wypracowanie z języka Polskiego na temat:

Biblia - zawartość treściowa i znaczenie dla kultury nowożytnej

Wyślij / drukuj

BIBLIA - jest źródłem kultury moralnej, prezentuje wzorce osobowe, stanowi pewien Kodeks tego co dobre i złe. Jest zbiorem fabuł, anegdot, do których wciąż wraca literatura. Biblia to Zbiór ksiąg Nowego i Starego Testamentu. Biblia znana i rozpatrywana jest głównie ze względu na zawarte w niej uniwersalne przypowieści. Analizują one ludzkie Uczucia i motywy postępowania, wskazują drogę ku dobru, uczą żyć godnie. Przypowieść to Gatunek literatury moralistycznej - twór narracyjny, w którym przedstawione postacie i zdarzenia nie są ważne ze względu na swoje cechy jednostkowe, lecz jako przykłady uniwersalnych prawideł ludzkiej egzystencji. BIBLIA - niepodważalny Autorytet, Zbiór pism sakralnych (Pismo Święte). Nazwa pochodzi od greckiego słowa biblios-łodyga papirusu, później Zwój papirusu, księga, Słowo „biblia
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie