Wyślij / drukuj

a) Pochodzenia naturalnego:

drzewo, sloma, glina, kamien

b) Sztuczne lub wytworzone przez czlowieka

-materialy wykonane z wypalonej gliny (cegla, pustaki)

-materialy betonowe

C) materialy izolacyjne izolacyjne:

- dla izolacji termicznej (cieplnej) stosuje sie: wata mineralna, w. szklana styropian

-izolacja przeciwwilgociowa (papy pokryte lepikiem, lepiki asfaltowe lub smolowe.

d) materialy wykonczeniowe:

okladzinowe ceramiczne z tworzyw sztucznych, drewniane itp.

e) materialy d·wiekochlonne

-mają one budowe porowatą

Klasyfikacja

skaly :

magmowe:

powstale po przez wystygniecie lawy

osadowe

powstale jako osady pochodzenia organicznego lub chemicznego

przeobrazone

powstale z przeksztalcenia skal magmowych i

osadowych pod wplywem temp. I ciśnienia

Skaly posiadają

rózne struktury krystaliczne, szkliste, ziarniste, bezwladną, ukierunkowaną, porowatą , migdalowcowi

Ksztaltki Normowe

kamien lamany, kamien lupany, bloki

i plyty surowe, bloki z kamienia lupanego, kamienie i plyty

okladzinowe, wew. parapety, kamienie plyty na cokoly zewnetrzne

plyty posadzkowe, stopnie schodowe, kamien,

okladziny stopni schodowych:

a) stopnica

b) pod stopnico , kostki drogowe

tzw. bruk, krawezniki

Ceramika budowlana

Są to wyroby otrzymane przez uformowanie i wypalanie lub

spieczenie glin

Vyroby Ceglarskie do budowy ścian

Otrzymuje sie przez formowanie i wypalanie gliny...

Cegla pelna wypalona z gliny

65x120x250mm (do ¦cian zew.

sklepie, pilastrów, stropów, kominów, slupów,)

Cegla dziurawka

a) podluzna 65x120x250

b) poprzeczna 65x250x120

Pustaki podstawowy 188x188x188

wytwarza sie pustaki :

- ceramiczne ścienne pionowe

- ceramiczne do ścian dzialowych

- pustaki do przewodów wentylacyjnych

Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie