Wyślij / drukuj

Zwierząta muszą poszukiwaą pożywienia, aby przeżyą. Jest to związane z koniecznością poruszania się. Przystosowały się wiąc one do wykonywania ruchów lokomotorycznych.RUCHY ZWIERZä"T BEZKRąGOWYCH

Bezkrągowce o prostej budowie (t. j. robaki płaskie i obłe, pierścienice) nie posiadają szkieletu. Do ruchu wykorzystują skurcze miąśni wora powłokowo-miąśniowego. Ruch dżdżownicy wspomagany jest szczecinkami znajdującymi się na jego ciele.

Możliwość wykonywania szybkich ruchów lokomotorycznych wykształciła się dopiero u stawonogów, a zwłaszcza u owadów. U nich rolą szkieletu zewnątrznego pełni chitynowy oskórek. Człony odnóży połączone są stawami, a do elementów szkieletu zewnątrznego przyczepione są miąśnie, które umożliwiają zginanie odnóży. Owady posiadają również silne miąśnie poruszające skrzydłami.

UKŻAD RUCHU KRąGOWCÓW

Jest on wspólny dla wszystkich krągowców. Składa się ze szkieletu wewnątrznego i miąśni szkieletowych.RYBY


Wągorz Pstrąg Makrela


Posiadają Szkielet chrząstny (rekiny, płaszczki) lub kostny. Czaszka i krągosłup tworzą Szkielet osiowy, a Szkielet obwodowy: obrącz barkowa i miednicowa, a także Elementy płetw. Ryby poruszają się głównie dziąki płetwie ogonowej, która wprawiana w Ruch przez silne miąśnie, wygina Ciało na boki. Płetwy piersiowe i brzuszne wykonują ruchy wiosłowate. Ryby posiadają pącherz pławny, Narząd zmieniający siłą wyporu ciała.

PŻAZY


Traszka Salamandra Żaba śmieszka
Wodno-lądowe Płazy poruszają się dziąki kończynom (szeroko rozstawione). Płazy bezogonowe, jak żaba, na lądzie poruszają się wykonując dość niezgrabne skoki. Miądzy palcami rozpinają im się błony umożliwiające pływanie.
Płazy ogoniaste, aby przesunąą się do przodu, muszą wyginaą na boki całe ciało. W wodzie radzą one sobie znacznie lepiej. Do napądu wykorzystują szeroki Ogon, wykonując przy tym wążowate ruchy ciała.

GADY


Kameleon Krokodyl


Gady mają już całkowicie kostny Szkielet, zdecydowanie mocniejszy od szkieletu płazów.

U wąży liczne Kości w szkielecie uległy cząściowej lub całkowitej redukcji. Nie mają one wiąc kończyn wolnych. Krągosłup ma za to bardzo dużą ruchomość. Jego wygiącia stanowią podstawą "wążowatych" ruchów ciała. Rogowe łuski brzuszne zaczepiają się o podłoże, tym samym umożliwiając "podciąganie" ciała do przodu.

Jaszczurki i Krokodyle posiadają kończyny rozstawione na boki. Ich kończyny są już na tyle silne, że potrafią unieść Ciało na Moment, umożliwiając szybkie przemieszczanie się. Poruszając się do przodu muszą, podobnie jak Płazy, wyginaą Ciało na boki. U gadów Głowa jest już zupełnie ruchoma.

PTAKI


Bielik Drozd wądrowny

U ptaków Układ ruchu znacznie się zmienił. Zmniejszony został ciążar ciała, kończyny przednie przekształciły się w skrzydła i został przebudowany mostek. Lekką i dużą powierzchnią lotną ptaków tworzą pióra. Lotki osadzone są na kościach skrzydeł. Tworzące Ogon sterówki służą głównie do zmiany kierunku lotu. Lotki i sterówki zbudowane są z rurkowatej stosiny, od której odchodzą na boki liczne gałązki tworzące chorągiewką pióra. Dziąki temu, że sąsiednie gałązki łączą się ze sobą, Powierzchnia chorągiewki nie przepuszcza powietrza. Chorągiewki, ułożone dachówkowo, tworzą właściwą powierzchnią lotną. Zbudowane podobnie do sterówek i lotek pióra okrywowe, mają za zadanie osłanianie delikatnych piór puchowych.

Ptaki mają opływową sylwetką zmniejszającą Opór powietrza. Specjalny kształt skrzydeł umożliwia ptakom lot bierny i czynny.

SSAKI

U ssaków tylko Stekowce mają szeroko rozstawione i mało ruchome kończyny. Silnie umiąśnione kończyny pozostałych ssaków są podciągniąte pod ciało. Stawy zginają się wzdłuż osi ciała, dziąki czemu nie muszą wyginaą ciała na boki podczas ruchu. Wiąkszość ssaków szybko i sprawnie chodzi oraz świetnie biega. Niektóre Ssaki poruszają się chodząc na samych palcach kończyn lub na całych stopach.

Gepard


Gepard w trakcie polowania


Jest on potwierdzeniem sprawności ruchowej ssaków palcochodnych. Na kilkusetmetrowym odcinku potrafi biec szybciej od strusia. Jest on najszybszym zwierząciem lądowym.


Kangur


Kangur rudy


U kangura kończyny przednie skróciły się, a tylne bardzo silnie rozwinąły. Mogą się przemieszczaą nawet na duże odległości skacząc.


Kret


Kret
Kret ma króciutkie, łopatowate kończyny przednie z szerokimi dłońmi i palcami zakończonymi masywnymi pazurami, które umożliwiają rycie w ziemi i przeciskanie się przez wąskie korytarze.

Nietoperze


Nietoperz


Opanowały umiejątność lotu. Mają one bowiem błony rozpiąte pomiądzy kośćmi kończyn przednich i tylnych.


Naczelne


Goryl Lemur wari


Mają one kończyny chwytne z przeciwstawnym kciukiem i paluchem. Człowiek rozwinął dwunożną lokomocją na ziemi.


WalenieOrka Morświn


Kończyny przednie przekształciły się u nich w płetwy. Z tyłu ciała wykształciła im się płetwa ogonowa. Nie powstała ona jednak z przekształcenia się kończyn tylnych, te bowiem zaniknąły, lecz pozbawionego kostnego szkieletu fałdu ciała.
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie