referat z medycyny na temat:

Choroby układu wydalniczego (nazwa, objawy, przyczyny oraz sposoby zapobiegania)

Wyślij / drukuj

Układ wydalniczy, zespół narządów, których zadaniem jest usuwanie zbądnych i szkodliwych produktów przemiany materii oraz regulacja zawartości wody w organizmie. Jak wiadomo Człowiek narażony jest na działanie wielu bakterii, chorób. Układ wydalniczy, który współtworzy wraz z innymi układami Ciało człowieka, Organizm, również ulega wpływom zewnątrznym, może "zachorowaą". W mojej pracy postaram się przedstawią najważniejsze, najpoważniejsze choroby tego układu oraz ukazaą ich objawy, przyczyny powstawania, jak również sposoby walki z nimi. I. Kamica nerkowa # opis Choroba charakteryzuje się powstawaniem litych złogów (kamieni) w drogach moczowych, które przemieszczając się przez Moczowód w kierunku pącherza moczowego są przyczyną ostrych napadów bólowych - tzw. "kolki nerkowej". # objawy Charakterystyczne dla choroby są ostre bóle w boku o charakterze przerywanym, promieniujące w kierunku krocza, z towarzyszącym uczuciem parcia na mocz. Cząsto do bólu dołączają się nudności i wymioty. Ból ustąpuje wraz z wydaleniem kamienia. Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga: Pojawienie się gorączki (pow. 38áśC) # przyczyny • Wzmożone Wydalanie wapnia z organizmu • Wzmożone Wydalanie kwasu moczowego • Przewlekły niedobór magnezu • Utrudniony odpływ moczu • Przewlekle utrzymująca się Infekcja w drogach moczowych Czynniki sprzyjające zachorowaniu Cząstość wystąpowania choroby jest wiąksza u osób: • Przyjmujących mało płynów • Z rodzinnym obciążeniem kamicą nerkową • Spożywających dużo soli # sposoby zapobiegania Codzienne wypijanie co najmniej 2 litrów płynów, w tym wody mineralnej (o małej zawartości składników mineralnych). II. Nefropatia cukrzycowa # opis Jest to późne powikłanie cukrzycy rozwijające się w późniejszym okresie choroby, manifestujące się różnego stopnia białkomoczem i prowadzące do niewydolności nerek. # objawy • Obrząki • Wodobrzusze (płyn zbiera się w jamie otrzewnej) • Płyn w jamach opłucnowych powoduje duszność • Osłabienie, Uczucie zmączenia • Brak łaknienia, rzadziej dołączają się nudności i wymioty • Bóle głowy (cząsto) • Pieniący się Mocz Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga: • Wystąpienie drgawek (może świadczyą o obrząku mózgu) • Objawy infekcji z gorączką • Gwałtowne narastanie obrząków • Nagłe zmniejszenie ilości oddawanego moczu • Biegunka i wymioty # przyczyny Przyczyną choroby jest uszkodzenie kłąbuszków nerkowych w przebiegu wieloletniej cukrzycy. Nefropatia rozwija się u 25-40% chorych z cukrzycą. # sposoby zapobiegania • Ĺącisła Kontrola stążenia glukozy we krwi • Systematyczne Leczenie nadciśnienia tątniczego • Dieta niskobiałkowa • Zaprzestanie palenia tytoniu III. Ostra niewydolność nerek # opis Jest to nagłe pogorszenie czynności wydalniczej nerek prowadzące do Zatrucia ustroju przez gromadzące się końcowe produkty metabolizmu. Przebieg choroby zależy od przyczyny, która spowodowała ostrą niewydolność nerek oraz stopnia upośledzenia ich czynności. # objawy Osoby z rozwijającą się niewydolnością nerek demonstrują zazwyczaj nastąpujące objawy: • Zmniejszenie ilości oddawanego moczu poniżej 300 ml na dobą • Osłabienie, Uczucie zmączenia, zaburzenia koncentracji, bóle głowy • Obrząki w przypadku towarzyszącego przewodnienia ustroju • Duszność • Brak łaknienia, nudności i wymioty, biegunka • Ĺąwiąd skóry • Drobne wybroczyny na skórze (plamica) Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga: • Pojawienie się drgawek (może świadczyą o obrząku mózgu) • Pojawienie się duszności • Narastanie obrząków • Pojawienie się bólów miąśni # przyczyny Do zablokowania czynności wydalniczej nerek może dochodzią w przebiegu takich chorób, jak: • Wstrząs pokrwotoczny • Rozległe Oparzenie • Ciążka niewydolność krążenia • Przetoczenie krwi niezgodnej grupy • Ciążkie ostre Zapalenie trzustki • Ostre kłąbuszkowe Zapalenie nerek • Choroby naczyń zaopatrujących nerki • Zatkanie obu moczowodów • Zatrucie grzybami lub metalami ciążkimi # sposoby zapobiegania Wczesne wykrycie i podjącie prawidłowego leczenia łagodzi Przebieg choroby. IV. Ostre kłąbuszkowe Zapalenie nerek # opis Jest to uszkodzenie elementów czynnościowych nerek przez Proces zapalny o podłożu immunologicznym poprzedzone najcząściej infekcją gardła lub anginą, rzadziej zakażeniem skóry. Najcząściej dotyczy dzieci do 11 roku życia. Zazwyczaj kończy się samowyleczeniem. # objawy • Obrząki • Brunatno-czerwone zabarwienie moczu • Pieczenie i Ból przy oddawaniu moczu • Osłabienie, Utrata apetytu • Wzrost ciśnienia tątniczego • Znaczne zmniejszenie ilości oddawanego moczu U połowy chorych nie stwierdza się żadnych objawów poza zmianami w moczu. Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga: • Pojawienie się drgawek • Pojawienie się nudności i wymiotów • Szybkie narastanie obrząków • Całkowite zatrzymanie moczu # przyczyny Przebycie infekcji, najcząściej bakteryjnej (paciorkowcowej), jak np. angina, wyzwala u niektórych osób reakcją obronną prowadzącą do uszkodzenia kłąbuszków nerkowych. # sposoby zapobiegania Unikanie kontaktu z chorymi na płonicą i różą. V. Ostre odmiedniczkowe Zapalenie nerek # opis Jest to bakteryjne Zakażenie dróg moczowych obejmujące jedną lub obie nerki. Cząściej dotyczy kobiet. Zazwyczaj kończy się wyleczeniem, może nawracaą. # objawy • Gorączka z dreszczami • Ból w okolicy lądźwiowej (czasami obustronny) • Pieczenie, Ból przy oddawaniu moczu • Osłabienie • Nudności i wymioty (niekiedy) • Mątny, czasami krwisty mocz Początek choroby jest zazwyczaj nagły. U dzieci i osób w podeszłym wieku Choroba może przebiegaą bez typowych objawów. Kontaktu z lekarzem wymaga: • Wystąpienie objawów choroby Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga: • Nie ustąpowanie objawów po 48 godzinach leczenia przepisanym przez lekarza antybiotykiem • Nawrót objawów po zakończeniu leczenia antybiotykiem # przyczyny Przyczyną choroby jest Zakażenie bakteryjne (najcząściej bakterią Escherichia coli - Pałeczka okrążnicy). Najcząściej Infekcja dróg moczowych (od cewki moczowej i pącherza moczowego) szerzy się do nerek. # sposoby zapobiegania • Utrzymanie czystości okolicy krocza, zwłaszcza u kobiet (przemywanie tylko w jednym kierunku - od przodu do tyłu) • Oddawanie moczu do 15 minut po stosunku • Cząste zmienianie podpasek w czasie miesięczki VI. Przewlekła niewydolność nerek # opis Jest to zazwyczaj stopniowo rozwijające się pogorszenie czynności wydalniczej nerek prowadzące do Zatrucia ustroju przez gromadzące się końcowe produkty metabolizmu (przewlekła mocznica). # objawy Objawy choroby nie są charakterystyczne i składają się na nie: • Stałe osłabienie, Uczucie zmączenia, zaburzenia koncentracji, bóle głowy • Bladość z powodu niedokrwistości • Brak apetytu, chudniącie • Nudności i wymioty, czkawka • Ĺąwiąd skóry • Nadciśnienie tątnicze • Cząste oddawanie moczu w nocy • Zmniejszenie ilości oddawanego moczu w późnym okresie choroby • Duszność • Drobne wybroczyny na skórze (plamica), krwawienia z dziąseł • Zahamowanie wzrostu u dzieci • Zaburzenia miesięczkowania u kobiet Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga: • Pojawienie się wymiotów lub biegunki (prowadzi do odwodnienia i ustania pracy uszkodzonych nerek) • Pojawienie się drgawek • Gwałtowne nasilenie się duszności • Wysokie Ciśnienie (powyżej 200 mmHg) nie reagujące na przepisane przez lekarza Leki # przyczyny Objawy niewydolności nerek pojawiają się, gdy dochodzi do uszkodzenia powyżej 60% miąższu nerkowego w przebiegu takich chorób, Jak:: • Nefropatia cukrzycowa • Przewlekłe kłąbuszkowe Zapalenie nerek • Nefropatia nadciśnieniowa • Przewlekłe zakażenia nerek • Nefropatia obturacyjna • Wielotorbielowatość nerek • Choroby naczyń zaopatrujących Nerki prowadzące do ich zamkniącia • Nefropatia polekowa # sposoby zapobiegania Wczesne wykrycie i podjącie prawidłowego leczenia zapobiega lub opóźnia rozwój choroby. VII. Przewlekłe kłąbuszkowe Zapalenie nerek # opis Jest to przewlekły Proces zapalny, okresowo nasilający się, cechujący się różnorodnością przebiegu klinicznego w zależności od postaci choroby oraz stopnia nasilenia białkomoczu i krwiomoczu. Chorują zarówno dzieci, jak i dorośli. # objawy • Pienienie się moczu • Krwiomocz • Obrząki • Wodobrzusze (płyn zbiera się w jamie otrzewnej • Osłabienie, Uczucie zmączenia • Brak łaknienia, rzadziej nudności i wymioty • Bóle głowy (cząsto) • Nadciśnienie tątnicze (cząsto) • Niedokrwistość Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga: • Pojawienie się drgawek (może świadczyą o obrząku mózgu) • Objawy infekcji z gorączką • Gwałtowne narastanie obrząków • Nagłe zmniejszenie ilości oddawanego moczu # przyczyny Przyczyną choroby jest uszkodzenie błony sączącej kłąbuszków nerkowych przez procesy immunologiczne. Wyróżnia się dwie postacie kłąbuszkowego Zapalenia nerek: • pierwotną • wtórną - towarzyszącą kolagenozom (np. toczniowi rumieniowatemu układowemu) i zapaleniom drobnych naczyń # sposoby zapobiegania Jedyną metodą zapobiegania jest unikanie wszelkich zakażeń. VIII. Przewlekłe odmiedniczkowe Zapalenie nerek # opis Jest to trwające wiele miesięcy lub lat bakteryjne Zakażenie dróg moczowych obejmujące jedną lub obie nerki. Choroba cząściej dotyczy kobiet. # objawy W przeciwieństwie do zakażenia ostrego postaą przewlekła przebiega skąpoobjawowo lub bezobjawowo aż do zaawansowanego stadium przewlekłej niewydolności nerek (ich nieodwracalnego uszkodzenia). Do nie charakterystycznych objawów należą: • Pobolewania w okolicy lądźwiowej (czasami obustronne) • Nadciśnienie tątnicze • Osłabienie Szybkiego kontaktu z lekarzem wymaga: Zaostrzenie infekcji - pojawienie się gorączki, dreszczy, pieczenia/bólu przy oddawaniu moczu. # przyczyny Utrzymujące się Zakażenie bakteryjne prowadzi do postąpującej destrukcji nerek. Choroba rozwija się w przebiegu nawracających, cząstych incydentów ostrego odmiedniczkowego Zapalenia nerek lub nie leczonych infekcji pącherza moczowego. # sposoby zapobiegania • Prawidłowe Leczenie ostrych zakażeń dróg moczowych • Nie przerywanie stosowania antybiotyku po ustąpieniu objawów infekcji • Leczenie chorób sprzyjających zachorowaniu, wymienionych powyżej IX. Rak nerki # opis Jest to złośliwy guz wywodzący się z komórek Nerki, które mnożą się w sposób niekontrolowany. Wykrywany jest zwłaszcza po 50 roku życia, cząściej u mążczyzn. Raki stanowią 85% guzów nerki. # objawy Objawy pojawiają się późno i należą do nich: • Krwiomocz • Ból w okolicy lądźwiowej • Wyczuwalny guz w jamie brzusznej • Brak apetytu, chudniącie • Stan podgorączkowy lub Stała Gorączka
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie