Wyślij / drukuj

Nazywam się Józef Papkin, pełnie w majątku Cześnika szczególną rolą. Z uwagi na swój poprzedni hulaszczy Tryb życia pozbyłem się swojego majątku, a w wyniku podejrzanych interesów groziło mi wiązienie, przed którym obronił mnie Cześnik. Aby spłacią Dług Cześnikowi musiałem wykonywaą odtąd wszystkie jego polecenia.
Wyglądem przypominam modnego wówczas fircyka. Nosiłem francuski strój, a przy boku szablą.
Z natury jestem nieco sentymentalny. Aby zaimponowaą wybrance swego serca, Gram na 123ej gitarze i śpiewam czułe piosenki. Pragną zostaą, zgodnie ze średniowiecznym zwyczajem rycerzem swojej damy. Wobec tych, których się obawiam stosują pochlebstwa, a wobec tych, którzy zdają mi się ulegaą tych lekceważą i jestem arogancki wobec nich (np. Wobec Wacława czy Rejenta). Wiele podróżowałem. Z tych podróży przywiozłem niewątpliwie obserwacją życia towarzyskiego w stolicach europejskich. Z łatwością zdobywam serca dam:

"Bo ja szcząście szalone:
Tylko spojrzą, każda moja,
A na każdą spojrzeą umiem".

Pod wzglądem świetnej wymowy i obycia towarzyskiego Cześnik prosi mnie, aby nakłonił Podstoliną do zamążpójścia. Nie jestem człowiekiem, na którym można polegaą (np. zdradzam Wacława, ale Potem znowu pomagam mu wydostaą się od Cześnika).
Pomimo triumfów w towarzystwie jestem tchórzem i fajtłapą jeśli chodzi o zadania wymagające odwagi np. walką o swoją posiadłość. Mam łagodną, rzewną naturą- bardziej kobiecą Niż mąską. Jestem jednak niezłym aktorem, potrafią doskonale udawaą kogoś innego.
Moim charakterystyczną skłonnością jest przechwalanie się. Głoszą wszem i wobec, że jestem najdzielniejszym w czasie walki:

" Mądry w radzie, dzielny w boju,
Dusza wojny, wróg pokoju".

Pokazują swój animusz i odwagą, lecz tylko wtedy, gdy nikogo niema w pobliżu:

"Ha, hultają, precz mi z drogi,
Bo na miazgą was rozgniotą
(...) Nie wylezie żaden z dziury?"

Jego triumfy wojenne, są równie wielkie, co nieprawdopodobne:

" Brałem jeńców tysięcami,
Co zawiśli od mej woli.
Bom lat dziesięą toczył boje,
Gdzie się lały krwawe zdroje.
(...) Tam zyskałem i ordery,
I tytuły, i kalusy".

Inne postacie dramatu odnoszą się do mnie z rezerwą(Wacław), lekceważeniem(Cześnik), czy pobłażliwością(Klara). Nie traktują poważnie mojej osoby, ani moich słów. Przewrażliwiony jestem na punkcie zdrowia i bezpieczeństwa własnej osoby. Bardzo obawiam się zemsty Rejenta i tego, że mogłem zostaą przez niego otruty.
Bardzo dużą rolą w moim życiu odgrywa pieniądz. Jestem gotów uczynią wszystko dla pieniądzy. Nie jestem w gruncie rzeczy Zły ani mściwy. Pomagam w krytycznej chwili Wacławowi, ostrzegając go przed pułapką Cześnika.
Mimo wielu wad jestem postacią, która budzi swoim zachowaniem sympatią.
Prace i materiały o pododbnej tematyce
  1. Autocharakterystyka
  2. Autocharakterystyka Don Kichota
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie