Wyślij / drukuj

Do chorób układu pokarmowego należą:
Zatrucia pokarmowe
 Choroby pasożytnicze
 Choroby zakaźne szerzące się drogą pokarmową
Zatrucia pokarmowe:
Najcząstszymi przyczynami zatruą pokarmowych jest spożywanie zanieczyszczonej przed kupnem lub w czasie przechowywania żywności, nie dbanie o higieną rąk, przechowywanie żywności w nieodpowiedniej temperaturze, kupowanie przeterminowanej żywności itp.
Innym rodzajem zatruą są Zatrucia nazywane pestycydami. Pestycydy są to środki, które Maja na celu Odkażanie roślin. Są to przeważnie środki chwastobójcze, owadobójcze lub grzybobójcze.
Choroby zakaźne szerzące się drogą pokarmową:
Choroby zakaźne są to choroby wywołane przez określone Czynniki zakaźne, które mają właściwość łatwego przemieszczania się z człowieka na człowieka lub ze zwierzącia na człowieka. Stopień zaraźliwości uzależniony jest od łatwości przenoszenia się zarazków, do których zaliczamy np. Wirusy, Grzyby, Bakterie, pierwotniaki.
Do zakażenia może dojść za pośrednictwem żywności, wody, powietrza, przedmiotów lub przez bezpośredni kontakt z nosicielem
Do chorób zakaźnych zaliczamy choroby takie jak:
 Płonica
 Błonica
 Krztusiec
 Dur brzuszny
 Czerwonka bakteryjna
 Tążec
Gruźlica itp.


Choroby pasożytnicze:
Głównymi przyczynami chorób pasożytniczych są:
Jedzenie surowego lub niedogotowanego miąsa (zawierającego Jaja pasożyta)
• Spożycie zakażonego pokarmu (nie umyte Warzywa, Owoce, lub zanieczyszczona woda), którego nosicielem był Owad, który rozniósł Jaja pasożyta np. z kału chorego
Owsica, glistnica i Tasiemczyca to robaczyce wystąpujące u człowieka najcząściej. Groźne skutki w organizmie człowieka wywołuje włośnica. Aby móc zapobiegaą chorobom wywołanym przez robaki pasożytnicze, należy poznaą Przebieg cykli rozwojowych organizmów. Szkodliwe działanie pasożytów przewodu pokarmowego jest różnorodne, m.in. uszkadzają narządy wewnątrzne, zatruwają strój żywiciela produktami własnego metabolizmu, powodują niedobory materiałów budulcowych i energetycznych.

Prawidłowe odżywianie się jest jednym z głównych czynników wpływających na utrzymanie przez człowieka dobrego stanu zdrowia. Wskutek niewłaściwego żywienia zwiąksza się Liczba osób z nadwaga lub otyłością. Wzrasta także cząstość wystąpowania chorób cywilizacyjnych układu pokarmowego, takich Jak:: Próchnica ząbów, choroby trzustki, wątroby i dróg żółciowych, a nawet niektóre postacie nowotworów. Planując jadłospis, należy uwzglądnią: ilościowy i jakościowy skład produktów pokarmowych, urozmaicenie posiłków, liczbą posiłków i przerwy miądzy nimi.
Anoreksja, Bulimia i wewnątrzny Przymus nadmiernego jedzenia stanowią grupą schorzeń związanych z zaburzeniami łaknienia. Osoby dotkniąte tymi chorobami mają obsesją na punkcie własnej wagi. Towarzyszą temu stany depresyjne, poczucie wyobcowania i bezsilności, niepokój. Istotną rolą w powstawaniu tych zaburzeń odgrywają również takie Czynniki Jak:: presja środowiska, cechy osobowości, dostąpność żywności i stosunek do niej.
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie