referat z architektury na temat:

Stropy

Stropy monolityczne

Wyślij / drukuj

Stropy zelbetowe monolityczne dzieli sie na:
- plytowe (bez belkowe),
- plytowo-zebrowe,
- gesto zebrowe,
- grzybkowe.

1 Stropy zelbetowe plytowe.

Sa to stropy plaskie jednokierunkowo lub krzyzowo zbrojone, stosowane do przekrywania pomieszczen przy odleglosci scian nosnych od 2,0 do 5,0 m
Grubosc stropów plytowych zalezy od ich rozpietosci, obciazen, przeznaczenia i sposobu zbrojenia (Jednokierunkowe lub krzyzowe). Zgodnie z PN-84/B-03264* grubosc plyt stropowycyh monolitycznych powinna wynosic 6 cm - w obiektach budownictwa powszechnego, a plyt pod przejazdami - 12 cm. Glebokosc oparcia plyt zalezy od materialu podpory i powinna wynosic co najmniej:

- 8 cm - gdy sa oparte na murze, scianie z betonu lekkiego lub betonu zwyklego klas nizszych niz B 15,
- 6 cm - gdy sa oparte na scianie betonowej z betonu klasy B 15 lub wyzszej,
- 4 cm - gdy sa oparte na belkach stalowych.
W wypadku plyt~ze zbrojeniem górnym na podporze - przewidzianym do zabetonowania w wiencu zelbetowym - glebokosc oparcia plyty moze byc zmniejszona o 2 cm, lecz nie powinna byc mniejsza niz 4 cm. Prety zbrojeniowe stosowane w plytach stropowych powinny miec srednice nie mniejsza niz 4,5 mm.
W wypadku stosowania zbrojenia w postaci siatek zgrzewanych dopuszcza sie prety o srednicy 3 mm. Bez wzgledu na sposób podparcia plyty stropowej, do podpory nalezy doprowadzic co najmniej ^3 pretów dolnych potrzebnych w przesle oraz nie mniej niz 3 prety na l m szerokosci plyty.
W plytach jednokierunkowo zbrojonych prety zbrojenia glównego przebiegaja prostopadle do scian nosnych, na których opiera sie plyta. Plyty stropowe jednokierunkowo zbrojone moga byc:
- wolno podparte,
- obustronnie zamocowane,
- wieloprzeslowe.
Sposób podparcia plyty decyduje o ukladzie zbrojenia W plytach wolno podpartych wszystkie prety zbrojenia glównego umieszczone sa u dolu plyty i nie maja odgiec. W plytach obustronnie zamocowanych w scianie co drugi pret zbrojenia glównego odginany jest ku górze w odleglosci '/5 rozpietosci plyty przy obu podporach. Równiez co drugi pret odginany jest w taki sam sposób przy oparciu plyty na podciagu - w plytach wieloprzes-l o wyc h. Prostopadle do pretów glównych rozmieszczone sa prety rozdzielcze o srednicy 4,5-6,0 mm. Odleglosci miedzy pretami rozdzielczymi nie powinny przekraczac 33 cm. Prety rozdzielcze laczone sa z pretami zbrojenia glównego drutem wiazalkowym lub za pomoca zgrzewania. W miejscach polaczen podklada sie pod prety glówne podkladki dystansowe, aby uzyskac odpowiednie otulenie zbrojenia betonem od dolu plyty.

W plytach krzyzowo-zbrojonych, czyli opartych wzdluz calego obwodu, zbrojenie glówne uklada sie prostopadle do podpór, a wiec w dwóch kierunkach.
Plyty krzyzowo zbrojone moga miec ksztalt kwadratu lub prostokata. Jezeli w plycie prostokatnej stosunek boku dluzszego do krótszego przekracza 2, to plyta powinna byc jednokierunkowo zbrojona. W plytach krzyzowo zbrojonych prostokatnych prety zbrojenia glównego równolegle do krótszego boku plyty umieszcza sie pod zbrojeniem równoleglym do dluzszego boku plyty, gdyz przenosi ono wiekszy moment zginajacy. Zbrojenie plyt krzyzowo zbrojonych, podobnie jak i jednokierunkowo zbrojonych, wynika z obliczen statycznych i zasad wymiarowania konstrukcji zelbetowych podanych w PN-84/B-03264.
Plyty stropowe krzyzowo zbrojone stosuje sie glównie nad pomieszczeniami o czterech scianach nosnych (np. piwnice) oraz w wypadku plyt wieloprzeslowych opartych na czterech podciagach lub ryglach w budynku o konstrukcji szkieletowej.
Stropy zelbetowe plytowe maja gladka powierzchnie górna i dolna, totez latwo na nich wykonywac podlogi oraz nadawac wlasciwy wyglad sufitom.
Istotna wada stropów plytowych jest koniecznosc montazu deskowania i stemplowania, które podtrzymuja konstrukcje stropu, poczynajac od ulozenia i zabetonowania zbrojenia, az do osiagniecia wytrzymalosci betonu umozliwiajacej rozdeskowanie plyty. Ponadto stropy te sa ciezkie oraz stanowia zla izolacje akustyczna i termiczna.

2 Stropy zelbetowe plytowo-zebrowe.

Przy rozpietosciach wiekszych niz 3,50 m nieekonomiczne jest stosowanie monolitycznych stropów plytowych, stosuje sie wówczas stropy plytowo-zebrowe. Skladaja sie one z plyty opartej na zebrach, które przekazuja obciazenia na podciagi lub sciany nosne Zebra sa rozmieszczone co 1,5-2,5 m. Przy odleglosci scian nosnych budynku do 6,5 m zebra moga byc jednoprzes-lowe Przy wiekszych odleglosciach wymiary przekroju poprzecznego zeber bylyby zbyt duze, a w zwiazku z tym koszt stropu wysoki. Dlatego tez ekonomicznie uzasadnione jest zastosowanie dodatkowego podparcia zeber podciagami i slupami Prety glówne zbrojenia dolnego plyty przebiegaja prostopadle do zeber, przy czym co drugi pret odginany

jest do górnej strefy plyty na odcinku równym ^5 odleglosci miedzy zebrami, mierzonym od bocznej sciany zebra
Przy duzych obciazeniach stropu i wiekszym rozstawie zeber nad zebrami umieszcza sie dodatkowe prety o srednicy 6-10 mm, siegajace poza krawedzie zeber na odcinku równym 4 rozpietosci plyty. Podobnie rozmieszcza sie górne prety w plycie nad podciagiem. Prety te sa prostopadle do pretów glównych w plycie i wiaza w sposób sztywny plyte z podciagiem. Prety rozdzielcze umieszcza sie prostopadle do pretów glównych wedlug takich samych zasad jak w plytach jedno-przeslowych. Zebra i podciagi zbroi sie pretami podluznymi, których czesc odgina sie ku górze przy podporach. Prety podluzne laczy sie strzemionami, które zapobiegaja ich przesunieciom w czasie betonowania.
W celu ujednolicenia wymiarów przekrojów elementów konstrukcji zelbetowych zaleca sie, zeby belki o przekroju prostokatnym mialy szerokosc: 15, 18, 20, 25 cm i dalej co 5 cm oraz wysokosc odpowiednia do szerokosci: 25, 30, 35 cm i równiez dalej co 5 cm. Prety zbrojenia nosnego powinny miec w zebrach lub podciagach srednice co najmniej 8 mm. Co najmniej ^3 pretów dolnych (ale nie mniej niz 2 prety) powinna byc doprowadzona do konca podpory, reszte pretów odgina sie przy podporze do strefy górnej zebra lub podciagu. Strzemiona w zebrach i podciagach powinny miec srednice co najmniej 4,5 mm. Odleglosci miedzy strzemionami nie moga przekraczac 3/4 wysokosci zebra lub podciagu oraz nie moga byc wieksze niz 50 cm, przy czym w poblizu podpór strzemiona sa gesciej rozmieszczone,

a w srodkowej czesci belek rzadziej. Zbrojenie plyty, zeber i podciagów w stropie plytowo-zebrowym wynika z obliczen statycznych oraz z zasad wymiarowania konstrukcji zelbetowych podanych w PN-84/B-03264.
Wykonywanie stropów plytowych i plytowo-zebrowych. Stropy monolityczne plytowe i plytowo-zebro-we wykonuje sie w szczelnych deskowaniach, aby ich powierzchnia byla równa i gladka. Do betonowania stropu mozna przystapic po odbiorze deskowan i stem-plowan oraz sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi. Odbiór powinien byc przeprowadzony przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Deskowanie plyty jest pomostem z desek opartych na podluznicach (ryglach) przybitych na rab do odpowiednio rozmieszczonych stempli. W pomoscie tym znajduja sie otwarte koryta, stanowiace deskowanie zeber lub podciagów. Deski stosowane w pomoscie oraz w deskowaniach zeber i podciagów powinny miec grubosc 25 mm. Podluznice (rygi) nalezy wykonywac z desek o grubosci 32 mm i szerokosci okolo 18 cm. Stemple moga byc z krawedziaków 10 x 10 cm lub z okraglaków o srednicy 10 cm w cienszym koncu. Zaleca sie stosowanie stempli nie laczonych. Deskowanie stropów monolitycznych plytowych rózni sie tym od deskowania stropów plytowo-zebrowych, ze nie ma w nim koryt na zebra lub podciagi. Cale deskowanie sklada sie tu z równego pomostu opartego na podluznicach i stemplach. Wykonanie deskowania stropu plytowego jest znacznie latwiejsze niz stropu plytowo-zebrowego.
Oprócz tradycyjnych deskowan drewnianych coraz czesciej na budowach stosowane sa deskowania prefabrykowane systemowe, wykonane ze sklejki wodoodpornej i ksztaltowników stalowych. Przykladem takiego deskowania jest - stosowane w systemie SBM-75 - deskowanie rozbieralno-przestawne uniwersalne U-Form. Tarcze tego deskowania sa wykonane ze sklejki wodoodpornej oraz stalowej ramki usztywniajacej, która zabezpiecza krawedzie sklejki przed uszkodzeniem. W obrzezu ramki sa powycinane prostokatne otwory, sluzace do laczenia tarcz miedzy soba oraz ze sciagami i konstrukcja usztywniajaca.
Stropy monolityczne gestozebrowe. Skladaja sie one z plyty zelbetowej i zeber o rozstawie osiowym do 90 cm. Przestrzen miedzy dolna powierzchnia plyty a zebrami moze byc wypelniona lub pozostawiona bez wypelnienia. Wypelnienie nie poprawia nosnosci stropu, a jedynie pozwala uzyskac gladka powierzchnie sufitu oraz zwieksza izolacyjnosc termiczna i akustyczna stropu. Oparcie stropów gestozebrowych na scianach nosnych wykonane jest w postaci wienca zelbetowego wylewanego razem ze stropem.


Rozróznia sie trzy rodzaje stropów monolitycznych gestozebrowych:
- stropy bez wypelnienia,
- stropy z wypelnieniem nietrwalym,
- stropy z wypelnieniem trwalym.


3 Stropy monolityczne gesto zebrowe bez wypelnienia.

Stropy te stosowane sa w piwnicach, pomieszczeniach magazynowych i w obiektach przemyslowych oraz wszedzie tam, gdzie nie zalezy nam na gladkiej powierzchni sufitu.
Ze wzgledu na male odstepy miedzy zebrami deskowanie stropu stanowia skrzynki drewniane bez dna, o dlugosci 1,00-1,20 m, ustawione na deskach zamykajacych od dolu deskowanie zebra Skrzynki zbija sie z krótkich desek odpadowych o grubosci 19-25 mm. Gdy beton osiagnie odpowiednia wytrzymalosc, strop rozdeskowuje sie, skrzynki wyjmuje sie i uzywa do deskowania stropu w innym pomieszczeniu. W celu ulatwienia rozdeskowania stropu skrzynki przed betonowaniem powinny byc posmarowane srodkiem zmniejszajacym przyczepnosc betonu do drewna (roztworem pasty mydlanej, zawiesina gliniana, zuzytym olejem maszynowym itp.). Stosuje sie równiez stropy


z zebrami zwezajacymi sie ku dolowi, wówczas skrzynki maja ksztalt trapezowy i latwo je wyjmowac.
Zebra stropów gesto zebrowych monolitycznych maja wysokosc do spodu plyty 15-20 cm, a szerokosc 8-l O cm. Jezeli planowane jest wykonanie gladkiego podwieszonego sufitu z plyt wiórkowo-cementowych, pa?dzierzowych lub pilsniowych, to ze spodu zeber nalezy wypuscic druty umozliwiajace podwiazanie podsufitki.

4 Stropy monolityczne gesto zebrowe z wypelnieniem nietrwalym

Typowym przykladem takiego stropu jest strop skrzynkowy Rózni sie on od stropu bez wypelnienia tylko tym, ze ma dolna plyte zelbetowa zbrojona siatka. która zaslania zebra od dolu. W tym rozwiazaniu jednakze nie mozna wyjac skrzynek po stwardnieniu betonu, dlatego tez niekiedy mozna spotkac sie z nazwa -strop ze skrzynkami straconymi.
Skrzynki pozostajace wewnatrz stropu skrzynkowego zabezpiecza sie preparatem grzybobójczym, aby nie byly podlozem do rozwoju grzyba domowego.

5 Stropy monolityczne gesto zebrowe z wypelnieniem trwalym.

Stropy te stanowia dosyc duza grupe czesto stosowanych stropów. Do stropów tych zaliczamy m. in.:
- strop Akermana,
- strop TK,
- strop M K-1.6 Strop Akermana

jest jednym z najdluzej stosowanych stropów gestozebrowych z wypelnieniem. Wykonuje sie go z pustaków ceramicznych wysokosci 15, 18, 20 lub 22 cm, szerokosci 30 cm i dlugosci 19,5 lub 29,5 cm Konstrukcje nosna stropu stanowia zebra zelbetowe o rozstawie osiowym 31 cm. Wspólpracuja one z plyta betonowa wylana na pustakach. Zebra opieraja sie na scianach nosnych za posrednictwem wienca. Wysokosc pustaków dobiera' sie w zaleznosci od rozpietosci i obciazenia stropu - im wieksze obciazenie i rozpietosc stropu, tym wyzsze pustaki. Strop Akermana jest stosunkowo lekki i stanowi dobre podloze pod tynk na suficie. Zebra zbrojone sa jednym pretem stalowym o srednicy wynikajacej z obliczen statycznych. Wlasciwe polozenie pretów nosnych zapewniaja strzemiona otwarte, opierajace sie na pustakach. Strzemiona wykonuje sie ze stali zbrojeniowej o srednicy 4,5-6,0 mm i rozmieszcza sie je co 33 cm. Przy rozpietosci stropu do 4,5 m i przy niewielkich obciazeniach uzytkowych strzemiona mozna dawac tylko w czesci przypodporowej na odcinku o dlugosci równej |s odleglosci miedzy podporami. Zbrojenie nosne w co drugim zebrze powinno byc odgiete przy podporze pod katem 45° i zakotwione w strefie górnej. W stropach o rozpietosci do 5,0 m mozna nie dawac plyty betonowej. Wówczas trzeba tylko zabezpieczyc górne powierzchnie pustaków 2-centymetrowa warstwa zaprawy lub betonu. Po rozstawieniu pustaków i ulozeniu zbrojenia w zebrach oraz w wiencach przystepuje sie do betonowania stropu. Beton powinien byc co najmniej klasy B 15 o konsystencji plastycznej. Srednice ziarn zwiru uzytego do mieszanki betonowej nie powinny przekraczac 20 mm. Betonuje sie jednoczesnie wience i zebra stropu, a na wierzchu pustaków uklada sie warstwe betonu o grubosci 3-4 cm.
Wience stropu Akermana zbrojone sa najczesciej 4 pretami o srednicy 10-12 mm, polaczonymi strzemionami o srednicy 3-4,5 mm rozstawionymi co 33 cm. Pustaki umieszczone przy wiencu musza miec denka (podobnie jak pustaki w stropie Fert), zapobiegajace dostawaniu sie mieszanki betonowej do ich srodka w czasie betonowania wienca. Beton ukladany w zebrach i wiencach zageszcza sie recznie. Plyte betonowa nad pustakami mozna zageszczac mechanicznie przy uzyciu wibratorów powierzchniowych. Deskowanie stropu Akermana moze byc pelne, a moze równiez skladac sie tylko z pojedynczych desek ulozonych pod zebrami i podpartych rusztowaniem, jak przy stropie plytowym.

7 Strop T K

nie jest obecnie stosowany. Z tego typu stropem mozna miec do czyniena w czasie robót remontowych lub przy przebudowie budynków. Stosowane byly dwie odmiany stropu TK (rys-: strop z lupinami D e i a z-o Charakterystyka stropu gestozebrowego TK, nami oraz strop z pustakami. Lupiny i pustaki stropu TK wykonywano z betonu zwirowego lub gruzobetonu zageszczonego na stole wibracyjnym. W tabeli 2-6 zamieszczono charakterystyke stropu TK. Deskowanie stropu TK jest podobne do deskowania stropu Aker-mana. W wypadku stosowania stropu TK z lupinami mozna bylo równiez uzyskac gladki sufit. W tym celu do zbrojenia lupin mocowano prety o srednicy 6 mm, rozstawione co 25 cm w poprzek zeber, a do nich przywiazywano siatke cietociagniona, która pokrywano tynkiem.

8 Strop MK-1

jest stropem malo znanym*^ ale zaslugujacym na upowszechnienie, zwlaszcza w budownictwie jednorodzinnym. Jest to strop monolityczny gestozebrowy, majacy wypelnienie z dyli gipsowych. Moze byc stosowany nad pomieszczeniami o wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 70%. Rozpietosc stropu wolno podpartego nie powinna przekraczac 5,70 m, a czesciowo zamocowanego - 6,60 m.

9 Strop MK-1

sklada sie gestozebrowej konstrukcji nosnej z zelbetu o rozstawie zeber 30 cm i wysokosci 24 lub 25 cm (grubosc stropu) oraz wypelnienia z jedno-kanalowych dyli gipsowych o wymiarach: szerokosc podstawy 30 cm, wysokosc 22 lub 25 cm, dlugosc do 180 cm Strop ten nie wymaga pelnego deskowania, a tylko poprzecznie opartych na stemplowaniu. Zebra stropu i górna plyte (stosowana przy dylach o wysokosci 22 cm) grubosci 2 cm betonuje sie po ustawieniu dyli i rozmieszczeniu zbrojenia w zebrach i wiencach. Dyle gipsowe stanowia wypelnienie przestrzeni miedzy zebrami, a jednoczesnie tworza sufit stropu nie wymagajacy tynkowania. Wystarczy tylko wyrównac styki dyli szpachlówka gipsowa.
Istotna wada stropu MK-1 jest koniecznosc samodzielnego wykonywania dyli gipsowych, gdyz obecnie nie sa one produkowane.

10 Stropy grzybkowe.

Charakterystyczna cecha tych stropów jest brak zeber i podciagów - plyta zelbetowa opiera sie bezposrednio na slupach rozszerzonych u góry w ksztalcie grzyba Stropy te niekiedy nazywane sa stropami glowicowymi, gdyz poszerzenie slupa stanowi jego glowice. / Stropy grzybkowe stosuje sie przy duzych obciazeniach uzytkowych (powyzej 5 kN/m2) w magazynach, budynkach przemyslowych, bibliotekach oraz w szpitalach i sanatoriach. W porównaniu ze stropami plytowo-zebrowymi stropy grzybkowe maja nastepujace zalety:
- wplywaja na zwiekszenie uzytkowej objetosci (kubatury) kondygnacji,
- wymagaja mniejszych ilosci drewna na deskowania i rusztowania,
- stwarzaja dobre warunki oswietlenia wnetrz i latwosc utrzymania czystosci.
W stropach grzybkowych stosuje sie trzy typy glowic slupów glowice bez plyty, z plyta kwadratowa i z plyta zalamana. Slupy rozmieszcza sie w taki sposób, aby tworzyly siatke kwadratów lub prostokatów, których dlugosci boków róznia sie mniej niz o 20%. Takie rozstawienie slupów pozwala na wykonanie plyty krzyzowo zbrojonej. Slupy moga byc rozmieszczone w odleglosciach 4,0-6,0 m. Ich przekrój jest zwykle kwadratowy lub okragly. Plyta stropowa powinna miec grubosc co najmniej 15 cm. Zewnetrzne krawedzie plyty stropu grzybkowego opiera sie na scianach nosnych lub na ryglach w budynkach szkieletowych. Deskowanie stropów grzybkowych sklada sie z deskowania plyty stropowej, glowic i slupów. przedstawiono fragment deskowania stropu o glowicy z plyta zalamana. Deskowanie glowicy sklada sie z czterech tarcz usztywnionych zeberkami. Ze wzgledu na znaczna grubosc plyty stropowej deskowanie powinno byc oparte na dwóch podluznicach (rygach) przybitych po obu stronach stempla. Na podluznice nalezy stosowac deski o grubosci co najmniej 32 mm i szerokosci 15 cm. Wskazane jest dodatkowe podparcie podluznie klinami opartymi na kawalkach desek przybitych do stempli. Na podluznicach ustawia sie na rab poprzecznice z desek o przekroju 4,0 x 12,0 cm rozstawionych co 50 cm. Poprzecznice usztywnia sie deskami przybitymi do czola stempli i do kazdej poprzecznicy. Dwie przeciwlegle tarcze deskowania glowicy opieraja sie na skosnie przycietych poprze-cznicach, a dwie pozostale na wymianach opartych na podluznicach. Pomost deskowania plyty ukladany na poprzecznicach powinien byc wykonany z desek o grubosci 25 mm. Stemple rozstawia sie w odleglosciach 1,4-1,8 m.

Prace i materiały o pododbnej tematyce
  1. 3ds - Cieniowanie Anistropy
  2. 3ds - Mapa Anistropy
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie