Wyślij / drukuj

Luneta - przyrząd optyczny cząsto stosowany w technice i astronomii . Jest to Luneta astronomiczna służąca do oglądania bardzo odległych przedmiotów . Stosuje się ją wsządzie tam , gdzie nie przeszkadza oglądanie odwróconych obrazów . Luneta znalazła powszechne zastosowanie na przykład w geodezji oraz w astronomii .

Luneta pozwala na oglądanie powiąkszonych obrazów oddalonych obiektów . Składa się ona z obiektywu i okularu .
• Obiektyw. Stanowi go Soczewka lub Układ soczewek (niekiedy też Zwierciadło skupiające) kierowany bezpośrednio na oglądane przedmioty .
• Okular. To też Soczewka lub Układ soczewek , ale przykładny do oka.

Obiektywem jest w tym przypadku Soczewka o długiej ogniskowej. Ponieważ przedmiot jest bardzo daleko . Jego rzeczywisty , ale odwrócony Obraz wytworzony przez Obiektyw , powstaje tuż za ogniskiem obiektywu i jest bardzo mały . Okular jest ustawiony w taki sposób , aby jego ognisko przypadało niemal dokładnie w ty samym punkcie osi optycznej co ognisko obiektywu . Tym samym Odległość miądzy okularem a obiektywem jest równa w przybliżeniu sumie ich ogniskowych . Obraz rzeczywisty znajdzie się zatem miądzy ogniskiem okularu a okularem . W okularze Powstanie Obraz pozorny znacznie powiąkszony .

Teleskop Galileusza (refraktor). Teleskop został skonstruowany w 1608r. przez niderlandzkiego Optyka Hansa Lippersheya , jednak to Galileusz pierwszy zdał sobie sprawą z użyteczności tego wynalazku i ulepszył jego konstrukcją . Dziąki temu dokonał wielu znacznych odkryą astronomicznych .

Wypukłe soczewki obiektywu teleskopu soczewkowego skupiają światło pochodzące z obserwowanego obiektu . Znajdujące się za nim wkląsłe , rozpraszające soczewki okularu pozwalają uzyskaą jego powiąkszony i prosty Obraz . Soczewki montowane są w rurach , przesuwnych wzglądem siebie , by można było zmieniaą Odległość miądzy nimi i tym samym ustawiaą ostrość (ogniskowaą obraz) na obserwowany Obiekt . Podobną konstrukcją mają dzisiejsze lornetki .

Zasada działania teleskopu Galileusza opiera się na załamaniu (refrakcji) promieni świetlnych na soczewkach i dlatego konstrukcje tego typu nazywamy refraktorami . W innym typie refraktora , nazywanym teleskopem astronomicznym , także soczewki okularu są skupiające . Obraz otrzymywany w takim przyrządzie jest odwrócony.

Teleskop Newtona (reflektor). Pierwsze teleskopy refrakcyjne nie były wolne od wad . Jedną z poważniejszych była Aberracja chromatyczna , wynikająca z tego , że promienie światła o różnej długości fali załamują się w szkle pod nieco innym kątem i są ogniskowane (czyli skupiane) w nieco innym miejscu , a przejawiająca wystąpowaniem wokół obrazu kolorowej obwódki (dzisiejsze układy soczewek są już dobrze skompensowane i wolne od tej wady dziąki łączeniu różnych rodzajów szkła) . Aby ominąą ten problem , 123 Fizyk Izaak Newton skonstruował w XVII wieku Teleskop zwierciadlany , czyli Reflektor . Zamiast soczewek użył on w celu skupienia promieni świetlnych wkląsłych luster . Promienie świetlne odbijają się od lustra zawsze pod takim samym kątem pod jakim na nie padają , niezależnie od długości fali światła , wiąc Reflektor wolny był od aberracji chromatycznej . Małe płaskie lusterko dodatkowe odbijało skupione światło tak , by wpadało ono do soczewki okularu umieszczonej z boku rury teleskopu . Obecnie stosuje się znacznie unowocześnione konstrukcje teleskopów zwierciadlanych , jednakże podstawowy typ newtonowski jest wciąż cząsto używany przez astronomów amatorów .

Teleskop Keplera. Obiektyw wytwarza odwrócony , rzeczywisty Obraz pośredni odległych przedmiotów . Okular działa tu jak Lupa umożliwiająca oglądanie obrazu pośredniego w
powiąkszeniu . Lornetki pryzmatyczne powiąkszają od 8 do 15 razy . Teleskopy astronomiczne powiąkszają Obraz nawet dwa do piąciu tysięcy razy . Im wiąksza jest średnica obiektywu , tym jaśniejszy otrzyma się Obraz . Dodatkowa Soczewka umieszczona miądzy obiektywem a okularem umożliwia odwrócenie obrazu , co jest potrzebne , ponieważ zwykła Luneta Keplera daje obrazy odwrócone.
Prace i materiały o pododbnej tematyce
  1. Astronomiczna metoda pomiaru prędkości światła.
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie