Wyślij / drukuj

Cząsteczkowa budowa ciała:
1.Karzde Ciało stałe,ciekłe i gazowe składa się z drobnych zwanych cząsteczkami.
2.cząsteczka zbudowana jest z:
cząsteczki,atomu,atom dzielimy na 3 części proton,elektron,neutron (obojętny)
3.Inaczej można powiedzieć że Atom zbudowany jest z Jądra i krążącemu wokół niego elektrona.
Cząsteczki:tworzą stałą regularną konstrukcję. Cząsteczki są bardzo małe nie widoczne gołym okiem.
4.Rozmiary cząsteczek wyrównują jednostce dł.zwanej Nanaometrem
Budowa cząsteczkowa ciał stałych:
1.bud.kryształów: kryształy tworzą bryłki,
ich ścianki są gładkie,bryłki łączy się ze sobą czyli są blisko siebie,zbudow.są z cząsteczek.
2.bud.cząst.ciał stałych: Cząsteczki są bardzo blisko siebie,nie ma między nimi przerwy,cząst.ciał stałych drgają,trudno zmienić ich kształt i objętość.
Budowa cząsteczkowa ciał gazowych:
1.Cząsteczki w ciałach gazowych:
-są oddalone od siebie
-między nimi jest dużo pustego miejsca
-bardzo słabo na siebie oddziałowywują
-są w ciągłym chaotycznym ruchu
-prędkość cząsteczek zależy od temp., im wyższa temp.tym większa prędkość
-łatwo zmienić ich kształt
Zjawisko dyfuzji
Dyfuzja-bezpomocne Mieszanie się cząsteczek subst.
Przykłady:
-woda z atramentem,dezodorant z powietrzem.
Prace i materiały o pododbnej tematyce
  1. Układ SI jednostek i budowa atomu
  2. Elektryzowanie sie ciał
  3. Własności cieczy i ciał stałych
  4. Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi Mohra Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą wagi hydrostatycznej
  5. Budowa psychologiczna postaci w
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie