Wyślij / drukuj

1. Zmuszenie Wokulskiego przez ojca do pracy u Hopfera.
2. Kontynuacja nauki i skończenie szkoły Przygotowawczej. Dostanie się do szkoły Głównej.
a) Zetknięcie się ze studentami akademii medycznej.
b) Przerwanie nauki w szkole Głównej.
3.Udział w powstaniu styczniowym.
a) Zesłanie na Syberię.
5. Zetknięcie się z wybitnymi uczonymi (Czerski, Czekanowski, Dybowski)
6. Uznanie wynalazków Wokulskiego w petersburskich towarzystwach naukowych. 7. Powrót do kraju.
a) Wokulski w pamięci ludzi jako subiekt.
b) Otrzymanie pracy w sklepie Minclowej dzięki Rześkiemu.
8. Ożenek z bogatą kupcową Minclową i spędzenie z nią czterech lat.
a) Śmierć Minclowej i pozostawienie spadku (sklepu i 30 tys. Rubli)
9. Przebywanie za granicą i bogacenie się na handlu bronią podczas wojny Tureckiej.
10. Powrót z zagranicy- niespodzianka dla Rześkiego i tęsknota za krajem.
a) wspominki i opowieści o zdobytym majątku.
b) Dopytywanie się o Izabelę
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie