wypracowanie z języka Polskiego na temat:

Teatr Grecki

Wyślij / drukuj

Tragedia- Gatunek dramatyczny powstały w starożytnej Grecji, obejmujący utwory, którym ośrodkiem i motorem akcji jest nieprzezwyciężony Konflikt między dążeniami wybitnej jednostki a siłami wyższymi, "tragizm". Mówiąc potocznie są uwikłani w Konflikt tragiczny, a ich Czas, działanie są uzależnione od siły wyższej, fatum. Fatum- los, Przeznaczenie, nieubłagana konieczność, Siła wyznaczająca Bieg zdarzeń, fatalność nieszczęście. Katarzis- w języku dosłownym oczyszczenie. Katarzis to wstrząs uczuciowy, który polega na tym, że widz przeżywa "litość i trwogę". Jeśli jesteśmy widzami litość wzbudza nieszczęście człowieka niewinnego, natomiast trwogę nieszczęście człowieka, który jest do nas podobny.

Geneza tragedii- Dramat wywodzi się od świąt Dionizosa (boga wieczności, urodzaju i beztroski). Teatr dzielimy na Małe Dionizje (dały Początek komedii) odprawiane na wsiach jesienią i Wielkie Dionizje (dały Początek tragedii) odprawiane w miastach. Pierwszego aktora wprowadził do teatru Koryfeusz, II- Ajschylos, III- Sofokles.

Budowa tragedii- Prologos- wygłaszanie Zapowiedzi teatru, Parodos- wejście chóru na scenę. Epoisodion- I Dialog i Monolog aktorów. Stasimon- Komentarz chóru. Exodos- zakończenie przedstawienia pieśnią chóru.

Zasada tragedii greckiej- Zasada III jedności: miejsca, czasu i akcji, Zasada decorum- (wymóg odpowiedniości stylu do gatunku.), Zasada nieprzedstawiania na scenie scen krwawych, Zasada niezmienności Cech charakteru postaci.

Cechy charakterystyczne tragedii antycznej - obecność chóru, Konflikt dwóch praw: boskiego, ludzkiego, bohaterowie świadomie dążą do zguby, problem Fatum, losy i przeznaczenia, brak scen zbiorowych, Liczba aktorów nie przekracza 3.

Tragizm- sytuacja w której Bohater musi dokonać wyboru między dwoma równorzędnymi racjami. Każda Decyzja, którą podejmie będzie miała negatywne skutki.

Słynni tragicy - I Aktor Tespis, II Aktor Ajschylos, III Aktor Sofokles, Eurypides- reformator teatru, realista Sceptyk ukazujący ludzką naturę i okrucieństwo świata.

Najsłynniejszy lirycy greccy - Tyrtajos- twórca poezji tyrtajskiej- oznacza poezję czynu zagrzewającą do walki, opiewającą bohaterstwo tych którzy potrafią oddać, życie dla swojego kraju.

Symonides- łzy symonidesowe- Utwór, który potrafił wzbudzić żal i wzruszenie słuchaczy. Safona, Anakreont- Anakreontyk- Utwór literacki o tematyce biesiadnej lub miłosnej przykładami mogą być utwory np. "słodki bój" ; "Igraszki" ; "Piosenka".

Rola chóru- wyraża Głos opinii publicznej, informuje o wydarzeniach poprzedzających akcję w dramacie. Przestrzega bohaterów o niebezpieczeństwie, pomaga rozwiązać trudne problemy, ma wpływ na podwyższenie lub obniżenie napięcia dramatycznego.

Prace i materiały o pododbnej tematyce
  1. Referat o teatrze greckim, teatr antyczny (teatr starożytny)
  2. Teatr antyczny
  3. Dramat i teatr antyczny.
  4. Dramat i teatr antyczny
  5. Rozwój teatru greckiego. Wybitni dramatopisarze.
  6. Inne prace na ten sam temat:
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie