Wyślij / drukuj

Metody stanów granicznych : elementy stalowe należy obliczać sprawdzając 2 stany graniczne : a) nośna - polega na wykazaniu że wartości sił wewntrz. od obciążeń zewntrz. są mniejsze od nośności elementu b) użytkowania polega na wykazaniu że ugięcia elementu i inne przemieszczenia są mniejsze o wartości dopuszczalne

Stan graniczny nośności : Stosowane wspólczynniki zmiejszające wytrzymałość w stanie granicznym nośności : a) Przy wykonaniu spoin sufitowych b) Przy spoinach kontrolowanych zzgrubnie c) Współczynnik zmęczeniowy - gdy konstrukce są narażone na działanie obciążenia dynamicznego np. mosty kons. pod maszyny, d) współczynnik wyboczeniowy - w elementach ściskanych ulegających wyboczeniu e) Przy belkach gdzie środnik ulega zwierzchnieniu.

Prace i materiały o pododbnej tematyce
  1. Metody psychotechniczne
  2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą Metody Bessela
  3. metody elektrochemiczne
  4. Metody masażu
  5. Metody aktywizujące w nauczaniu
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie