wypracowanie z historii na temat:

Wymień najważniejsze osiągnięcia cywilizacyjne Arabów. Wskaż pośród nich te, które zostały przyjęte przez Ara

Wyślij / drukuj

Rozwój cywilizacji arabskiej ma ścisły związek z podbojami Arabów i powstaniem na podbitych terenach Imperium arabskiego. Mocarstwo arabskie zostało stworzone na terenach gdzie była wysoko rozwinięta Kultura oraz bogate tradycje cywilizacyjne np. Egipt, Mezopotamia, część Europy, Afryka Północna. Arabowie nie niszczyli dorobku podbitych krajów, lecz go przejmowali i wzbogacali swoimi osiągnięciami. Dorobek innych kultur potrafili wykorzystać dla własnych potrzeb. Wchłaniając osiągnięcia różnych narodów Arabowie potrafili je upowszechniać, i stali się tym samym pośrednikami między różnymi cywilizacjami, niekiedy bardzo od siebie odległymi. Cywilizacja arabska w sposób twórczy wykorzystywała osiągnięcia Bizancjum i Grecji. Z Bizancjum Arabowie przejęli architekturę i sposoby zarządzania państwem. Zdobycze Greków dawały Arabom wiedzę i możliwość rozwoju nauki. Architektura arabska to przede wszystkim Budownictwo sakralne, gdzie widać duże wpływy kultury bizantyjskiej. Budowano świątynie zwane meczetami, o charakterystycznych wieżyczkach zwanych minaretami. Sztuka islamu charakteryzuje się bogatą ornamentyką, a funkcją dominująca tej sztuki, jest jej dekoracyjność. Znane Zabytki tamtego okresu to Meczet Omara w Damaszku, Meczet Omaijadów w Kordobie. Fascynacja kulturą grecką zapoczątkowała rozwój językoznawstwa, oraz twórczości literackiej. Arabowie tłumaczyli wiele dzieł antycznych na Język arabski, dzięki czemu powstały one do dziś. Dzięki tym tłumaczeniom Europa poznała m.in. dzieła Arystotelesa, Platona. Interesowała ich grecka Filozofia, Medycyna, Matematyka i astronomia. Przełożyli dzieło Klaudiusza Ptolemeusza [[„Almagest
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie