Wyślij / drukuj
Gatunek literatury moralistycznej o charakterze narracyjnym, w którym przedstawione postacie i zdarzenia służą wyrażeniu uniwersalnych = ponadczasowych prawd. Świat przedstawiony służy wyrażeniu głębszej prawdy moralnej-filozoficznej lub religijnej. Stąd przypowieść posiada znaczenie alegoryczne lub symboliczne

Przypowieść o Hiobie
W ST, w Księdze Rodzaju znajdujemy przypowieść o Hiobie, prawdopodobnie postaci historycznej, o której wspomina prorok Ezehiel nazywając go "mężem sprawiedliwym". Dramat Hioba ma charakter osobisty, doświadczany przez Boga, który wpierw odebrał mu 10 dzieci, ogromny majątek, a na koniec zesłał trąd, walczy godnie z przeciwnościami losu. Dla jego przyjaciół istnieje oczywista zależność pomiędzy winą a kara. Według nich Hiob musiał ciężko zgrzeszyć, bo tylko grzeszników Bóg tak srodze doświadcza Żona również nie rozumie pełnej pokory postawy męża. Zachęca go, aby złorzeczył Bogu, na co Hiob odpowiada: "azali tylko dobre przyjmować będziemy od Boga, a złego przyjmować nie będziemy?". W innym miejscu oświadcza, że Pan ma prawo zarówno dawać, jak i odbierać, bo wszystko od niego pochodzi. Jak z tego widać, w swoim cierpieniu Hiob jest osamotniony. On wie, że jest niewinny: "sumienie mam czyste". Tym większy jest zatem jego dramat. Cierpi godnie, domaga się tylko rozmowy z Bogiem, bo chce mieć prawo do obrony. Jahwe z Wichru przyjmuje propozycję Hioba. Jawi się mu w całym majestacie swej potęgi i mocy. Przytłoczy jednak Hioba tysiącem pytań, na które człowiek nie znajduje odpowiedzi. Ze słów Stwórcy Hiob jednak zrozumie, że cierpienie jest próbą wiary i tajemnicą, ukorzy się więc: "żałuję i pokutuje w prochu i popiele". Uległość i wierność Hioba zostanie jednak wynagrodzona, Bóg odwróci nieszczęścia. W kulturze europejskiej Hiob jest archetypem człowieka ciężko doświadczonego przez los, cierpiącego niewinnie. Od imienia postaci powstało określe"ie "hiobowy" - pełen bólu i cierpienia.; rozpaczliwy, przerażający, okropny, a wyrażenie "Hiobowa wieść" to wiadomość o nieszczęściu, straszliwym wypadku.

Przypowieść o Sodomie i Gomorze
Jest religijnym wytłumaczeniem faktu zagłady miast leżących w okolicach Jordanu, która nastąpiła wskutek kataklizmu. Archeologia potwierdza fakt zamieszkania okolic Morza Martwego. Opis biblijny widzi w tej zagładzie karę Bożą za zepsucie obyczajów. W znaczeniu alegorycznym wyrażenie "sodoma i gomora" oznacza wielkie zamieszanie, rozgardiasz, awanturę, także niemoralne postępowanie, rozpustę.

Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie