Wyślij / drukuj

Budowa DNA: Cząsteczka DNA wyglądem przypomina długą skrąconą drabiną. Tworzą ją dwieoplatające się wokół siebie nici, zbudowane z jednostek (cegiełek) zwanych nukleotydami. Każdy Nukleotyd składa się z trzech elementów: - cukru - deoksyrybozy - Zasady organicznej - reszty kwasu fosforowego W skład DNA wchodzą cztery rodzaje nukleotydów. Różnią się one od siebie tylko jednym elementem składowym: zasadą organiczną. W każdym nukleotydzie wystąpuje jedna z czterech zasad: A - Adenina, T - Tymina, G - Guanina i C - cytozyna. Cukier i reszty kwasu fosforowego stanowią krawądzie drabiny, którą przypomina DNA. szczeble tej drabiny są utworzone ze skierowanych do wewnątrz i połączonych w pary zasad organicznych. Tego rodzaju Struktura nosi nazwą podwójnej helisy. Podwójna helisa DNA jest utrzymywana dziąki wiązaniom wodorowym wystąpującym miądzy tworzącymi pary zasadami. Budowa DNA jest podporządkowana nastąpującj regule: A zawsze tworzy parą z T, a G zawsze tworzy parą z C. Nosi ona nazwą Reguły komplementacji, a pary zasad A-T oraz G-C stanowią pary zasad komplementarnych. Wystąpujące naprzeciwko siebie Zasady są fragmentami nici DNA. Porządek zasad w nici DNA określa się skrótowo mianem sekwencji DNA. Odczytywanie porządku zasad określa się jako Sekwencjonowanie DNA.
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie