wypracowanie z języka Polskiego na temat:

Wizerunki Maryjne w liryce średniowiecznej. Omów temat dokonując analizy i interpretacji ‘Bogurodzicy" i "Lamen

Wyślij / drukuj

Ĺąredniowiecze to Epoka, w której Religia i Wiara odgrywają ogromną rolą, a dominującą filozofią jest teocentryzm. Pogląd ten uznaje Boga (religią) za najwyższą Wartość i czyni Go ośrodkiem dążeń człowieka i społeczeństwa. Właśnie w tej epoce rozwija się Kult Maryi i powstają Zabytki polskie poezji religijnej, takie jak :"Bogurodzica" oraz "Lament świątokrzyski". Wizerunek Matki Boskiej jest przedstawiony na dwa sposoby. "Bogurodzica" jest najstarszym dziełem polskiej liryki i pierwszym hymnem narodowym. Utwór jest wierszem zdaniowo-rymowym zawierającym liczne archaizmy. Autorstwo dwóch pierwszych zwrotek, pochodzących z XIII w., przypisuje się św. Wojciechowi. Z biegiem lat dopisywano kolejne strofy, a całości została spisana w XV w. "Bogurodzica" posiada tekst niezwykle kunsztowny, ale oszczędny w środkach wyrazu artystycznego. Utwór jest zwrotem modlitewnym w imieniu wspólnoty religijnej, stąd też używanie w tekście pierwszej osoby Liczby mnogiej. W pierwszej strofie zawarta jest prośba do Matki Boskiej o pośredniczenie pomiądzy ludźmi a Chrystusem. W drugiej Podmiot zbiorczy zwraca się Wprost do Chrystusa. Modlący liczą na to ,że ich prośby o " zbożny pobyt" i "rajski przebyt" zostaną wysłuchane ze wzglądu na osobą Jana Chrzciciela, wspomnianego w pierwszym wersie drugiej strofy. Dobór adresatów modlitwy w "Bogurodzicy" nie jest przypadkowy. Kultura średniowieczna doskonale zna Obraz "deesis" (prośba, błaganie), w Centrum którego znajduje się Chrystus, a otaczają go Matka Boska i Jan Chrzciciel. Z tekstem "Bogurodzicy" można zestawią inny wybitny Utwór średniowieczny, tzw. " Lament świątokrzyski" ( "
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie