy świadomie upomniał się o szacunek dla mowy ojczystej Polaków Z jego wywodów tchnie Duma narodowa którą pragnie zarazić wszystkich rodaków Wstyd że Polacy uważają swój Język za zbyt pospolity i gminny i piszą po łacinie jakby nie byli narodem Rej dumny jest ze swej polskości dlatego pisze w języku ojczystym Jak na humanistę przystało interesują go sprawy społeczne czemu daje Wyraz w "Krótkiej rozprawie" Człowiek jest istotą myślącą więc powinien zastanowić się nad losem innych znaleźć w sobie współczucie dla wyzyskiwanych - wszak dobroć litość - to Uczucia ludzkie i jako takie nie mogą być obce człowiekowi Wiele miejsca poświęca też Rej Bogu i religii bo przecież Człowiek musi wielbić Stwórcę za jego doskonałe dzieło i za miłość którą ogarnia cały ludzki Ród Wiara Reja jest głęboka choć ulegając prądom reformacyjnym przeszedł na kalwinizm Przybliżył jednak ludziom Boga i wyjaśnił Zasady wiary chrześcijańskiej w "Postylli" Dzieło to doczekało się kilku wydań jeszcze za życia autora bo też Głód Słowa Bożego był w społeczeństwie polskim wielki Rej dał współczesnym to Słowo we własnej interpretacji wyłożone językiem jasnym i serdecznym
Wiele miejsca w twórczości M. Reja zajmują utwory dydaktyczne których celem jest Wychowanie społeczeństwa szlacheckiego W "Wizerunku własnym człowieka poczciwego" "Zwierzyńcu" i "Zwierciadle" maluje życie swej warstwy poucza krytykuje daje rady
Recepta Reja na "poczciwe życie" jest jasna i bogata Widać z niej że Autor pragnie uczynić człowieka szlachetnym Nie może zapomnieć o swych obowiązkach wobec ojczyzny więc ma jej służyć w czasie niebezpieczeństwa i pokoju Codzienne życie człowieka poczciwego (określenie to odnosi Rej wyłącznie do stanu szlacheckiego) powinno upływać na gospodarowaniu wychowywaniu dzieci służbie publicznej i towarzyskiej zdrowej zabawie Wszystkiego powinien Człowiek skosztować w życiu bo wszystko jest dla niego Humanistyczną radość i pochwałę życia niesie codzienna krzątanina gospodarska: sianie nasion Pielęgnowanie ogródka sadu łowienie ryb Polowanie Chów zwierząt Dostatnie życie ziemianina powinno mobilizować go do pracy nad swoim cha
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie