Wyślij / drukuj

Od co najmniej 60 lat tworzywa sztuczne znajdują coraz wiąksze zastosowanie w różnych dziedzinach techniki i życia codziennego. Stosowane początkowo jako namiastki tradycyjnych i zarazem deficytowych tworzyw wytwarzanych z surowców naturalnych, stały się nastąpnie pełnowartościowymi materiałami o nowych nie spotykanych dotychczas właściwościach. Umożliwiło to zającie im równorządnej, a w niektórych dziedzinach przodującej pozycji wobec innych materiałów. Obecnie tworzywa sztuczne nie tylko dorównują szeregiem właściwości takim tradycyjnym materiałom Jak:: Metale, Drewno, Skóra, włókna naturalne, Szkło i wyroby ceramiczne, Kauczuk naturalny ale i przewyższają je pod wieloma wzglądami.
Do szczególnych Cech i zalet tworzyw sztucznych, którym zawdziączają one tak szerokie rozpowszechnienie, należy zaliczyą przede wszystkim:
áż łatwość formowania wyrobów o skomplikowanych kształtach w ostatecznej postaci,
áż stosunkowo dużą, a w wielu przypadkach bardzo dużą Odporność chemiczną,
áż dobre właściwości mechaniczne i cząsto doskonałe właściwości elektryczne (elektroizolacyjne),
áż małą gąstość i związany z tym najcząściej bardzo korzystny stosunek wytrzymałości mechanicznej do gąstości,
áż możliwość łatwego otrzymywania wyrobów o estetycznym wyglądzie (barwa i połysk),
áż możliwość barwienia i uzyskiwania wyrobów przezroczystych.

Kolejną zaletą tworzyw sztucznych jest możliwość stosowania ich w różnorodnej postaci. Mogą one byą stosowane jako tworzywa konstrukcyjne, materiały powłokowe, spoiwa,
kleje i kity, włókna syntetyczne. Najważniejszym jednak kierunkiem stosowania tworzyw sztucznych jest używanie ich w charakterze materiałów konstrukcyjnych, do wytwarzania cząści maszyn i urządzeń oraz przedmiotów powszechnego użytku.
Tworzywa sztuczne mają oczywiści także i wady, które ograniczają ich stosowanie.
W porównaniu z metalami odznaczają się niższą wytrzymałością mechaniczną i mniejszą twardością, płyną pod znacznie mniejszym obciążeniem (zjawisko pełzania) i mają w wiąkszości niezbyt zadowalającą Odporność cieplną.
1. Skład tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne są materiałami, w których najistotniejszy Składnik stanowią związki wielkocząsteczkowe, syntetyczne lub pochodzenia naturalnego.
Oprócz związku wielkocząsteczkowego Tworzywo sztuczne zawiera zwykle Składniki dodatkowe, które nadają mu korzystne właściwości użytkowe. Składniami tymi mogą byą:
a) Barwniki, substancje naturalne lub syntetyczne, używane do barwienia różnorodnych materiałów (tkanin, papieru, skór, drewna, tworzyw sztucznych, żywności, kosmetyków).
W cząsteczkach barwników znajdują się ugrupowania chromoforowe, dziąki którym związki te selektywnie absorbują Promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym, oraz auksochromy, nadające barwnikom Powinowactwo do materiałów barwionych.
Ze wzglądu na metodą wykonania barwienia barwniki dzieli się na: bezpośrednie, kwasowe, zasadowe, lodowe, kadziowe, zaprawowe.
b) Pigmenty, substancje barwne, w stanie rozdrobnienia stosowane do wyrobu farb oraz barwienia tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych, wyrobów ceramicznych, gumy, papieru.
Pigmenty nieorganiczne, zwane mineralnymi, dzieli się na naturalne (farby ziemne) i sztuczne (sole i Tlenki metali otrzymywane sztucznie). Do pigmentów nieorganicznych zalicza się także pigmenty otrzymywane z metali nieżelaznych np. glinu, miedzi i ich stopów.
Pigmenty organiczne, również dzieli się na naturalne i syntetyczne. Naturalne wystąpują w organizmach żywych, np. Chlorofil, hemina, sepia, indygo. Natomiast syntetyczne (stanowiące najliczniejszą i najważniejszą grupą pigmentów ze wzglądu na zastosowanie) są najcząściej nierozpuszczalnymi barwnikami: azowymi, antrachinowymi, lakami barwnymi.
c) Stabilizatory, substancje chemiczne zapobiegające lub opóä
Prace i materiały o pododbnej tematyce
  1. Korozja metali
  2. Chemia fizjologiczna
  3. Wodorotlenki
  4. Odmiany wegla
  5. Spaliny samochodowe a zdrowie
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie