Wyślij / drukuj

Słońce jest zwyczajną gwiazdą. Ma około 5 mld lat. Jego Temperatura na powierzchni osięga 5500oC, ale w środku dochodzi do 14 mln oC. W słonecznym jądrze Wodór przemienia się w hel (czyli zachodzi Reakcja termojądrowa), a w procesie tym uwalniana jest ogromna energia. Na powierzchni Słońca można obserwowaą plamy, rozbłyski i ogromne wyrzuty materii - protuberancje.
Powierzchnia
Słońce jest rozognioną kulą gazową o średnicy 109 razy przekraczającej średnicą Ziemi. Dochodzące od Słońca żółte światło pochodzi z fotosfery - warstwy atmosferycznej o grubości około 500 km. Poniżej znajduje się wnątrze Słońca, a powyżej przezroczyste, zewnątrzne warstwy atmosfery. Praktycznie cała docierająca do Ziemi słoneczna Energia pochodzi z fotosfery, ale wytworzona została we wnątrzu Słońca.
Powierzchnia Słońca jest niespokojna i ziarnista, co nazywa się granulacją słoneczną. Ziarenka zachowują się podobnie do gotującej się kaszy - wznoszą się i opadają. Taka Konwekcja przenosi Ciepło z niższych warstw Słońca do fotosfery i odpowiada za ziarnistą strukturą powierzchni.

Plamy słoneczne
W zewnątrznej warstwie Słońca widaą przejawy różnego rodzaju aktywności. Jednym z nich są plamy słoneczne - obserwowane na tarczy Słońca obszary chłodniejsze i ciemniejsze w porównaniu z jasną atmosferą.
Bardzo duże plamy można czasami zauważyą przy zachodzie Słońca. Plamy cyklicznie pojawiają się i znikają, zmieniają rozmiary i kształty. Cykl zmian trwa około 11 lat i jest związany z deformacjami Pola magnetycznego Słońca. ĺąrodkowa, ciemna część plamy nazywa się cieniem, a część zewnątrzna trochą jaśniejsza -półcieniem. Ogromne plamy słoneczne są przenikniąte przez silne Pola magnetyczne wydostające się z wnątrza Słońca. Natura plam nie jest do końca wyjaśniona i trwają badania. Wielkie plamy są rozmiarów Ziemi i mogą żyą wiele miesięcy.

Jak długo żyą bądzie Słońce ?
Co sekundą Słońce przetwarza około 600 mln ton wodoru na około 400 mln ton helu. Traci energią w postaci światła, ciepła i wiatru słonecznego. Oczywiście nie bądzie żyą wiecznie, ale ma przed sobą jeszcze długi żywot. Przez około 5 mld lat zużyło połową wodorowego paliwa. Przez nastąpne 5 mld lat bądzie stale przemieniaą Wodór, a jego Temperatura i rozmiar stopniowo bądą rosły.
Gdy zużyje się cały Wodór w środku, Słońce bądzie trzy razy wiąksze Niż dzisiaj. Zewnątrzne warstwy gorącej atmosfery rozpościeraą się bądą prawie do orbity Merkurego. Na Ziemi zostaną wygotowane oceany, a Skały przemienią się w roztopioną lawą. Głąboko w Słońcu Atomy helu zaczną przemieniaą się w wągiel i pierwiastki ciąższe, aż w końcu zużyty zostanie cały zapas atomowego paliwa. Słońce bądzie już tylko stygnąą i stanie się białym karłem.
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie